Einddatum plaatsing met beding verplicht

Per 1 juli wijzigen is het inroepen van het uitzendbeding bij ziekte niet meer toegestaan. Dit betekent dat gedurende arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht de terbeschikkingstelling/overeenkomst met beding niet meer automatisch eindigt. Een uitzendkracht die ziek wordt komt dus niet automatisch direct in de Ziektewet. Er is eerst sprake van loondoorbetaling tot het einde van het contract, voordat de uitzendkracht aanspraak kan maken op de Ziektewetuitkering.

Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht eindigt de uitzendovereenkomst nog wel, zodra de in de uitzendovereenkomst overeengekomen einddatum is bereikt. De einddatum van de uitzendovereenkomst met beding wordt dus belangrijker. Deze is bepalend voor wanneer de uitzendkracht uit dienst gaat en moet ook meegestuurd worden in de ziekmelding. Als je geen einddatum in de contracten opneemt, moet je als werkgever tot maximaal 2 jaar loon doorbetalen.

Daarom is de einddatum van de plaatsing met uitzendbeding verplicht geworden. Bij het accorderen van de loon- en tariefafspraak (immers dan weet je pas welke contractadvies er gekozen is en of het uitzendbeding van toepassing is) wordt gecontroleerd of de (voorlopige) einddatum gevuld is. Wanneer deze niet gevuld is kan de plaatsing niet geaccordeerd worden.

De NBBU heeft een informatiespecial beschikbaar gesteld waarin veel zaken omtrent deze wijziging worden uitgelegd.

Automatisch verlengen einddatum plaatsing met beding

Daarnaast wordt het mogelijk om de voorlopige einddatum van de plaatsing met beding automatisch te verlengen. Naar aanleiding van deze automatische actie wordt er een rapport gegenereerd. Controleer dit rapport dagelijks/wekelijk om te zien welke plaatsingen verlengd zijn en welke bijzonderheden er zijn. Ligt er voor de flexwerker die in principe verlengd zou worden een ziekmelding vast op de laatste dag van de plaatsing? Dan zijn we voornemens om de plaatsing niet te verlengen en wel automatisch definitief te beƫindigen.

Plaatsingen in batch beeindigen

We zullen een batch actie beschikbaar stellen waarmee lopende plaatsingen zonder einddatum in bulk voorzien kunnen worden van een einddatum. We zien momenteel dat veel van onze klanten geen einddatum opnemen in de overeenkomst/plaatsing met beding. Omdat het soms om honderden of zelfs duizenden plaatsingen gaat, hebben we besloten dit te gaan faciliteren. Maar let op! Deze overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden aangepast. NBBU adviseert om met werknemers in gesprek te gaan en in overleg met de werknemer de overeenkomsten aan te passen en alsnog een einddatum op te nemen. De wijziging kan alleen worden doorgevoerd, als de werknemer hiermee akkoord gaat. Deze informatie komt uit de FAQ van de NBBU.

Overig

Met betrekking tot dit onderwerp staan nog wel vragen open bij meerdere partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vraagstuk welke einddatum van de arbeids-/uitzendovereenkomst moet worden aangegeven bij het UWV indien de flexwerker meerdere uitzendovereenkomsten heeft. Voor elke plaatsing geldt dat een nieuwe uitzendovereenkomst moet worden aangemaakt.

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen