Skip to main content
Skip table of contents

BI > Aanvragen en plaatsingen

Op dit tabblad kan bijvoorbeeld worden bepaald welke velden bij het aanmaken van een plaatsing en ook specifiek een loon- en tariefafspraak verplicht zijn. Daarnaast zijn er instellingen voor 'Werkzaamheden', het signaleren op StiPP-pensioen en het automatisch verlengen van plaatsingen met beding.


Verplicht toepassen aanvraag

Je kunt aanvinken welke velden verplicht gevuld moeten worden bij het vastleggen van een nieuwe aanvraag. Het verplicht vullen van deze velden geldt niet voor aanvragen met de status 'Vervallen' of 'Archief'. Easyflex stelt zelf ook bepaalde velden vereist. 

Verplicht toepassen plaatsing

Tarievenschema

In dit veld bepaal je of de tarievenschema's van de relatie verplicht moeten worden toegepast. Wanneer je deze optie aanvinkt, is plaatsen alleen mogelijk als er binnen de plaatsing een tarievenschema van de relatie is opgenomen. Wanneer je deze optie niet aanvinkt, is plaatsen zonder tarievenschema mogelijk.

Niet verplicht voor

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om tarievenschema's verplicht toe te passen, kun je ervoor kiezen om voor bepaalde rollen deze verplichting uit te schakelen. Je kiest dan een bepaalde rol uit het selectiescherm. De medewerker met deze rol is nu niet verplicht om bij een plaatsing een tarievenschema toe te passen.

Indien niet beschikbaar

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om tarievenschema's verplicht toe te passen, ben je ook verplicht om in dit veld een keuze te maken uit twee opties, welke van toepassing zijn indien er bij een relatie geen tarievenschema's zijn aangemaakt. Deze opties zijn:

  • dan is handmatige invoer toegestaan

  • dan is plaatsing niet mogelijk

Indien niet beschikbaar dan is handmatige invoer toegestaan; de medewerker kan nu handmatig een tarievenschema aanmaken bij de plaatsing.
Indien niet beschikbaar dan is plaatsing niet mogelijk; de medewerker kan nu de plaatsing niet doorvoeren. Er dient eerst een tarievenschema te worden aangemaakt bij de betreffende relatie.

Autorisatie onderhoud

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van een tarievenschema bij een relatie. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Alleen de medewerker met deze rol is nu geautoriseerd om tarievenschema's bij een relatie in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. Alle andere medewerkers kunnen alleen een tarievenschema bekijken. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van een tarievenschema.

Loonschema

In dit veld bepaal je of de loonschema's van de relatie verplicht moeten worden toegepast. Wanneer je deze optie aanvinkt, is plaatsen alleen mogelijk wanneer er binnen de plaatsing een loonschema van de relatie is opgenomen. Wanneer je deze optie niet aanvinkt, is plaatsen zonder loonschema mogelijk.

Niet verplicht voor

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om loonschema's verplicht toe te passen, kun je ervoor kiezen om voor bepaalde rollen deze verplichting uit te schakelen. Je kiest dan een bepaalde rol uit het selectiescherm. De medewerker met deze rol is nu niet verplicht om bij een plaatsing een loonschema toe te passen.

Indien niet beschikbaar

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om loonschema's verplicht toe te passen, ben je ook verplicht om in dit veld een keuze te maken uit twee opties, welke van toepassing zijn indien er bij een relatie geen loonschema's zijn aangemaakt. Deze opties zijn:

  • dan is handmatige invoer toegestaan

  • dan is plaatsing niet mogelijk

Indien niet beschikbaar dan is handmatige invoer toegestaan: de medewerker kan zelf het uurloon in de loon- en tariefafspraak bepalen.
Indien niet beschikbaar dan is plaatsing niet mogelijk: de medewerker kan nu de plaatsing niet doorvoeren. Er dient eerst een loonschema te worden aangemaakt dan wel beschikbaar te worden gemaakt bij de betreffende relatie.

Autorisatie onderhoud

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van een loonschema bij een relatie. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Alleen de medewerker met deze rol is nu geautoriseerd om loonschema's bij een relatie in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. Alle andere medewerkers kunnen alleen een loonschema bekijken. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van een loonschema.

Cao-schaal bij inlenersbeloning

In dit veld bepaal je of de cao-schaal bij een inlenersbeloning van de relatie verplicht moeten worden vastgelegd. Wanneer je deze optie aanvinkt, is het verplicht in de plaatsing van de flexwerker de loonschaal te noteren wanneer er gekozen wordt voor de inlenersbeloning. Wanneer je deze optie niet aanvinkt, is het mogelijk in de plaatsing de inlenersbeloning vast te leggen zonder dat de loonschaal van de inlenersbeloning hoeft te worden genoteerd.

Indien je de NBBU-cao volgt wordt elke flexwerker volgens de inlenersbeloning verloond.

Invullen veld Werkzaamheden

Wanneer je een vinkje zet bij 'Invullen veld Werkzaamheden' moet het veld 'Werkzaamheden' in de plaatsing op tabblad 'Werk en personeel' verplicht gevuld worden. Wanneer je het veld 'Werkzaamheden' al in de aanvraag hebt gevuld zal het veld 'Werkzaamheden' in de plaatsing ook automatisch gevuld zijn met dezelfde inhoud. De inhoud van dit veld kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden. 

Signaleringen 

Signaleren StiPP-pensioen

Vanaf 1 juli 2023 hebben flexwerkers van 21 t/m 66 jaar (vanaf 1 januari 2024 vanaf 18 t/m 66 jaar) vanaf dag 1 recht op deelname aan de basisregeling. Met deze instelling kun je ervoor kiezen om een controle uit te voeren bij het maken van een nieuwe plaatsing. Indien de flexwerker nog geen aftrekpost heeft vastliggen, krijg je een melding in de plaatsing. Vanuit deze melding kun je direct het basispensioen bij de flexwerker aanzetten. Maak je veel gebruik van het StiPP-pensioen dan adviseren we je om deze signalering aan te laten staan.

Voorlopige einddatum plaatsing

Voorlopige einddatum plaatsing verlengen met [] dagen

In 2023 zijn er in de ABU en NBBU cao wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot plaatsingen met uitzendbeding in het geval van ziekte. Met de introductie van deze wijzigingen is de einddatum van de plaatsing met beding een verplicht veld geworden. In de praktijk zien we dat klanten de uitzendovereenkomst met beding (lees: de plaatsing) automatisch willen verlengen, mits de flexwerker niet ziek is. Als je deze instelling aanzet wordt de voorlopige einddatum van de plaatsing met beding op de laatste dag automatisch verlengd met het vastgelegde aantal dagen. Het is mogelijk om op relatieniveau af te wijken van het aantal dagen waarmee de plaatsing verlengd moet worden. Zodra je bij de flexwerker met overeenkomst met beding arbeidsongeschiktheid vastlegt, wordt er afgedwongen dat je de plaatsing definitief beëindigt. In dat geval wordt de plaatsing dus ook niet meer automatisch verlengd.

Wil je plaatsingen zonder uitzendbeding ook verlengen? Dit kun je instellen bij de relatie op het tabblad ‘Overige gegevens’. Hiervoor dient bovenstaande instelling aan te staan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.