Met behulp van dit onderdeel kun je een overzicht opvragen van alle vastgelegde matching opdrachten, zo kun je  in één oogopslag zien welke matching opdrachten er in totaal zijn. Indien de werkmaatschappij gebruik maakt van het afschermen van locaties zullen alleen de matches worden getoond waarvoor de medewerker locatierechten heeft. Uiteraard kun je ook nieuwe matching opdrachten ingeven. Door een matching opdracht worden gegevens binnen Easyflex automatisch bij elkaar gezocht, aan de hand van de door jou ingegeven selecties.

De matching opdrachten worden getoond op volgorde van datum, nummer (oplopend of aflopend, afhankelijk van de filter instelling), het type selectie en het kenmerk. De donker gekleurde regels zijn standaard matching opdrachten, de licht gekleurde regels zijn submatch opdrachten. Uiterst rechts wordt de status van de matching opdracht getoond, de status kan zijn:

 • wit
  aangemaakt
 • geel
  in behandeling
 • blauw
  voltooid

Wanneer de status 'blauw' (voltooid) is, wordt getoond hoeveel flexwerkers, relaties, contactpersonen of aanvragen er gevonden zijn. Als er geen resultaten zijn wordt het cijfer 0 getoond.

Nieuwe match

Door het activeren van de knop 'Nieuw' kun je een nieuwe matching opdracht ingeven.

Betreft

Selectie

 • Aanvraag (flexwerkerprofiel)
  Je selecteert een flexwerker. Het functieprofiel van deze flexwerker en de beschikbaarheid zijn de basis voor de matchcriteria. Er wordt gezocht naar aanvragen welke overeenkomen met het functieprofiel, de beschikbaarheid en/of de dagdelen/uren welke zijn vastgelegd bij de flexwerker.
 • Aanvraag (handmatig)
  Je legt handmatig de matchcriteria vast, er wordt gezocht naar aanvragen welke voldoen aan deze criteria.
 • Contactpersoon (flexwerkerprofiel)
  Je selecteert een flexwerker, het functieprofiel van deze flexwerker is de basis voor de matchcriteria. Er wordt gezocht naar contactpersonen van relaties met overeenkomstige functieprofielen.
 • Contactpersoon (handmatig)
  Je legt handmatig de matchcriteria vast, er wordt gezocht naar contactpersonen welke voldoen aan deze criteria.
 • Flexwerker (aanvraagprofiel)
  Je selecteert een aanvraag, de vastgelegde criteria uit deze aanvraag zijn de basis voor de matchcriteria. Er wordt gezocht naar flexwerkers welke voldoen aan deze criteria.
 • Flexwerker (handmatig)
  Je legt handmatig de matchcriteria vast, er wordt gezocht naar flexwerkers welke voldoen aan deze criteria.
 • Flexwerker (relatieprofiel)
  Je selecteert een relatie, het functieprofiel van deze relatie is de basis voor de matchcriteria. Er wordt gezocht naar flexwerkers met overeenkomstige functieprofielen.
 • Relatie (flexwerkerprofiel)
  Je selecteert een flexwerker, het functieprofiel van deze flexwerker is de basis voor de matchcriteria. Er wordt gezocht naar relaties met overeenkomstige functieprofielen.
 • Relatie (handmatig)
  Je legt handmatig de matchcriteria vast, er wordt gezocht naar relaties welke voldoen aan deze criteria

Importeer CSV

Deze optie is beschikbaar voor de volgende selecties:

 • Flexwerker (handmatig)
 • Relatie (handmatig)

Door middel van de knop rechts van de tekst 'Importeer CSV' is het mogelijk om een CSV-bestand te importeren. Zodra je het bestand hebt geselecteerd, wordt het vakje rechts ervan afgevinkt.

De registratienummers van de flexwerkers of relaties dienen in kolom A te staan. De eerste rij mag gevuld zijn met een titel. Zo is het mogelijk om overzichten uit Easyflex te importeren in Matching. De registratienummers mogen ook beginnen op rij 1.
Het is niet mogelijk om selectieobjecten toe te passen op de matchresultaten uit het CSV.

Kenmerk

Je dient een kenmerk in te geven, bijvoorbeeld een korte omschrijving van de matching opdracht, zodat je later de matching opdracht terug kunt vinden in het overzicht. Wanneer een match opdracht wordt gestart vanuit een aanvraag wordt bij kenmerk de aanvangsdatum van de aanvraag getoond met de bijbehorende functie, bijvoorbeeld 'Aanvraag van 2006-10-01 voor Secretariaatmedewerker'. Wordt een match opdracht gestart vanuit een flexwerker of relatie wordt bij kenmerk getoond 'Standaard profiel'.Selectieobjecten

Voor het ingeven van matchcriteria kun je gebruik maken van selectieobjecten. Dit zijn plaatjes welk een bepaald matchcriteria aanduiden. Als je met de muis boven een plaatje hangt, wordt getoond welke matchcriteria het plaatje betreft. Door dubbel te klikken op een object, kun je de criteria vastleggen. Je kunt een object ook 'verslepen' naar de matchcriteria om deze zo vast te leggen. 

De volgende selectieobjecten kunnen gebruikt worden:

Filteren

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Je kunt de filter instellen op medewerker (relatiebeheerder), voorlaatste relatiebeheerder, locatie en/of rayon. Het zoeken van een medewerker en/of een locatie kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Het zoeken van een rayon kun je doen door het activeren van de pijltjestoets, alle aanwezige rayons worden vervolgens getoond. Wanneer je één of meerdere keuze heeft gemaakt, wordt bij de matchcriteria direct de E (eis) ingevuld. De filter op een medewerker, locatie en/of rayon is altijd een eis, dit kun je niet wijzigen.

Je kunt de optie 'Voorlaatste relatiebeheerder' gebruiken wanneer de eigenaarsrechten van een oud-medewerker zijn overgeheveld naar een andere medewerker, en je wilt zien welke relaties en/of flexwerkers eerder bij de uit dienst getreden medewerker hoorden. Deze flexwerkers en/of relaties kun je dan bijvoorbeeld een brief sturen om te laten weten dat ze een nieuwe contactpersoon binnen je organisatie hebben.

Status fw

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Bij de matchcriteria 'algemene statussen' kun je selecteren op vijf onderdelen, te weten:

 • Inschrijfdatum
  Je kunt een selectie uitvoeren op de inschrijfdatum 'vanaf' en/of 'tot en met'.
 • Status
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de flexwerker; 'Ingeschreven', 'Actief', 'Passief' en/of 'Uitgeschreven'.
 • Autorisatiestatus
  Je kunt een selectie uitvoeren op de autorisatiestatus van de flexwerker; 'Wit', 'Groen', 'Geel' en/of 'Rood'.
 • Webservices
  Je kunt een selectie uitvoeren op de aanwezigheid van webservicediensten bij de flexwerker; 'Ja' of 'Nee'.
 • Statuswijziging
  Je kunt een selectie uitvoeren op de wijziging van de status binnen, voor of na een bepaalde periode.

Bij alle onderdelen van algemene statussen geldt dat je meerdere keuzes kunt maken.

Wanneer de match opdracht wordt gestart vanuit een aanvraag wordt het match criteria 'algemene statussen' altijd geselecteerd. Alleen de statussen 'Ingeschreven' en 'Actief' worden geselecteerd en bij de autorisatiestatus wordt 'Wit', 'Groen' en 'Geel' geselecteerd. Zo worden alleen de beschikbare flexwerkers geselecteerd voor een aanvraag. Je kunt deze criteria indien gewenst nog wijzigen.

Status rl

Beschikbaar voor selectie types: relatie, contactpersoon en aanvraag.

Bij de matchcriteria 'algemene statussen' kun je selecteren op vijf onderdelen, te weten:

 • Inschrijfdatum
  Je kunt een selectie uitvoeren op de inschrijfdatum 'vanaf' en/of 'tot en met'.
 • Status
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de relatie; 'Marketing doelgroep', 'Prospect', 'Actief', 'Passief' en/of 'Verloren'.
 • Autorisatiestatus
  Je kunt een selectie uitvoeren op de autorisatiestatus van de relatie; 'Wit', 'Groen', 'Geel' en/of 'Rood'.
 • Webservices
  Je kunt een selectie uitvoeren op de aanwezigheid van webservicediensten bij de relatie; 'Ja' of 'Nee'.
 • Statuswijziging
  Je kunt een selectie uitvoeren op de wijziging van de status binnen, voor of na een bepaalde periode.

Bij alle onderdelen van algemene statussen geldt dat je meerdere keuzes kunt maken.

Status cp

Beschikbaar voor selectie type: contactpersoon.

Bij de matchcriteria 'algemene statussen' kun je selecteren op het onderdeel:

 • Huidige status
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status 'Actief' en/of 'Passief'.

Bij alle onderdelen van algemene statussen geldt dat je meerdere keuzes kunt maken.

Communicatie

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Je kunt bij de matchcriteria een selectie maken op welk communicatiemiddel je wil matchen. Je hebt de keuze uit:

 • Telefoon
 • Telefoon (naamnummer)
 • Mobiel
 • Telefoon (intern)
 • E-mail
 • Fax
 • Skype gesprek.

Wanneer je een communicatiemiddel hebt geselecteerd kun je een keuze maken uit 'Persoonlijk benaderen' of 'Collectief benaderen'. Als je hier kiest voor 'n.v.t.' dan wordt deze optie niet meegenomen in de selectie. Wanneer je kiest voor 'Ja' of 'Nee' dan wordt er gekeken naar relaties, contactpersonen of flexwerkers waar het op dezelfde manier is ingevuld.

Bijvoorbeeld: Je matcht op flexwerkers en je kiest voor 'E-mail', je selecteert 'Ja' bij Persoonlijk benaderen en 'Nee' bij Collectief benaderen dan wordt er gematcht op alle flexwerkers met een e-mailadres die wel persoonlijk benaderd willen worden maar niet collectief.

Leeftijd

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Je kunt bij de matchcriteria 'leeftijd / geslacht' een selectie maken voor de leeftijd van de flexwerker en/of het geslacht. Zowel bij de leeftijd als bij het geslacht dien je aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Bij de leeftijd kun je de leeftijd ingeven 'Vanaf' en/of de leeftijd 'Tot en met'. Bij het geslacht kun je kiezen tussen 'Man' of 'Vrouw'.

Identiteit

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Bij deze matchcriteria kun je selecties vastleggen omtrent het identificatiebewijs, de verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning en het burgerservicenummer (BSN) van de flexwerker.

 • Identificatiebewijs
  Je kunt in de selectie aangeven of een bepaald identiteitsbewijs wel of niet aanwezig moet zijn. Vervolgens kun je één of meerdere identiteitsbewijzen aanvinken waarvoor de selectie moet worden uitgevoerd. Je kunt een keuze maken uit alle identiteitsbewijzen welke ook beschikbaar worden gesteld bij de flexwerker. Wil je geen selectie op een identificatiebewijs selecteer je de knop 'N.v.t.'.
 • Geldigheid
  Het is mogelijk een selectie uit te voeren op de geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs. Je hebt de keuze uit 'N.v.t.', 'Geldig tot' of 'Niet geldig tot'. Wanneer je voor 'Geldig tot' of 'Niet geldig tot' heeft gekozen, ben je ook verplicht een datum in te geven. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Verblijfsvergunning
  Je kunt in de selectie aangeven of de verblijfsvergunning wel of niet aanwezig moet zijn. Bij de verblijfsvergunning heb je nog een extra mogelijkheid, nl. de optie 'Enkel controleren indien vereist'. Wanneer je deze optie aanvinkt, wordt er alleen maar op een verblijfsvergunning gecontroleerd wanneer de flexwerker een nationaliteit heeft waarbij deze vergunning vereist is.
 • Geldigheid
  Het is mogelijk een selectie uit te voeren op de geldigheidsdatum van de verblijfsvergunning. Je hebt de keuze uit 'N.v.t.', 'Geldig tot' of 'Niet geldig tot'. Wanneer je voor 'Geldig tot' of 'Niet geldig tot' hebt gekozen, ben je ook verplicht een datum in te geven. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Tewerkstellingsvergunning
  Je kunt in de selectie aangeven of de tewerkstellingsvergunning wel of niet aanwezig moet zijn. Bij de tewerkstellingsvergunning heb je nog een extra mogelijkheid, nl. de optie 'Enkel controleren indien vereist'. Wanneer je deze optie aanvinkt, wordt er alleen maar op een tewerkstellingsvergunning gecontroleerd wanneer de flexwerker een nationaliteit heeft waarbij deze vergunning vereist is.
 • Geldigheid
  Het is mogelijk een selectie uit te voeren op de geldigheidsdatum van de tewerkstellingsvergunning. Je hebt de keuze uit 'N.v.t.', 'Geldig tot' of 'Niet geldig tot'. Wanneer je voor 'Geldig tot' of 'Niet geldig tot' hebt gekozen, ben je ook verplicht een datum in te geven. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Burgerservicenummer flexwerker
  Je kunt hier aangeven of een burgerservicenummer is vastgelegd bij een flexwerker. Je hebt de keuze uit 'N.v.t.', 'Aanwezig' of 'Niet aanwezig'. Wanneer je voor 'Niet aanwezig' hebt gekozen worden enkel flexwerkers geselecteerd waarvoor geen BSN nummer is vastgelegd. Indien je de keuze 'Niet aanwezig' combineert met het matchobject 'Plaatsingen' kan je snel achterhalen welke flexwerkers nog geen BSN nummer hebben en toch geplaatst zijn.

Vervoer

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Je kunt bij de matchcriteria 'rijbewijs / vervoer' een selectie maken op de aanwezigheid en geldigheid van het rijbewijs van de flexwerker en een selectie op de vervoermogelijkheden van de flexwerker.

 • Rijbewijscategorie
  Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je één van deze mogelijkheden selecteert, ben je ook verplicht minimaal één rijbewijscategorie aan te vinken. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.
 • Rijbewijs geldigheid
  Het is mogelijk een selectie uit te voeren op de geldigheidsdatum van het rijbewijs. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je één van deze mogelijkheden selecteert, ben je ook verplicht een datum in te geven. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.
 • Vervoer
  Alle bij de flexwerker beschikbare vervoersmiddelen worden getoond. Je kunt per vervoersmiddel aangeven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

Nationaliteit

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Bij de matchcriteria 'nationaliteit' kun je een selectie maken voor de nationaliteit van de flexwerker. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een nationaliteit kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Je kunt maximaal 9 nationaliteiten in een selectie selecteren.

Acties

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Je kunt matchen op de vastgelegde acties. De selectie wordt uitgevoerd in de vastgelegde acties bij de flexwerker, relatie, contactpersoon of aanvraag op het tabblad 'Notificaties' en zijn tevens terug te vinden bij 'Frontoffice > Acties'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis' of 'Uitsluiten', wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Soort actie
  Je kunt een selectie uitvoeren op het soort actie.
 • Status actie
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de actie.
 • Periode
  Je kunt aangeven welk periodetype gebruikt moet worden tijdens de selectie.
 • Handmatige periode
  Deze optie is beschikbaar indien bij 'Periode' is gekozen voor 'Vastgelegd in periode' of 'Actie in periode'. Je kunt hier een selectie uitvoeren op de datum waarop de actie is vastgelegd of uitgevoerd. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Aantal dagen / weken / maanden
  Deze optie is beschikbaar afhankelijk van de keuze bij 'Periode'. Je kunt het aantal dagen, weken of maanden opgeven, voorafgaand aan de huidige datum, waarop de actie is vastgelegd of uitgevoerd. Dit is een automatische datumselectie gebaseerd op de datum wanneer de match wordt uitgevoerd. De datumselectie voor als de match vandaag zou worden uitgevoerd, wordt ter informatie ook hier getoond.

Notificaties

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Bij het zoeken binnen notificaties dien je aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. De selectie wordt uitgevoerd in de vastgelegde notificaties bij de relatie, flexwerker of contactpersoon op het tabblad 'Notificaties'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Zoeken in
  Je kunt aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie, je kunt kiezen voor 'Onderwerp', er wordt nu alleen gezocht op het onderwerp van een notificatie of 'Onderwerp en inhoud', er wordt nu gezocht op het onderwerp van een notificatie én op de inhoud van een notificatie.
 • Zoekopdracht
  Je geeft de zoekopdracht in waarop moet worden gezocht.

Factuur

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Je kunt matchen op de gegevens van het tabblad 'Factuurgegevens' bij de relatie.

 • Factuurfrequentie
  Je kunt een selectie uitvoeren op de factuurfrequentie.
 • Factuur verzendwijze
  Je kunt een selectie uitvoeren op de verzendwijze van de facturen.
 • Gewerkte uren op de factuur
  Je kunt een selectie uitvoeren op de wijze van het tonen van het aantal gewerkte uren op de factuur.
 • Betaalwijze
  Je kunt een selectie uitvoeren op de betaalwijze van de relaties.
 • Betaaltermijnen in dagen
  Je kunt een selectie uitvoeren op de betaaltermijnen van de relaties.
 • BTW berekenen
  Je kunt een selectie uitvoeren op de berekening van de BTW op de facturen.
 • Betaling via G-rekening
  Je kunt een selectie uitvoeren op de betaling via de G-rekening.
 • Berekenen van G-rekening
  Je kunt een selectie uitvoeren op wijze van de berekening van het bedrag dat naar de G-rekening moet worden overgemaakt.

In document

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Bij het zoeken binnen documenten dien je aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. De selectie wordt uitgevoerd in de vastgelegde documenten bij de relatie, flexwerker of contactpersoon op het tabblad 'Documentenarchief'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Documentmap
  Je kunt aangeven in welke documentenmap gezocht moet worden in de selectie.
 • Zoeken in
  Je kunt aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie, je kunt kiezen voor 'Onderwerp', er wordt nu alleen gezocht op het onderwerp van een document of 'Onderwerp en inhoud', er wordt nu gezocht op het onderwerp van een document én op de inhoud van een document.
 • Zoekopdracht
  Je geeft de zoekopdracht in waarop moet worden gezocht. Je kunt hier bijvoorbeeld het woord tuinbouw invoeren, Easyflex zal dan op zoek gaan naar de gekozen documentmappen waar het woord tuinbouw in voorkomt. Vul je hier meerdere zoekwoorden in dan beperk je de zoekopdracht. Bijvoorbeeld je voert in: tuinbouw landbouw, Easyflex zal dan op zoek gaan naar de gekozen documentmappen waar beide woorden in voorkomen.

Salaris

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Het is mogelijk om bij de flexwerker een salarisindicatie vast te leggen (tabblad CAO-overige). Binnen de matchcriteria 'salarisindicatie' kun je een selectie maken op deze vastgelegde indicatie.

 • Salarisindicatie
  Je kunt aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie, je kunt kiezen voor 'zonder opgave' of 'binnen opgegeven bereik'. Vervolgens kun je de salarisindicatie ingeven, je kunt minimum en/of maximum bedragen ingeven in de categorie per uur, per week, per 4 weken of per maand. Je hoeft maar één categorie in te geven, Easyflex berekent automatisch de bedragen voor de overige categorieën.
 • Marge in geval van geen minimum eis
  Je kunt een marge percentage ingeven. Dit percentage wordt berekend bij flexwerkers welke wel een salarisindicatie hebben opgegeven maar waarbij deze salarisindicatie geen minimum eis is. Bijvoorbeeld; Flexwerker heeft salarisindicatie opgegeven van € 1000 per maand, dit is geen minimum eis. Je maakt een matchcriteria met de salarisindicatie van € 950 en een marge van 10%. De salarisindicatie van de flexwerker is hoger van de salarisindicatie van de matchcriteria, maar met een marge van 10% zal deze flexwerker toch worden geselecteerd. Heeft de flexwerker echter opgegeven dat de salarisindicatie van € 1000 een minimum eis is, zal deze flexwerker niet worden geselecteerd. U kunt het percentage bepalen door het verschuiven van de 'slider' (schuifbalk).

Plaatsingen

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Het matchcriteria 'plaatsingen' kun je selecteren bij een matchopdracht voor flexwerkers, bij een matchopdracht voor relaties of contacpersoon kun je kiezen voor 'tewerkgestelden'.

Binnen de matchcriteria 'plaatsingen' kun je de volgende selectie maken:

 • Peildatum
  Je dient een peildatum op te geven. Alle flexwerkers welke op deze peildatum geplaatst zijn en/of een arbeidsovereenkomst hebben worden geselecteerd. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Status
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de plaatsingen, je kunt kiezen uit:
  • Geplaatst met arbeidsovereenkomst
   Alle flexwerkers welke geplaatst zijn met een arbeidsovereenkomst worden geselecteerd.
  • Geplaatst zonder arbeidsovereenkomst
   Alle flexwerkers welke geplaatst zijn zonder een arbeidsovereenkomst worden geselecteerd.
  • Arbeidsovereenkomst zonder plaatsing (leegloop)
   Alle flexwerkers waarbij een arbeidsovereenkomst is vastgelegd maar waarbij geen plaatsing is vastgelegd (leegloop) worden geselecteerd.
 • Beloningssysteem
  Alle flexwerkers welke zijn geplaatst met het geselecteerde beloningssysteem worden getoond.
 • Loonschaal
  Alle flexwerkers welke zijn geplaatst met de geselecteerde loonschaal worden getoond.

Binnen de matchcriteria 'tewerkgestelden' kun je de volgende selectie maken:

 • Peildatum
  Je dient een peildatum op te geven. Alle relaties waarbij flexwerkers tewerkgesteld zijn op deze peildatum worden geselecteerd. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Status
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de tewerkgestelden, je kunt kiezen uit:
  • Flexwerkers tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst
   Alle relaties of contactpersonen waarbij flexwerkers tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst worden geselecteerd.
  • Flexwerkers tewerkgesteld zonder arbeidsovereenkomst
   Alle relaties of contactpersonen waarbij flexwerkers tewerkgesteld zijn zonder een arbeidsovereenkomst worden geselecteerd.
 • Beloningssysteem
  Alle flexwerkers welke zijn geplaatst met het geselecteerde beloningssysteem worden getoond.
 • Loonschaal
  Alle flexwerkers welke zijn geplaatst met de geselecteerde loonschaal worden getoond.

Historie

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Je kunt een selectie uitvoeren op basis van de arbeidshistorie van flexwerkers bij de relaties van de werkmaatschappij. Wanneer je de matchcriteria 'arbeidshistorie' ingeeft bij de selectie 'Flexwerker' selecteer je een relatie en hierbij worden alle flexwerkers welke arbeidshistorie hebben bij de geselecteerde relatie (in de eventueel geselecteerde periode) geselecteerd. Wanneer je de matchcriteria 'arbeidshistorie' ingeeft bij de selectie 'Relatie' selecteer je een flexwerker en hierbij worden alle relaties geselecteerd waar de flexwerker arbeidshistorie heeft. Er wordt in beide situaties gezocht op de arbeidshistorie vanuit de plaatsingsgegevens uit Easyflex en vanuit de 'werkhistorie' bij de flexwerker.

 • Relatie / Flexwerker
  Het zoeken van een relatie / flexwerker kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Je kunt de relaties zoeken op 'Zoeknaam', 'Plaats', 'Relatienummer' of 'Debiteurennummer'. De flexwerkers kun je zoeken op 'Achternaam', 'Woonplaats' of 'Nummer'.
 • Periode
  Je kunt een periode opgeven waarin u de arbeidshistorie wilt selecteren. Je hebt de keuze voor een datum 'Vanaf' en/of een datum 'Tot en met'. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.

Fase

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Binnen deze matchcriteria kun je een selectie uitvoeren op de fase indeling van de flexwerker.

 • Peildatum
  Je dient een peildatum op te geven. De fase indeling wordt op deze peildatum gecontroleerd. Deze peildatum kan nooit in de toekomst liggen. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Status
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de fase indeling, je kunt kiezen uit:
  • Niet ingedeeld
   Alle flexwerkers welke niet zijn ingedeeld op de ingegeven peildatum worden getoond.
  • ABU Fase A / B / C
   Alle flexwerkers welke in ABU Fase A, B of C zijn ingedeeld op de ingegeven peildatum worden getoond.
  • NBBU Fase 1 / 2 / 3 / 4
   Alle flexwerkers welke in NBBU Fase 1, 2, 3 of 4 zijn ingedeeld op de ingegeven peildatum worden getoond.
  Het is ook mogelijk een combinatie van bovenstaande statussen aan te vinken.

Business unit

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Je kunt een selectie maken op de business units die zijn vastgelegd bij de relaties, flexwerkers, contactpersoon of aanvragen. Als je het selectieobject 'Business unit' selecteert, toont Easyflex de beschikbare business units. Hier kun je een keuze maken op welke business units de match moet worden gemaakt. Je kunt per business unit kiezen voor 'Ja', 'Nee' en 'N.v.t.'.

Kies je voor 'Ja' dan matcht Easyflex op alle relaties, flexwerkers, contactpersoon of aanvragen waar deze business unit is vastgelegd.

Kies je voor 'Nee' dan matcht Easyflex op alle relaties, flexwerkers, contactpersoon of aanvragen waar deze business unit niet is vastgelegd.
Kies je voor 'N.v.t.' dan matcht Easyflex op alle relaties, flexwerkers, contactpersoon of aanvragen waar deze business unit wel of niet is vastgelegd.

Functies

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Binnen deze matchcriteria kun je een selectie uitvoeren op de functies welke zijn geselecteerd in de profielschets van de flexwerker. Er worden alleen functies geselecteerd uit de profielschets met de status 'Beschikbaar voor selectie'. Wanneer je een match opdracht bij een relatie maakt kun je een selectie uitvoeren op de functies welke zijn geselecteerd in de functieprofielen van een relatie. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis' of 'Voorkeur'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Functies
  Je kunt aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie, je kunt kiezen voor 'Alle opgegeven functies' of 'Een van de opgegeven functies'. Vervolgens selecteer je één of meerdere functies waarop moeten worden geselecteerd. Je kunt deze functies rechtstreeks selecteren of je kunt de knop 'Zoeken' activeren, Easyflex opent dan het zoekscherm voor functies (Algemene beschrijving > Zoekopdracht). Het is ook mogelijk om een gehele functiegroep te selecteren, er wordt dan gezocht op alle onderliggende functies. Bijvoorbeeld; je selecteert de hoofdtak 'Medisch en paramedisch', de selectie wordt uitgevoerd op alle functies welke behoren tot deze functiegroep.

Vaardigheden

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Binnen deze matchcriteria kun je een selectie uitvoeren op de vaardigheden welke zijn geselecteerd in de profielschets van de flexwerker. Er worden alleen vaardigheden geselecteerd uit de profielschets met de status 'Beschikbaar voor selectie'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis' of 'Voorkeur'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Vaardigheden
  Je kunt aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie, je kunt kiezen voor 'Alle opgegeven vaardigheden' of 'Een van de opgegeven vaardigheden'. Vervolgens selecteer je één of meerdere vaardigheden waarop moeten worden geselecteerd. Je kunt deze vaardigheid rechtstreeks selecteren of je kunt de knop 'Zoeken' activeren, Easyflex opent dan het zoekscherm voor vaardigheden (Algemene beschrijving > Zoekopdracht).

Opleidingen

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Binnen deze matchcriteria kun je een selectie uitvoeren op de opleidingen van de flexwerker welke zijn vastgelegd op het tabblad 'opleidingen'. Er worden alleen opleidingen geselecteerd waarbij de optie 'Opleiding meenemen in selectieproces' is aangevinkt. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis' of 'Voorkeur'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Opleidingen
  Je kunt aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie, je kunt kiezen voor 'Alle opgegeven opleidingen' of 'Een van de opgegeven opleidingen'. Vervolgens selecteer je één of meerdere opleidingen waarop moeten worden geselecteerd. Je kunt deze opleiding rechtstreeks selecteren of je kunt de knop 'Zoeken' activeren, Easyflex opent dan het zoekscherm voor opleidingen (Algemene beschrijving > Zoekopdracht).
 • In bezit van diploma
  Je kunt het matchcriteria 'Opleidingen' uitbreiden met een selectie op diploma. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis' of 'Voorkeur'. Wanneer u de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

Branches

Beschikbaar voor selectie types: relatie, contactpersoon en aanvraag.

Binnen deze matchcriteria kun je een selectie uitvoeren op de branches welke zijn vastgelegd bij de relatie. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis' of 'Voorkeur'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Branches
  Je selecteert één of meerdere vaardigheden waarop moeten worden geselecteerd. Je kunt deze vaardigheid rechtstreeks selecteren of je kunt de knop 'Zoeken' activeren, Easyflex opent dan het zoekscherm voor branches (Algemene beschrijving > Zoekopdracht). Het is ook mogelijk om een gehele branchegroep te selecteren, er wordt dan gezocht op alle onderliggende branches. Bijvoorbeeld; u selecteert de branche '60 - Vervoer over land', de selectie wordt uitgevoerd op alle branches welke behoren tot deze branchegroep.

Beschikbaarheid

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Je kunt een selectie uitvoeren op de vastgelegde beschikbaarheid van de flexwerker. Wanneer je één of meerdere beschikbaarheid opties hebt geselecteerd, wordt bij de matchcriteria direct de E (eis) ingevuld. De filter op beschikbaarheid is altijd een eis, dit kun je niet wijzigen.

Beschikbare dagdelen per week

Je selecteert de dagdelen waarop de flexwerker beschikbaar moet zijn, dit kun je doen door de stempelfunctie te gebruiken. Door het activeren van de knop 'Standaard' worden de standaard dagdelen gevuld zoals deze bij de invoer van een flexwerker ook automatisch worden vastgelegd (maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00). Door het activeren van de knop 'Wissen' worden alle ingevulde (groene) dagdelen gewist en is het beschikbaarheidschema weer leeg.

 • Startdatum
  Je bent verplicht een startdatum te selecteren. Vanaf deze datum wordt de beschikbaarheid van de flexwerker gecontroleerd voor de match opdracht. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren. De startdatum mag niet voor de huidige datum liggen.
 • Einddatum
  Indien gewenst kun je een einddatum ingeven. Tot en met deze datum wordt de beschikbaarheid van de flexwerker gecontroleerd voor de match opdracht. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Nauwkeurigheid
  Bij het matchen op beschikbaarheid kun je de nauwkeurigheid aangeven. Zo kun je bepalen in welke mate de beschikbaarheid moet matchen met de gevraagde dagdelen.
 • Algemene informatie beschikbaarheid
  De mogelijkheden welke kunnen worden vastgelegd bij de beschikbaarheid van de flexwerker kunnen ook worden geselecteerd voor de match opdracht. De mogelijkheden zijn:
  • Voltijd
  • Deeltijd
  • Beide
  • Onregelmatige diensten
  • Vakantiewerk
 • Uitsluiten indien definitief geplaatst
  Wanneer een flexwerker definitief geplaatst is kun je deze flexwerker uitsluiten voor de match opdracht 'beschikbaarheid'. Je dient dan deze optie aan te vinken. Definitief geplaatste flexwerkers worden op deze manier niet meer gecontroleerd op beschikbaarheid.
 • Uitsluiten indien voorlopig geplaatst
  Wanneer een flexwerker voorlopig geplaatst is kun je deze flexwerker uitsluiten voor de match opdracht 'beschikbaarheid'. Je dient dan deze optie aan te vinken. Voorlopig geplaatste flexwerkers worden op deze manier niet meer gecontroleerd op beschikbaarheid.
 • Uitsluiten indien (gedeeltelijk) verhinderd
  Wanneer een flexwerker (gedeeltelijk) verhinderd is kun je deze flexwerker uitsluiten voor de match opdracht 'beschikbaarheid'. Je dient dan deze optie aan te vinken.

Memoveld

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Het is mogelijk een selectie uit te voeren op de memovelden welke binnen de werkmaatschappij zijn vastgelegd.

 • Rubriek
  Afhankelijk van de vastgelegde memovelden (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen) worden één of meerdere rubrieken getoond. Als je een rubriek activeert wordt rechts een venster getoond waarin je de mogelijkheden binnen deze rubriek kunt selecteren, bijvoorbeeld een datum of een keuzelijst.

Memoinfo

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Bij het zoeken binnen memo-informatie dien je aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. De selectie wordt uitgevoerd in de vastgelegde tekst van 'Algemene memo-informatie' bij de flexwerker en/of relatie op het tabblad 'Memo'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. De zoekopdracht die wordt ingegeven komt niet altijd exact overeen met de resultaten die weergegeven worden in de match. Achtervoegsels van woorden worden namelijk niet in de zoekopdracht meegenomen.

 • Zoekopdracht
  Je geeft de zoekopdracht in waarop moet worden gezocht.

Piekmaanden

Beschikbaar voor selectie types: relatie, contactpersoon en aanvraag.

Binnen deze matchcriteria kun je een selectie uitvoeren op de piekmaanden welke zijn vastgelegd bij de relatie.

 • Piekmaanden
  Je kunt de piekmaanden aangeven waarop gezocht moet worden in de selectie. Het is mogelijk om meerdere piekmaanden aan te vinken.

Omzet/budget

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Middels het matchobject 'omzet/budget' kun je een match genereren op de gegevens welke zijn vastgelegd in het tabblad 'Bedrijfsgegevens' bij relaties in het onderdeel 'Jaar gebonden gegevens'. Je kunt matchen op de volgende gegevens:

 • Jaar gebonden gegevens
 • Peiljaar
 • Aantal werknemers
  Je kunt het minimum en/of het maximum aantal werknemers opgeven.
 • Jaaromzet
  Je kunt het minimum en/of de maximum jaaromzet opgeven.
 • Budget flexwerkers
  Je kunt het minimum en/of het maximum budget flexwerkers opgeven.

Reizen

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie, contactpersoon en aanvraag.

Je kunt een selectie uitvoeren op de reisbereidheid van de flexwerker en de acquisitiegebieden van de relatie.

 • Bereid tot plaatsing in / Acquisitie in
  Je kunt een selectie uitvoeren op de bereidheid tot plaatsing in (flexwerker) of de acquisitie in (relatie). Je kunt nu geen gegevens handmatig ingeven, maar je kunt het postcodegebied selecteren met behulp van de knop 'zoeken'. Easyflex toont je het scherm 'Selecteren postcodegebieden'. Je kunt vervolgens één of meerdere gebieden selecteren. Om een postcodegebied te kunnen bepalen, kun je een postcode, maximale reisafstand en/of maximale reisduur ingeven bij 'Bepaling postcodegebieden'. Na het activeren van het pijltje -> laat Easyflex je in de landkaart exact zien welke postcodegebieden binnen de ingegeven waarde vallen. Door het selecteren van de knop 'Ok' worden de getoonde gegevens bewaard en worden deze postcodegebieden in de tabel getoond. Op deze postcodegebieden wordt nu de selectie uitgevoerd. Door het selecteren van de knop 'Sluiten' worden de getoonde gegevens niet bewaard en sluit je het scherm 'Selecteren postcodegebieden'.
 • Maximale reisafstand
  Je kunt een selectie uitvoeren op de maximale reisafstand van de flexwerker/relatie. Wanneer je deze keuze maakt, ben je verplicht een postcode in te geven en een reisafstand in kilometers.
 • Maximale reisduur
  Je kunt een selectie uitvoeren op de maximale reisduur van de flexwerker/relatie. Wanneer je deze keuze maakt, ben je verplicht een postcode in te geven en een reisduur in minuten.
 • Woon- of bezoekadres (afstand)
  Je kunt een match maken waarin u bepaald hoeveel kilometer een flexwerker/relatie van een bepaalde postcode verwijderd mag zijn.
 • Woon- of bezoekadres (gebieden)
  Je kunt een match maken waarin u aangeeft uit welk(e) postcodegebied(en) een flexwerker/relatie mag komen. Bij dit object kun je ook een referentiepostcode aangeven met een maximaal aantal kilometers of maximale reisduur zodat Easyflex automatisch de postcodegebieden weergeeft voor selectie.
 • Woon- of bezoekadres (reeks)
  Je kunt matchen op postcode reeks, Easyflex zal de flexwerkers/relaties tonen die in de aangegeven postcodereeks wonen.

Wanneer je één of meerdere keuze heeft gemaakt, wordt bij de matchcriteria direct de E (eis) ingevuld. De filter op afstand, reisbereidheid of acquisitie is altijd een eis, dit kun je niet wijzigen.

Bijtelling

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Het is mogelijk een match te maken op zakelijke auto. Zo kun je een selectie uitvoeren op alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd of juist alle flexwerkers waarbij geen zakelijke auto is vastgelegd.

 • Peildatum
  Je dient een peildatum op te geven. Deze peildatum is bepalend voor de te maken selectie. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Zakelijke auto
  Je kunt aangeven welke selectie je wilt uitvoeren. Je kunt kiezen uit:
  • Nee
   Alle flexwerkers waarbij geen zakelijke auto is vastgelegd worden geselecteerd.
  • Ja, met bijtelling privégebruik
   Alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd met bijtelling privégebruik worden geselecteerd. Tevens kun je een bedrag bijtelling op jaarbasis ingeven of een bedrag eigen bijdrage op jaarbasis. Zo kun je je selectie nog meer verfijnen.
  • Ja, geen bijtelling (verklaring bel. dienst)
   Alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd en de keuze 'geen bijtelling (verklaring bel. dienst)' worden geselecteerd.
  • Ja, geen bijtelling (afspraak werkgever)
   Alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd en de keuze 'geen bijtelling (afspraak werkgever)' worden geselecteerd.
  • Ja, geen bijtelling (ander bewijs)
   Alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd en de keuze 'geen bijtelling (ander bewijs)' worden geselecteerd.
  • Ja, geen bijtelling (afwisselend gebruik)
   Alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd en de keuze 'geen bijtelling (afwisselend gebruik)' worden geselecteerd.
  • Ja, geen bijtelling (auto zonder CO2)
   Alle flexwerkers waarbij een zakelijke auto is vastgelegd en de keuze 'geen bijtelling (auto zonder CO2)' worden geselecteerd.
  • Fiets, met bijtelling privégebruik
   Alle flexwerkers waarbij een fiets met bijtelling privégebruik worden geselecteerd. Tevens kun je een bedrag bijtelling op jaarbasis ingeven of een bedrag eigen bijdrage op jaarbasis. 

Belangrijk

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Middels het matchobject 'belangrijk' kun je een match genereren op de gegevens welke zijn vastgelegd in het tabblad 'Bedrijfsgegevens' bij relaties in het onderdeel 'Wat de relatie belangrijk vindt'.

 • Selectie op argumenten
  Alle beschikbare argumenten worden weergegeven. Je kunt per argument de mogelijkheden 'Ja', 'Nee' of 'N.v.t.' aanvinken. 'Ja' betekent dat het argument bij de betreffende relatie aangevinkt moet zijn. 'Nee' betekent dat het argument bij de relatie niet aangevinkt mag zijn. 'N.v.t.' betekent dat het voor de selectie niet uitmaakt of de argumenten bij de relatie zijn aangevinkt of niet. Wanneer je bij alle argumenten 'Ja' selecteert betekent dit dat bij de betreffende relatie ook alle argumenten gekozen moeten zijn.

Mailcriteria

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Bij elke relatie, flexwerker en contactpersoon kunnen mailcriteria worden vastgelegd, je kunt een selectie uitvoeren op deze vastgelegde mailcriteria.

 • Selectie op mailcriteria
  Alle beschikbare mailcriteria van de relatie, flexwerker of contactpersoon worden weergegeven. Je kunt per mailcriteria de mogelijkheden 'Ja', 'Nee' of 'N.v.t.' aanvinken. 'Ja' betekent dat de mailcriteria bij de betreffende relatie, flexwerker of contactpersoon aangevinkt moet zijn. 'Nee' betekent dat de mailcriteria bij de relatie, flexwerker of contactpersoon niet aangevinkt mag zijn. 'N.v.t.' betekent dat het voor de selectie niet uitmaakt of de mailcriteria bij de relatie, flexwerker of contactpersoon is aangevinkt of niet. Wanneer je bij alle mailcriteria 'Ja' selecteert betekent dit dat bij de betreffende relatie, flexwerker of contactpersoon ook alle mailcriteria gekozen moeten zijn.

Specialismen

Beschikbaar voor selectie types: relatie, contactpersoon en aanvraag.

Bij elke relatie kunnen specialismen worden vastgelegd, je kunt een selectie uitvoeren op deze vastgelegde specialismen.

 • Selectie op specialisme
  Alle beschikbare specialisme worden weergegeven. Deze zijn vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Relaties > Bedrijfsgegevens'. Je kunt per specialisme de mogelijkheden 'Ja', 'Nee' of 'N.v.t.' aanvinken. 'Ja' betekent dat het specialisme geselecteerd dient te zijn. 'Nee' betekent dat het specialisme niet geselecteerd mag zijn. 'N.v.t.' betekent dat het voor de selectie niet uitmaakt of het specialisme is aangevinkt of niet. Wanneer je bij alle specialisme 'Ja' selecteert betekent dit dat al deze specialismen gekozen moeten zijn.

Eigenschappen

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Bij elke flexwerker kunnen kenmerkende eigenschappen worden vastgelegd, je kunt een selectie uitvoeren op deze vastgelegde kenmerkende eigenschappen.

 • Selectie op kenmerkende eigenschappen
  Alle beschikbare kenmerkende eigenschappen van de flexwerker worden weergegeven. Je kunt per kenmerkende eigenschap de mogelijkheden 'Ja', 'Nee' of 'N.v.t.' aanvinken. 'Ja' betekent dat de kenmerkende eigenschap bij de betreffende flexwerker aangevinkt moet zijn. 'Nee' betekent dat de kenmerkende bij de flexwerker niet aangevinkt mag zijn. 'N.v.t.' betekent dat het voor de selectie niet uitmaakt of de kenmerkende eigenschap bij de flexwerker is aangevinkt of niet. Wanneer u bij alle kenmerkende eigenschappen 'Ja' selecteert betekent dit dat bij de betreffende flexwerker ook alle kenmerkende eigenschappen gekozen moeten zijn.

Disciplines

Beschikbaar voor selectie type: contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op disciplines welke je hebt geselecteerd bij contactpersonen. Je kunt per discipline de mogelijkheden 'Ja', 'Nee' of 'N.v.t.' aanvinken. 'Ja' betekent dat de discipline bij de betreffende contactpersoon aangevinkt moet zijn. 'Nee' betekent dat de discipline bij de contactpersoon niet aangevinkt mag zijn. 'N.v.t.' betekent dat het voor de selectie niet uitmaakt of de discipline bij de contactpersoon is aangevinkt of niet. Wanneer je bij alle disciplines 'Ja' selecteert betekent dit dat bij de betreffende contactpersoon ook al deze disciplines gekozen moeten zijn.

Waar kent de flexwerker ons van?

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de flexwerker. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Waar kent flexwerker ons van?'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Inschrijven

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de flexwerker. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Reden inschrijving'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Eerste indruk flexwerker

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de flexwerker. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Eerste indruk flexwerker'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer u de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Wat deed de flexwerker voorheen?

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de flexwerker. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Wat deed flexwerker voorheen'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer u de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Aftrekposten

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Met het matchobject aftrekposten kun je een selectie uitvoeren op de aftrekposten van een flexwerker. In de selectie kun je kiezen voor een overzicht van flexwerkers met actieve aftrekposten of juist een overzicht van flexwerkers waar geen aftrekposten actief zijn. Je kunt een selectie maken op de volgende vier onderdelen:

 • Periode
  Je kunt aangeven welk periodetype gebruikt moet worden tijdens de selectie. Kies je voor ‘Variabel tijdvak’, kun je zelf bij ‘Vanaf’ en ‘Tot en met’ een datum invoeren. Je kunt hier ook en datum selecteren door de datum-knop te activeren.
 • Aftrekposten flexwerker
  Je kunt een selectie uitvoeren op de status van de aftrekpost; Actief of Inactief.
 • Naam aftrekpost
  Je maakt een keuze uit de beschikbare aftrekposten welke je mee wilt nemen in de matching. Het is ook mogelijk deze allemaal te selecteren.
 • Iedere selectie is vereist
  Hiermee geef je aan dat bij de selectie van meerdere aftrekposten deze actief of inactief dienen te zijn. Als je het niet aanvinkt wordt gekeken of tenminste één van de aftrekposten actief of inactief is.

Het resultaat van de match kun je uitbreiden met 'Uitvoer samenstellen'.

Vaste beloningen

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Met het matchobject vaste beloningen kun je een selectie uitvoeren op de vaste beloningen van een flexwerker. In de selectie kun je kiezen voor een overzicht van flexwerkers waarbij bruto of netto looncomponenten wel of juist niet aanwezig zijn. Je kunt een selectie maken op de volgende vijf onderdelen:

 • Periode
  Je kunt aangeven welk periodetype gebruikt moet worden tijdens de selectie. Kies je voor 'Variabel tijdvak', kun je zelf bij 'Vanaf' en 'Tot en met' een datum invoeren. Je kunt hier ook een datum selecteren door de datum-knop te activeren.
 • Bruto
  Je kunt een selectie uitvoeren op het bruto looncomponent; Aanwezig of Niet aanwezig.
 • Netto
  Je kunt een selectie uitvoeren op het netto looncomponent; Aanwezig of Niet aanwezig.
 • Iedere Bruto selectie is vereist
  Hiermee geef je aan dat bij de selectie van meerdere bruto looncomponenten deze aanwezig of niet aanwezig dienen te zijn. Als je het niet aanvinkt wordt gekeken of tenminste één van de geselecteerde bruto looncomponenten aanwezig of niet aanwezig is.
 • Iedere Netto selectie is vereist
  Hiermee geef je aan dat bij de selectie van meerdere netto looncomponenten deze aanwezig of niet aanwezig dienen te zijn. Als je het niet aanvinkt wordt gekeken of tenminste één van de geselecteerde netto looncomponenten aanwezig of niet aanwezig is.

Het resultaat van de match kun je uitbreiden met 'Uitvoer samenstellen'.

