Skip to main content
Skip table of contents

BI > Declaratiesignaleringen

Op dit tabblad leg je signaleringen vast waarop je wilt laten controleren op het moment van openen van een urendeclaratie. Per signalering kun je aangeven of je alleen een waarschuwing wilt krijgen of dat de declaratie niet ingevoerd en verloond kan worden wanneer de betreffende signalering van toepassing is op de declaratie. Om de signalering aan te kunnen zetten dien je eerst het tabblad 'Declaratiesignaleringen' aan de gewenste rollen toe te kennen in 'Beheer > Programmarechten'. Log hierna opnieuw in.Signalering

Je hebt de mogelijkheid om 3 signaleringen uit te laten voeren:

 • Fasewijziging: Wanneer je deze signalering aanzet wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond omtrent het toepassen van een volgende fase.
 • Basis/plus pensioen (StiPP): Wanneer je deze signalering aanzet wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond omtrent het toepassen van een StiPP pensioen.
 • ET-uitruil maximale termijn: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat bij die flexwerker de maximale termijn voor de ET-regeling is bereikt.
 • Verschillende uurlonen in plaatsing en arbeidsovereenkomst: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat het loon van de plaatsing en arbeidsovereenkomst afwijkt.
 • Accordering is niet volledig: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat de flexwerker of relatie de declaratie nog niet heeft ondertekend.
 • Verblijfsvergunning is verlopen: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat de flexwerker een verlopen verblijfsvergunning heeft.

Actie

Je kunt per signalering aangeven of het proces kan continueren of geblokkeerd word. Hiervoor kun je kiezen uit één van de volgende acties:

 • 'Geen actie': Er wordt niet gesignaleerd op dit onderdeel.
 • 'Waarschuwen': Er wordt gesignaleerd met een waarschuwing bij het openen van de urendeclaratie. Het is vervolgens wel mogelijk om de declaratie in te voeren en verlonen/factureren.
 • 'Blokkeren': Er wordt gesignaleerd en met het openen van de declaratie wordt deze geblokkeerd. Deze kun je niet openen voordat de wijziging is doorgevoerd zoals getoond in de melding.

Autorisatie

Als je bij 'Actie' heeft gekozen voor 'Blokkeren' krijg je de mogelijkheid om ook een autorisatie rol toe te kennen. Als je hier een rol selecteert kunnen de medewerkers met deze rol, ondanks de blokkering, de declaratie wel openen en invoeren zodat deze verloond kan worden.


Op dit tabblad leg je signaleringen vast waarop je wilt laten controleren op het moment van openen van een urendeclaratie. Per signalering kun je aangeven of je alleen een waarschuwing wilt krijgen of dat de declaratie niet ingevoerd en verloond kan worden wanneer de betreffende signalering van toepassing is op de declaratie. Om de signalering aan te kunnen zetten dien je eerst het tabblad 'Declaratiesignaleringen' aan de gewenste rollen toe te kennen in 'Beheer > Programmarechten'. Log hierna opnieuw in.Signalering

Je hebt de mogelijkheid om 3 signaleringen uit te laten voeren:

 • Fasewijziging: Wanneer je deze signalering aanzet wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond omtrent het toepassen van een volgende fase.
 • Basis/plus pensioen StiPP): Wanneer je deze signalering aanzet wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond omtrent het toepassen van een StiPP pensioen.
 • ET-uitruil maximale termijn: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat bij die flexwerker de maximale termijn voor de ET-regeling is bereikt.
 • Verschillende uurlonen in plaatsing en arbeidsovereenkomst: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat het loon van de plaatsing en arbeidsovereenkomst afwijkt.
 • Accordering is niet volledig: Wanneer je deze signalering aanzet, wordt bij het openen van een urendeclaratie een melding getoond dat de flexwerker of relatie de declaratie nog niet heeft ondertekend.

Actie

Je kunt per signalering aangeven of het proces kan continueren of geblokkeerd word. Hiervoor kun je kiezen uit één van de volgende acties:

 • 'Geen actie': Er wordt niet gesignaleerd op dit onderdeel.
 • 'Waarschuwen': Er wordt gesignaleerd met een waarschuwing bij het openen van de urendeclaratie. Het is vervolgens wel mogelijk om de declaratie in te voeren en verlonen/factureren.
 • 'Blokkeren': Er wordt gesignaleerd en met het openen van de declaratie wordt deze geblokkeerd. Deze kun je niet openen voordat de wijziging is doorgevoerd zoals getoond in de melding.

Autorisatie

Als je bij 'Actie' heeft gekozen voor 'Blokkeren' krijg je de mogelijkheid om ook een autorisatie rol toe te kennen. Als je hier een rol selecteert kunnen de medewerkers met deze rol, ondanks de blokkering, de declaratie wel openen en invoeren zodat deze verloond kan worden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.