WW-Premie

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Met het matchobject ww-premie kun je een selectie uitvoeren op de vastgelegde ww-premie van een flexwerker. In de selectie kun je kiezen voor een overzicht van flexwerkers waarbij een WW-premie juist wel of juist niet aanwezig zijn. Je kunt een selectie maken op de volgende vijf onderdelen:

 • Periode
  Je kunt aangeven welk periodetype gebruikt moet worden tijdens de selectie. Kies je voor 'Variabel tijdvak', kun je zelf bij 'Vanaf' en 'Tot en met' een datum invoeren. Je kunt hier ook een datum selecteren door de datum-knop te activeren.
 • WW-premie
  Je kunt een selectie uitvoeren op de soort WW-premie.
 • Studentenbaan
  Je kunt een selectie uitvoeren of de studentenbaan op ja of nee staat.
 • Een combinatie tussen de WW-premie en studentenbaan is vereist
  Hiermee geef je aan dat bij de selectie van een WW-premie en studentenbaan beide aanwezig of niet aanwezig dienen te zijn. Als je het niet aanvinkt wordt er gekeken of tenminste één van de twee aanwezig is.

Het resultaat van de match kun je uitbreiden met 'Uitvoer samenstellen'.

Loonopgave

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Met het matchobject loonopgave kun je een selectie uitvoeren op de instellingen van de ‘Gegevens voor loonopgave’ op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ van de flexwerker. In de selectie kun je kiezen voor een overzicht van flexwerkers waarbij een bepaalde instelling of een combinatie van instellingen van toepassing is. Je kunt een selectie maken op de volgende acht onderdelen:

 • Peildatum
  Je dient een peildatum op te geven. Deze peildatum is bepalend voor de te maken selectie. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Loonheffing berekenen
  Je kunt een selectie uitvoeren op de soort loonheffing.
 • Fiscaal woonland
  Je kunt een selectie uitvoeren op het ingestelde fiscaal woonland.
  Aanduiding soort inkomen
  Je kunt een selectie uitvoeren of het soort inkomen van de medewerker.
 • Tarief bijzondere beloningen
  Je kunt een selectie uitvoeren op de instelling van het tarief bijzondere beloningen.
 • Zakelijke vervoer / Bijtelling p.d.
  Je kunt een selectie uitvoeren op de soort bijtelling.
 • Arbeidshandicap
  Je kunt een selectie uitvoeren op de soort arbeidshandicap.
 • Artiesten en beroepssporters
  Je kunt een selectie uitvoeren op de instelling voor artiesten en beroepssporters
 • Iedere selectie is vereist
  Hiermee geef je aan dat bij de selectie van meerdere gegevens voor loonopgave deze in combinatie met elkaar wel of niet vereist zijn. Als je het niet aanvinkt wordt gekeken of tenminste één van de instellingen geselecteerd is en staat het vinkje aan dan wordt gekeken naar de combinatie van de geselecteerde instellingen.

Het resultaat van de match kun je uitbreiden met 'Uitvoer samenstellen'.

Middelen

Beschikbaar voor selectie type: flexwerker.

Met het matchobject middelen kun je een selectie uitvoeren voor flexwerkers waarbij een middel gekoppeld is of flexwerkers waar het middel niet gekoppeld is. 

 • Eis / Uitsluiten
  Met de optie 'Eis' maak je een selectie flexwerkers waarbij het middel gekoppeld is. Met de optie 'Uitsluite' maak je een selectie flexwerkers waarbij het middel niet gekoppeld is.
 • Peildatum
  Je dient een peildatum op te geven. Deze peildatum is bepalend voor de te maken selectie. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Categorie
  Je kunt een selectie uitvoeren één van de 4 categorie middelen: Huisvesting (woning en kamers), Auto's, Fietsen en Overige middelen.
 • Soort Middel
  Je kunt een selectie uitvoeren op soort middel onder een categorie. 
 • Middel
  Je kunt een selectie uitvoeren op het middel.

Het resultaat van de match kun je uitbreiden met 'Uitvoer samenstellen'.

Document signaleringen

Let op! Dit matchobject is alleen beschikbaar wanneer je gebruik maakt van document management.

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Bij de matchcriteria ‘Document signaleringen’ kun je selecties maken  op ‘Reden signalering’ bij documenten en verschillende documenttypen. Bij beide onderdelen kun je meerdere keuzes maken.

Bij 'Filter' kun je ervoor kiezen om alleen de actieve flexwerkers/relaties te tonen.

Reden signalering:

 • Nog niet aangemaakt 
  Je kunt een selectie uitvoeren op documenten die nog niet zijn gegenereerd in Easyflex.
 • Niet retour én controleperiode verstreken
  Je kunt een selectie uitvoeren op documenten die nog niet retour zijn in Easyflex. Je ontvangt alleen een signalering wanneer de controleperiode, die je instelt in ‘Beheer > Document management > Document beheer’, verstreken is.
 • Einddatum verstreken
  Je kunt een selectie uitvoeren op documenten waarvan de einddatum verstreken is. Het betreft hier een controle op de einddatum van ‘Eigen documenttypen’ waarvan je in ‘Beheer > Document management > Document beheer > Eigen documenttypen’ heeft aangegeven dat het document een einddatum bevat.

Documenttype:

 • Identiteitsbewijs
 • Loonbelastingverklaring
 • A1-verklaring (indien geactiveerd)
 • VAR-verklaring
 • Rijbewijs
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Verblijfsvergunning
 • Overeenkomsten en bevestigingen
 • Eigen documenttypen

Je kunt een selectie uitvoeren op verschillende documenttypen. Alle ‘Vaste documenten’ en alle ‘Eigen documenttypen’ worden getoond. De beschikbare keuzes zijn dus afhankelijk van uw eigen instellingen. Daarnaast kun je kiezen voor ‘Overeenkomsten en bevestigingen’.

Waar kent de relatie ons van?

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de relatie en bij de contactpersoon van de relatie. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Waar kent relatie ons van?'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Reden samenwerking?

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de relatie en bij de contactpersoon van de relatie. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Reden samenwerking'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Kwalificatie prospect

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de relatie (met de status 'Marketing doelgroep' of 'Prospect) en bij de contactpersoon van de relatie. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Kwalificatie prospect'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Kwalificatie klant

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op de marketing gegevens welke zijn vastgelegd bij de relatie (met de status 'Actief', 'Verloren' of 'Passief') en bij de contactpersoon van de relatie. Deze selectiecriteria omvat het marketing gegeven 'Kwalificatie klant'. Je dient aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Het zoeken van een marketing gegeven kun je doen door het activeren van de knop 'zoeken'. Wanneer je een bepaald marketing gegeven wilt uitschakelen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Zoeknaam

Beschikbaar voor selectie types: flexwerker, relatie en contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op een deel van de bedrijfsnaam en/of zoeknaam welke zijn vastgelegd bij de relatie. Je kunt ook een match met een zoekopdracht uitvoeren op de contactpersonen van je relaties en op je flexwerkers. Je dient de naam of een deel van de naam in te geven. Je kunt gebruik maken van verschillende zoekmethoden zoals het * teken en het ~ teken.

Concurrent

Beschikbaar voor selectie types: relatie en contactpersoon.

Het is mogelijk om een selectie te maken op relaties op de concurrenten welke zijn vastgelegd in het tabblad 'Concurrenten' bij relaties.

 • Zoeken in naam van concurrent
  Je kunt aangeven waarop moet worden gezocht in de selectie.

Hoofdfunctie

Beschikbaar voor selectie type: aanvraag.

 • Functies
  Je dient aan te geven in welke categorie de hoofdfunctie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer u de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld. Vervolgens selecteer je één of meerdere functies waarop moeten worden geselecteerd. Je kunt deze functies rechtstreeks selecteren of je kunt de knop 'Zoeken' activeren, Easyflex opent dan het zoekscherm voor functies (Algemene beschrijving > Zoekopdracht). Het is ook mogelijk om een gehele functiegroep te selecteren, er wordt dan gezocht op alle onderliggende functies. Bijvoorbeeld; je selecteert de hoofdtak 'Medisch en paramedisch', de selectie wordt uitgevoerd op alle functies welke behoren tot deze functiegroep.

Uren/dagdelen

Beschikbaar voor selectie type: aanvraag.

Het is mogelijk een selectie te maken op de dagdelen welke zijn vastgelegd in de aanvraag en de uren per week.

 • Dagdelen per week
  Je selecteert de dagdelen welke ook in de aanvraag moeten zijn vastgelegd, dit kun je doen door de stempelfunctie te gebruiken. Door het activeren van de knop 'Standaard' worden de standaard dagdelen gevuld (maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00). Door het activeren van de knop 'Wissen' worden alle ingevulde (groene) dagdelen gewist en is het beschikbaarheidschema weer leeg.
 • Uren per week
  Je vult handmatig het aantal uren per week in waaraan de aanvraag moet voldoen.

Periode

Beschikbaar voor selectie type: aanvraag.

Het is mogelijk een selectie te maken op de periode en de status van de aanvraag. Ook kun je een selectie maken op 'soort werk' welke is vastgelegd in de aanvraag.

 • Aanvangsdatum
  Je kunt een selectie uitvoeren op de aanvangsdatum van de aanvraag. Je hebt de keuze voor een datum 'vanaf' en/of een datum 'tot en met'. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Einddatum
  Je kunt een selectie uitvoeren op de einddatum van de aanvraag. Je hebt de keuze voor een datum 'vanaf' en/of een datum 'tot en met'. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Vervaldatum
  Je kunt een selectie uitvoeren op de vervaldatum van de aanvraag. Je hebt de keuze voor een datum 'vanaf' en/of een datum 'tot en met'. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.
 • Status aanvraag
  De statussen van de aanvraag kunnen worden geselecteerd voor de match opdracht. De mogelijkheden zijn:
  • Onvolledig
  • Openstaand
  • Deels vervuld
  • Vervuld
  • Archief
  • Vervallen
 • Soort werk
  De mogelijkheden van de soort werk uit de aanvraag kunnen worden geselecteerd. De mogelijkheden zijn:
  • Uitzendwerk
  • Vakantiewerk
  • Detacheren
  • Payroll
  • Werving & selectie
  • Doorlenen
  • ZZP'er
  • Onbekend

Eisen

Beschikbaar voor selectie type: aanvraag. Het is mogelijk een selectie te maken op de eisen welke zijn vastgelegd in de aanvraag op het tabblad 'Eisen'. Zowel bij de leeftijd, bij het geslacht als bij de rijbewijscategorie dien je aan te geven in welke categorie de selectie valt; 'Eis', 'Voorkeur' of 'Uitsluiten'. Wanneer je de mogelijkheid 'N.v.t.' selecteert, wordt de selectie uitgeschakeld.

 • Leeftijd
  Bij de leeftijd kun je de minimum en/of maximum leeftijd ingeven.
 • Geslacht
  Bij het geslacht kun je een keuze maken tussen 'Geen voorkeur', 'Mannen' of 'Vrouwen'.
 • Rijbewijscategorie
  Je kunt een keuze maken uit de beschikbare rijbewijscategorieën:
  • A < 26 kW
  • A > 25 kW
  • B
  • BE
  • C
  • CE
  • D
  • DE
  • AM

Matchresultaat

Na het starten van een matching opdracht worden de matchresultaten getoond. Deze worden in drie categorieën verdeeld, te weten:

 • optimaal (O)
  De geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen voldoen optimaal aan de gestelde matchcriteria.
 • in belangrijke mate (B)
  De geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen voldoen in belangrijke mate aan de gesteld matchcriteria.
 • in mindere mate (M)
  De geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen voldoen in mindere mate aan de gesteld matchcriteria.

Er wordt direct weergegeven hoeveel flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen er per categorie gevonden zijn. Vervolgens wordt de naam van de flexwerker/relatie/contactpersoon/aanvragen getoond en de woon- of bezoekplaats. In deze regel wordt ook de categorie getoond waarin de geselecteerde flexwerker/relatie/contactpersoon/aanvraag is ingedeeld, het vakje van de betreffende categorie (O - B - M) wordt zwart gekleurd.

Status

Daarnaast wordt de status van de geselecteerde flexwerker/relatie/contactpersoon/aanvraag getoond, deze status kan zijn:

 • Wit
 • Licht blauw
 • Donkerblauw
 • Geel
 • Oranje
 • Rood
 • Groen
 • Lichtgrijs
 • Donkergrijs
 • Zwart

Deze statuskleuren kun je zelf wijzigen. Zo kun je een soort subselectie maken op de getoonde matchresultaten. Dit kan met name gemakkelijk zijn voor het verwerken van een batch actie, in deze batch actie kun je namelijk een selectie maken op de statuskleur van de match resultaten. Als laatste wordt het veld aantekening getoond, hierin kun je een aantekening vastleggen. Deze aantekening wordt alleen getoond bij de match selectie waarbij deze is vastgelegd.

Knoppen

Wanneer de matchresultaten worden getoond, worden onder aan het scherm diverse knoppen beschikbaar gesteld, te weten:

 • Sluiten
  Met deze knop sluit je de matching opdracht af.
 • Starten
  Met deze knop wordt de matching opdracht opnieuw gestart, alle getoond resultaten en eventuele submatches worden verwijderd.
 • Flexwerker / Relatie / Aanvraag
  Door het activeren van deze knop wordt de kaart van de flexwerker, de relatie of de aanvraag geopend.
 • Toevoegen
  Met deze knop kun je handmatig flexwerkers, relaties, contactpersonen en aanvragen toevoegen aan de match.
 • Batch actie
 • Plaatsing
 • Subselectie
 • Verwijderen
 • Uitvoer samenstellen

Batch actie 

Het is mogelijk de matchresultaten als batch actie te verwerken, dit betekent dat u een bewerkingsopdracht ingeeft voor de geselecteerde groep flexwerkers, relaties, contactpersonen of aanvragen. Wanneer je kiest voor het verwerken van een batch actie, kun je een selectie maken voor de uitvoer van de selectie, te weten:

Overzicht bellijst

Er wordt een lijst samengesteld voor het bellen van de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen. Nadat je (optioneel) een keuze hebt gemaakt voor de status van de geselecteerde groep, kies je voor de knop 'Uitvoeren'. De lijst wordt samengesteld en je ontvangt hiervan een bericht middels de communicatiemodule. Er worden diverse gegevens op de lijst getoond, welke gegevens dit zijn is afhankelijk van het type selectie:

 • Flexwerker
  • de naam van de flexwerker
  • het geslacht
  • de geboortedatum
  • de woonplaats
  • de locatie waaraan de flexwerker is gekoppeld
  • het registratienummer van de flexwerker
  • de inschrijfdatum van de flexwerker
  • de telefoonnummers welke zijn vastgelegd bij de flexwerker
 • Relatie
  • de naam van de relatie
  • de plaats
  • de locatie waaraan de relatie is gekoppeld
  • het registratienummer van de relatie
  • de telefoonnummers welke zijn vastgelegd bij de relatie
 • Contactpersoon
  • de naam van de relatie
  • de naam van de contactpersoon
  • de plaats
  • de locatie waaraan de relatie is gekoppeld
  • het registratienummer van de relatie
  • de telefoonnummers welke zijn vastgelegd bij de contactpersoon of relatie
 • Aanvraag
  • de naam van de relatie
  • de plaats
  • de locatie waaraan de relatie is gekoppeld
  • het registratienummer van de relatie
  • de functienaam
  • de periode van de aanvraag
  • de telefoonnummers welke zijn vastgelegd bij de relatie

Er worden alleen telefoonnummers getoond van de flexwerkers, relaties en contactpersonen waar 'mailing' is aangevinkt. Dit kun je aanvinken bij 'Communicatie' in het tabblad 'Algemeen' van de flexwerker, relatie of contactpersoon.

Overzicht resultaatlijst

Er wordt een lijst samengesteld met hierop de resultaat gegevens van de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen. Nadat je (optioneel) een keuze hebt gemaakt voor de status van de geselecteerde groep, kies je voor de knop 'Uitvoeren'. De lijst wordt samengesteld en je ontvangt hiervan een bericht middels de communicatiemodule. Er worden diverse gegevens op de lijst getoond, welke gegevens dit zijn is afhankelijk van het type selectie:

 • Flexwerker
  • de naam van de flexwerker
  • het geslacht
  • de geboortedatum
  • de woonplaats
  • de locatie waaraan de flexwerker is gekoppeld
  • het registratienummer van de flexwerker
  • de inschrijfdatum
  • de score van de matchopdracht (optimaal, belangrijke mate, mindere mate)
  • een eventueel handmatig vastgelegde aantekening
 • Relatie
  • de naam van de relatie
  • de plaats
  • de locatie waaraan de relatie is gekoppeld
  • het registratienummer van de relatie
  • de score van de matchopdracht (optimaal, belangrijke mate, mindere mate)
  • een eventueel handmatig vastgelegde aantekening
 • Contactpersoon
  • de naam van de relatie
  • de naam van de contactpersoon
  • de plaats
  • de locatie waaraan de relatie is gekoppeld
  • het registratienummer van de relatie
  • de score van de matchopdracht (optimaal, belangrijke mate, mindere mate)
  • een eventueel handmatig vastgelegde aantekening
 • Aanvraag
  • de naam van de relatie
  • de plaats
  • de locatie waaraan de relatie is gekoppeld
  • het registratienummer van de relatie
  • de functienaam
  • de score van de matchopdracht (optimaal, belangrijke mate, mindere mate)
  • een eventueel handmatig vastgelegde aantekening
SMS

Alle geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen met een mobiel nummer waarbij de SMS optie is aangevinkt, worden geselecteerd voor een SMS bericht. Nadat je (optioneel) een keuze heeft gemaakt voor de status van de geselecteerde groep, kies je voor de knop 'Uitvoeren'. Het venster 'SMS bericht' wordt geopend. Je dient eerst een keuze te maken voor de soort van het SMS bericht; Persoonlijk of Mailing. Deze instellingen zijn ook vastgelegd bij de mobiele nummers van de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen. Wanneer je de keuze maakt voor 'Persoonlijk'* worden alleen die mobiele nummers geselecteerd waarbij 'Persoonlijk' is aangevinkt. Maak je de keuze voor 'Mailing'* worden alleen de mobiele nummers geselecteerd waarbij 'Mailing' is aangevinkt. Vervolgens maak je het SMS bericht op zoals standaard in Easyflex mogelijk is, zie ook 'Algemene beschrijving > Communicatie > SMS bericht'. Er worden per batch actie maximaal 25.000 smsjes verzonden.

* De optie 'Mailing' gebruikt u wanneer het een mailingactie betreft. Bij een persoonlijk bericht, wat naar meerdere ontvangers gestuurd kan worden, selecteer je de optie 'Persoonlijk'.

Etiketten

Etiketten (16 stuks, 105,0 x 37 mm) / Etiketten (24 stuks, 70,0 x 37,1 mm) / Etiketten (36 stuks, 63,0 x 22,7 mm)

Het is mogelijk de NAW gegevens van de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvraag direct op etiketten te laten afdrukken. Nadat je (optioneel) een keuze hebt gemaakt voor de status van de geselecteerde groep, kies je voor de knop 'Uitvoeren'. De lijst wordt samengesteld en je ontvangt hiervan een bericht middels de communicatiemodule. De lijst kun je ook vinden onder het tabblad 'Exporten en printen' onder de module Backoffice.

Het is mogelijk om etiketten gericht aan contactpersonen op de volgende manier te genereren:

 • Contactpersoon
  Alleen de gegevens van de contactpersoon worden getoond.
 • Contactpersoon met bedrijfsnaam
  Alle gegevens van de contactpersoon, inclusief de bedrijfsnaam worden getoond.
 • Relatie t.a.v. contactpersoon
  De adresgegevens uit het tabblad 'Algemeen' van de relatie worden gebruikt. Dit i.c.m. met de naam van de contactpersoon.

De verschillende soorten etiketten kun je aanschaffen/bestellen bij bedrijven zoals OfficeCentre (www.officecentre.nl), Reprint (www.reprint.nl) en DiscountOffice (www.discountoffice.nl).

Document printen

Met de selectie 'document printen' kun je een bestaand document of een standaard brief koppelen aan de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen.

 • Bewerken status
  Je kunt een selectie maken op de status van de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen. Je kunt een keuze maken uit 'Alle' of u kunt een bepaalde kleur selecteren.
 • Bewerking
  • Bestaand document
   Bij de optie 'Bestaand document' kun je een eigen document koppelen aan de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen. Bij de batchactie 'Document e-mailen' kun je:
   - document toevoegen met extensie: '.doc', '.docx', '.odt', '.pdf'
   - extra bijlage toevoegen met alle extensies
   Met de knop [TEMP] zoeken kun je het bestaand document selecteren. De naam van het document wordt automatisch vastgelegd in het veld 'Document'.
  • Standaard brief genereren
   Bij de optie 'Standaard brief genereren' kun je een keuze maken tussen alle templates welke zijn vastgelegd met het type 'Standaard brief ...' (flexwerker/relatie/contactpersonen).
 • Archiveren
  Wanneer archiveren 'verplicht' is gesteld vanuit de template, kun je geen keuze maken, de optie archiveren is aangevinkt en het document wordt automatisch gearchiveerd. Wanneer archiveren 'optioneel' is gesteld vanuit de template, kun je zelf een keuze maken tussen wel of niet archiveren. Wanneer archiveren 'niet is toegestaan' vanuit de template is de optie 'archiveren' niet beschikbaar.
 • Lay-out voor 1e pagina
  Selecteer de achtergrondlay-out voor de 1e pagina. Indien je kiest voor 'N.v.t.' wordt er geen lay-out als achtergrond gehanteerd. Alleen templates met een template type 'Afbeelding achtergrond' worden in de keuzelijst getoond.
 • Lay-out voor vervolgpagina's
  Selecteer de achtergrondlay-out voor de vervolgpagina's. Is er geen achtergrondlay-out geselecteerd voor de 1e pagina, dan kun je voor de vervolgpagina's ook geen achtergrondlay-out selecteren. Is er voor de eerste pagina wel een achtergrondlay-out geselecteerd, dan wordt deze lay-out standaard ook voor de vervolgpagina's toegepast. Je kunt er ook voor kiezen om voor de vervolgpagina's een afwijkende lay-out (bijvoorbeeld vervolg briefpapier) te hanteren.
 • Extra bijlage
  Je kunt een extra bijlage selecteren. Deze extra bijlage wordt achter elk gegenereerd document geprint. Je vinkt de optie 'Extra bijlage' aan en met de knop [TEMP] zoeken kun je het document selecteren.
 • Notificatie
  Als je 'Notificatie' aanvinkt wordt er automatisch een notificatie vastgelegd bij de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen met daarin de standaard tekst: Matchnummer: ... (nummer van match); Afdrukken van bestaand/gegenereerd document: ... (naam van het document).

Door het activeren van de knop 'Uitvoeren' wordt een print scherm getoond. Je kunt nu het document inzien, hiervoor activeer je de knop 'Inzien'. Ook wordt de standaard printer getoond, deze kun je wijzigen door het activeren van de knop 'Printer'. Door het selecteren van de knop 'Uitvoeren' worden de gegenereerde documenten geprint. Wil je de opdracht annuleren, dan activeer je de knop 'Annuleren'.

Document e-mailen

Het is mogelijk om alle geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen een e-mail te sturen. Uiteraard wordt alleen naar die mensen een e-mail gestuurd waarvan het e-mail adres bekend is.

 • Bewerken status
  Je kunt een selectie maken op de status van de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen. Je kunt een keuze maken uit 'Alle' of je kunt een bepaalde kleur selecteren.
 • Bewerking
  • Bestaand document
   Bij de optie 'Bestaand document' kun je een eigen document koppelen aan de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen. Bij de batchactie 'Document printen' kun je:
   - document toevoegen met extensie: '.doc', '.docx', '.odt', '.pdf'
   - extra bijlage toevoegen met extensie: '.doc', '.docx', '.odt', '.pdf'. 
   Met de knop [TEMP] zoeken kun je het bestaand document selecteren. De naam van het document wordt automatisch vastgelegd in het veld 'Document'.
  • Standaard brief genereren
   Bij de optie 'Standaard brief genereren' kun je een keuze maken tussen alle templates welke zijn vastgelegd met het type 'Standaard brief ...' (flexwerker/relatie/contactpersonen).
 • Onderwerp
  Bij 'Standaard brief genereren' wordt dit automatisch gevuld met de documentnaam. Bij 'Bestaand document' ben je verplicht hier zelf een onderwerp in te geven.
 • Archiveren
  Wanneer archiveren 'verplicht' is gesteld vanuit de template, kun je geen keuze maken, de optie archiveren is aangevinkt en het document wordt automatisch gearchiveerd. Wanneer archiveren 'optioneel' is gesteld vanuit de template, kun je zelf een keuze maken tussen wel of niet archiveren. Wanneer archiveren 'niet is toegestaan' vanuit de template is de optie 'archiveren' niet beschikbaar.
 • Lay-out voor 1e pagina
  Selecteer de achtergrondlay-out voor de 1e pagina. Indien je kiest voor 'N.v.t.' wordt er geen lay-out als achtergrond gehanteerd. Alleen templates met een template type 'Afbeelding achtergrond' worden in de keuzelijst getoond.
 • Lay-out voor vervolgpagina's
  Selecteer de achtergrondlay-out voor de vervolgpagina's. Is er geen achtergrondlay-out geselecteerd voor de 1e pagina, dan kun je voor de vervolgpagina's ook geen achtergrondlay-out selecteren. Is er voor de eerste pagina wel een achtergrondlay-out geselecteerd, dan wordt deze lay-out standaard ook voor de vervolgpagina's toegepast. Je kunt er ook voor kiezen om voor de vervolgpagina's een afwijkende lay-out (bijvoorbeeld vervolg briefpapier) te hanteren.
 • Briefvorm
  De briefvorm wordt ingesteld op 'Automatisch', dit betekent dat de instellingen bij de flexwerker/relatie/contactpersoon worden geraadpleegd. Als bij deze instellingen de U-vorm staat, wordt de e-mail in de U-vorm verstuurd, staat bij deze instellingen de Jij-vorm, wordt de e-mail in de Jij-vorm verstuurd.
 • Bron
  De bron voor het versturen van de e-mail wordt getoond. Afhankelijk van de gekozen selectie worden de volgende opties getoond:
  • Flexwerker
   De e-mail wordt verzonden naar het adres wat is vastgelegd bij de flexwerker.
  • Relatie
   De e-mail wordt verzonden naar het adres wat is vastgelegd bij de relatie.
  • Contactpersoon
   De e-mail wordt verzonden naar het adres wat is vastgelegd bij de contactpersoon.
  • Relatie t.a.v. contactpersoon
   De e-mail wordt verzonden naar het adres wat is vastgelegd bij de relatie.
 • E-mail U-vorm
  Indien je voor het begeleidend schrijven bij de e-mail een e-mail template wilt gebruiken kun je deze selecteren. Indien je een e-mail template hebt geselecteerd kun je deze vervolgens inzien met behulp van de 'inzien-knop' alvorens u de mail daadwerkelijk verstuurt. De keuzes die worden getoond zijn vastgelegd als 'E-mail template relatie' of 'E-mail template flexwerker' in 'Beheer > Document management > Templates'. Indien je geen e-mailtemplate selecteert wordt als begeleidend schrijven de standaard mail van Easyflex gehanteerd. Voor de U-vorm is dit: 'Als bijlage tref je een document aan welke voor jou is bestemd'. De ondertekening van dit begeleidend schrijven bestaat uit de naam waarmee je hebt ingelogd, de functie en de vestiging waaraan je bent gekoppeld. Het begeleidend schrijven wordt afgesloten met een disclaimer. De compleet getoonde tekst kun je indien gewenst nog wijzigen.
 • E-mail Jij-vorm
  Indien je voor het begeleidend schrijven bij de e-mail een e-mail template wilt gebruiken kun je deze selecteren. Indien je een e-mail template hebt geselecteerd kun je deze vervolgens inzien met behulp van de 'inzien-knop' alvorens je de mail daadwerkelijk verstuurt. De keuzes die worden getoond zijn vastgelegd als 'E-mail template relatie' of 'E-mail template flexwerker' in 'Beheer > Document management > Templates'. Indien je geen e-mailtemplate selecteert wordt als begeleidend schrijven de standaard mail van Easyflex gehanteerd. Voor de Jij-vorm is dit: 'Als bijlage tref je een document aan welke voor jou is bestemd'. De ondertekening van dit begeleidend schrijven bestaat uit de naam waarmee je hebt ingelogd, de functie en de vestiging waaraan u bent gekoppeld. Het begeleidend schrijven wordt afgesloten met een disclaimer. De compleet getoonde tekst kun je indien gewenst nog wijzigen
 • Bijlage
  Het document dat je eerder hebt geselecteerd, wordt getoond.
 • Formaat
  Wanneer je een document in Open Office formaat (.odt) heeft geselecteerd kun je aangeven in welk formaat dit document verstuurd dient te worden. Je kunt kiezen uit:
  • Ongewijzigd
   Het document wordt ongewijzigd verstuurd, dus in .odt formaat.
  • Microsoft Word
   Het document wordt verstuurd in Word formaat (.doc).
  • Adobe PDF
   Het document wordt verstuurd in Adobe PDF formaat (.pdf).
  Heb je een document in Word (.doc) of Adobe PDF (.pdf) formaat geselecteerd kun je het formaat niet wijzigen.
 • Extra bijlage
  Je kunt een extra bijlage selecteren. Deze extra bijlage wordt als extra bijlage verzonden in de e-mail. Je vinkt de optie 'Extra bijlage' aan en met de knop [TEMP] zoeken kun je het document selecteren.
 • Notificatie
  Als je 'Notificatie' aanvinkt wordt automatisch een notificatie vastgelegd bij de geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen met daarin de standaard tekst: Matchnummer: ... (nummer van match); E-mailen van bestaand/gegenereerd document: ... (naam van het document).

Door het activeren van de knop 'Uitvoeren' wordt een e-mail scherm getoond. Je kunt nu het document inzien, hiervoor activeer je de knop 'Inzien'. Door het selecteren van de knop 'Uitvoeren' wordt de e-mail opdracht uitgevoerd. Wil je de opdracht annuleren, dan activeer je de knop 'Annuleren'.

Digitaal aanbieden

Wanneer je een match voor de flexwerker heeft aangemaakt is het mogelijk om voor meerdere flexwerkers tegelijk een document aan te bieden voor digitale ondertekening (indien de licentie voor digitale handtekening geactiveerd is). Indien je de batch actie start wordt gecontroleerd of de flexwerker een koppeling heeft met flexwrapp. Indien dit het geval is wordt het document automatisch aangeboden op het flexwrapp portaal waardoor de flexwerker het document digitaal kan ondertekenen.

Flexwerkers sollicitatieproces aanmaken

Wanneer je een match flexwerker (aanvraagprofiel) hebt aangemaakt is het mogelijk om middels een batchactie voor meerdere flexwerkers tegelijk een sollicitatieproces aan te maken. Deze worden vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Sollicitaties'. Je kunt maximaal 50 flexwerkers tegelijk voorstellen. De aanvangsdatum wordt automatisch overgenomen uit de aanvraag. Indien de startdatum uit de aanvraag in het verleden ligt zal de huidige datum worden getoond. Als je een andere datum wilt selecteren activeert u de kalender-knop. Je kunt nu een andere datum kiezen.

Flexwerkers voorlopig plaatsen

Wanneer je een match flexwerker (aanvraagprofiel) hebt aangemaakt is het mogelijk om meerdere flexwerkers tegelijk te plaatsen voor de geselecteerde aanvraag. Deze worden vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Tewerkgesteld'. Je kunt maximaal 50 flexwerkers tegelijk plaatsen. De aanvangsdatum wordt automatisch overgenomen uit de aanvraag. Indien de startdatum uit de aanvraag in het verleden ligt zal de huidige datum worden getoond. Als je een andere datum wilt selecteren activeert je de kalender-knop. Je kunt nu een andere datum kiezen. Als niet alle flexwerkers op dezelfde datum geplaatst worden dan kun je dit ondervangen door gebruik te maken van de status kleuren. Je kunt dan een batch actie uitvoeren per status.

Gekoppelde locatie aanpassen

Wanneer je een match flexwerker (handmatig) of relatie (handmatig) hebt aangemaakt is het mogelijk om meerdere flexwerkers/relaties tegelijk over te zetten naar een andere actieve locatie. Deze worden vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Algemeen' of 'Frontoffice > Relaties > Algemeen'. Door middel van het selectiescherm 'Nieuwe locatie' kun je de flexwerkers/relaties toewijzen aan een locatie. Afhankelijk van de autorisatie in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > autorisatie' kun je deze batch actie selecteren en uitvoeren.

Export CSV

Het is mogelijk om gegevens van alle geselecteerde flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen te exporteren in een CSV-bestand. Je hebt de optie om alleen het communicatiemiddel te tonen wanneer er 'Collectief' en/of 'Persoonlijk' is aangevinkt bij de flexwerker, relatie of contactpersoon, deze optie vink je dan aan. Als je beide opties aan vinkt, worden alleen de gegevens geëxporteerd indien beiden ook staan aangevinkt bij flexwerker, relatie of contactpersoon. Nadat je (optioneel) een keuze hebt gemaakt voor de status van de geselecteerde groep, kun je op uitvoeren klikken. In het onderdeel 'Backoffice > Exporteren en printen' staat het exportbestand klaar en kun je het exporteren. Het te exporteren bestand is in te lezen in de programma's Excel en OpenOffice Calculator (in dit laatste programma moet je wel het volgende aangeven: Opties voor scheidingstekens: "Gescheiden" en dan kies je voor de optie "Puntkomma". Dit om de gegevens per veld te tonen).

Webservice flexwerkers inschakelen

Wanneer je een match flexwerker (handmatig) hebt gemaakt is het mogelijk om voor meerdere flexwerkers tegelijk de webservice in te schakelen. Deze worden vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Webservices'. Je dient eerst een keuze te maken of voor alle flexwerkers of alleen voor de flexwerkers met een e-mailadres de webservice mag worden ingeschakeld. Indien er een e-mailadres bekend is en de optie om inloggegevens te versturen staat aan dan zal er een e-mail worden verstuurd met daarin de inloggegevens. Voor het versturen van de inloggegevens kun je tevens gebruik maken van een e-mail template, deze kun je voor zowel de U-vorm als de Jij-vorm vastleggen. Er dient ook een verificatievraag met een verificatieantwoord te worden vastgelegd. Heb je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' een adres ingevoerd dan wordt het veld automatisch gevuld, dit adres is dan niet meer aan te passen. Dit adres zal als volgt in de e-mail naar de flexwerker worden vermeld: 'U kunt inloggen op: www.flexwerker.com'. Als je hier niets invult wordt de gehele zin weggelaten in de e-mail. Van deze batch actie wordt een rapportage aangemaakt met daarin de flexwerkers voor wie de webservice is ingeschakeld of reeds stond ingeschakeld.

Webservice relaties inschakelen

Wanneer je een match relaties (handmatig) hebt gemaakt is het mogelijk om voor meerdere relaties tegelijk de webservice in te schakelen. Deze worden vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Relaties > Webservices'. Je dient eerst een keuze te maken of voor alle relaties of alleen voor de relaties met een e-mailadres de webservice mag worden ingeschakeld. Indien er een e-mailadres bekend is en de optie om inloggegevens te versturen staat aan dan zal er een e-mail worden verstuurd met daarin de inloggegevens. Voor het versturen van de inloggegevens kun je tevens gebruik maken van een e-mail template, deze kun je voor zowel de U-vorm als de Jij-vorm vastleggen. Er dient ook een verificatievraag met een verificatieantwoord te worden vastgelegd. Heb je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' een adres ingevoerd dan wordt het veld automatisch gevuld, dit adres is dan niet meer aan te passen. Dit adres zal als volgt in de e-mail naar de relatie worden vermeld: 'U kunt inloggen op: www.inlener.com

Flexwrapp uitnodigen

Wanneer je een match flexwerker (handmatig) hebt gemaakt is het mogelijk om voor meerdere flexwerkers tegelijk een uitnodiging voor Flexwrapp te versturen.  Deze gegevens worden vastgelegd in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Flexwrapp.

Flexwerker verwijderen

Met deze batchactie is het mogelijk om flexwerkers uit het matchresultaat in batch te verwijderen. Dit geldt zowel voor niet verloonde (status 'Ingeschreven') als verloonde flexwerkers. Voor het in batch kunnen verwijderen van flexwerkers kun je een autorisatie instellen op het tabblad 'Beheer > Bedrijfinstellingen > Privacy'. Wanneer je hier een autorisatie vastlegt kunnen alleen medewerkers met deze rol deze batchactie selecteren. Indien een medewerker de rol heeft voor 'Batch verwijderen flexwerkers' maar niet de rol voor 'Verwijderen verloonde flexwerkers', kan deze medewerker in een batch alleen flexwerkers verwijderen met de status 'Ingeschreven'. Het verwijderen van verloonde flexwerkers kan vanaf 7 jaar na de laatste verloning. 

Voor ZZP'ers en doorleners vindt er geen feitelijke verloning plaats, is er geen loonadministratie en gelden er andere bewaartermijnen. Om die reden is dit bij het verwijderen met de batchactie wel begrenst. Dit betekent dat bij het verwijderen met de batch actie voor ZZP'ers en doorleners wel rekening gehouden wordt met de 7 jaar niet verloond en dat deze personen niet worden verwijderd. Op het resultaat van de batch actie wordt hier een melding van gemaakt. Wil je de betreffende persoon wel verwijderen dan kun je dat handmatig doen via het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Verwijderen'.
Na het starten van de batch actie wordt er een rapport opgemaakt met daarop het registratienummer van de te verwijderen flexwerkers en welke eventueel niet verwijderd kunnen worden. Bij de flexwerkers welke niet verwijderd kunnen worden wordt de reden hiervan erbij vermeld. 
Afhankelijk van de historie van de flexwerker duurt het verwijderen van de flexwerker enige tijd. Het kan dus voorkomen dat je de flexwerkers tijdelijk nog terug kunt vinden in Easyflex. Tijdens het verwijderen komen andere processen in de wachtrij. Na elke flexwerker wordt er gekeken of er andere processen zijn die in de wachtrij staan en worden deze eerst gestart. Wij adviseren hier rekening mee te houden bijvoorbeeld met de verloning.

Documenten verwijderen

Met deze batchactie is het mogelijk om documenten van de flexwerkers of relaties uit het matchresultaat in batch te verwijderen. Voor het in batch kunnen verwijderen van flexwerkers dien je te beschikken over de juiste autorisatierol. Deze kun je vastleggen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy'. Indien er geen autorisatie vastligt kan geen enkele medewerker documenten in batch verwijderen.
Bij 'Wijze van verwijderen' is standaard de optie 'Alles verwijderen' geselecteerd. Alle soorten documenten die zijn vastgelegd op het tabblad 'Documenten > Archief' van de flexwerker of relatie zullen worden verwijderen. Indien je gebruik maakt van Document management kun je ook kiezen voor 'Verwijderen per documenttype'. Op die manier kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen arbeidsovereenkomsten te verwijderen. Je vult zelf een archiefdatum in om te bepalen welke documenten verwijderd mogen worden. Indien documenten van een flexweker ook gearchiveerd zijn bij de relatie of vice versa, kun je ervoor kiezen of je het document ook uit het archief van de andere partij wilt verwijderen.

Indien je gebruik maakt van Document management wordt het feitelijke document definitief verwijderd uit de database maar blijft de 'detailregel' van het document wel zichtbaar in het documentenarchief van de flexwerker/relatie. Dit voorkomt dat je nieuwe signaleringen krijgt mbt Document management. 

Middelenregistratie

Met deze batchactie is het mogelijk een middel aan de flexwerkers uit het matchresultaat in batch te koppelen of een koppeling bij de flexwerkers uit het matchresultaat in batch te beëindigen.

Afwijkende tekst loonspecificatie

Met deze batchactie is het mogelijk om een afwijkende tekst voor op de loonspecificatie (i.p.v. de informatieregel onderaan de loonspecificatie) in te stellen bij flexwerkers. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat je op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' één of meerdere afwijkende teksten hebt vastgelegd bij 'Afwijkende teksten beheren'.

Zodra je kiest voor deze actie kun je een afwijkende tekst selecteren. Wanneer je op 'Uitvoeren' drukt zal deze tekst zichtbaar zijn op tabblad 'Loonspecificaties' bij de betreffende flexwerker(s) in het veld 'Afw. tekst loonspecificatie'. Het is tevens mogelijk om een afwijkende tekst bij flexwerkers te verwijderen middels deze actie; selecteer in dat geval geen afwijkende tekst en druk op 'Uitvoeren'. Het veld 'Afw. tekst loonspecificatie' zal dan leeg worden gemaakt bij de betreffende flexwerker(s). 

Afwijkende vertaling

Met deze batchactie is het mogelijk om een afwijkende vertaling vast te leggen voor de loonspecificaties en/of jaaropgaven van flexwerkers. Voor relaties is het mogelijk om een afwijkende vertaling vast te leggen voor de facturen. 

Plaatsing

Wanneer je een match hebt gemaakt vanuit een aanvraagprofiel, de selectie is dan geweest 'Flexwerker (aanvraagprofiel)', kun je een plaatsing maken. Door het activeren van de knop 'Plaatsing' kun je direct de geselecteerde flexwerker koppelen aan de aanvraag. Je hebt de keuze uit 'Voorlopig' en 'Definitief'. Easyflex voert de standaard controles uit die bij elke nieuwe plaatsing worden uitgevoerd (geldigheid legitimatiebewijs, eisen aanvraag e.d.). Het voldoen aan voorgenoemde eisen is niet nodig voor de optie 'Voorgesteld'. Je wordt direct door gelinkt naar de plaatsing en de naam van de flexwerker is hierin reeds opgenomen. Je dient nog wel zelf de status en de lonen- en tarieven vast te leggen.  

Subselectie

Wanneer het matchresultaat getoond wordt kan het zijn dat u vindt dat er teveel flexwerkers/relaties/contactpersonen/aanvragen zijn geselecteerd. Op zo'n moment kun je een subselectie maken. De hoofdmatch blijft gewoon bestaan, maar u kunt door middel van een subselectie de matchopdracht verder specificeren. Je activeert de knop 'Subselectie' en Easyflex toont je het begin scherm van een match opdracht. De selectie kun je niet meer wijzigen, deze wordt overgenomen van de hoofdmatch. Wel kun je het kenmerk eventueel wijzigen, of een aantekening vastleggen. Door het activeren van de knop 'Opslaan' worden de ingevoerde gegevens bewaard en wordt het scherm met selectieobjecten geopend. Je kunt nu op de gebruikelijke manier selectieobjecten selecteren en zo de subselectie vastleggen. Na het starten van een match opdracht worden de matchresultaten getoond. Zolang er matchresultaten worden getoond, is het mogelijk een subselectie in te voeren. Zo kun je dus één hoofdmatch hebben met meerdere subselecties. Elke subselectie krijgt een eigen nummer. Deze worden lichtgrijs getoond in het algemeen matching scherm. De subselecties behoren altijd toe tot een hoofdmatch, wanneer u de hoofdmatch wijzigt en/of verwijderd, worden ook alle onderliggende subselecties automatisch verwijderd.

Uitvoer samenstellen

Waneer je een matching hebt aangemaakt kun je zelf beslissen welke gegevens en in welke volgorde je in een matchresultaat en Export(CSV) moeten worden getoond. Als je de knop 'Uitvoer samenstellen' activeert kun je uit de beschikbare kolommen de kolommen selecteren die je in je matchresultaat wil hebben getoond.


Beschikbare kolommen

Hier staan alle kolommen die gebruikt kunnen worden voor het samenstellen van uw matchresultaat. De kolommen die al geselecteerd zijn staan vet gedrukt in deze kolom. Onderaan de beschikbare kolommen wordt informatie getoond over de geselecteerde kolom.

Geselecteerde kolommen

Hier staan alle geselecteerde kolommen. Wanneer hier een kolom wordt geselecteerd, wordt de kolom onder 'Beschikbare kolommen' ook geselecteerd.

Kolommen toevoegen en verwijderen

De kolommen kunnen op twee manieren worden toegevoegd:

 • Je klikt twee keer op de kolom onder 'Beschikbare kolommen'
 • Een vinkje plaatsen achter de kolom onder 'Beschikbare kolommen'

De toegevoegde kolom wordt onderaan de lijst in het veld 'Geselecteerde kolommen' geplaatst.

Een kolom kan op 4 manieren worden verwijderd:

 • Je klikt twee keer op de kolom onder 'Beschikbare kolommen'
 • Je verwijdert het vinkje achter de kolom onder 'Beschikbare kolommen'
 • Je klikt twee keer op de kolom onder 'Geselecteerde kolommen'
 • Je selecteert een kolom in het veld 'Geselecteerde kolommen' en middels de 'Delete' knop verwijder je de kolom.

Volgorde geselecteerde kolommen wijzigen

De geselecteerde kolommen worden van links naar rechts geplaatst in de matchresultaat in dezelfde volgorde als deze onder 'Geselecteerde kolommen' staan.

Standaard

Door het activeren van de knop 'Standaard' wordt de huidige selectie van kolommen vervangen door de standaardkolommen. Dit betreft zowel de kolommen die in het matchresultaat worden getoond als de kolommen die worden geëxporteerd (CSV bestand).

De standaardkolommen bestaan uit de matchresultaat kolommen:

 • Kwalificatie O (Optimaal)
 • Kwalificatie B (in Belangrijke mate)
 • Kwalificatie M (in Mindere mate)
 • Resultaat status
 • Resultaat aantekening

Afhankelijk van het geselecteerde type worden tevens onderstaande standaardkolommen getoond:

 • Flexwerker
  • Naam
  • Woonplaats (Flexwerker > algemeen> woon- en correspondentieadres > plaats)
 • Relatie
  • Bedrijfsnaam
  • Plaats ( Relatie > algemeen > bezoekadres > plaats)
 • Contactpersoon
  • Relatie- Contactpersoon
  • Plaats ( Relatie > algemeen > bezoekadres > plaats)
 • Aanvraag
  • Bedrijfsnaam - functienaam
  • Plaats ( Relatie > algemeen > bezoekadres > plaats)

Instellingen

 

De informatie in een kolom kan afhankelijk zijn van gekozen instellingen. Door de knop 'Instellingen' te activeren, kunnen deze worden aangepast.
Bij het aanmaken van een match staat 'Peildatum' op 'Huidige datum' en zijn 'Persoonlijk' en 'Collectief' niet aan gevinkt.
De instellingen die hier kunnen worden vastgelegd, worden gebruikt bij de batch actie 'Export (CSV)'.

Peildatum

Je kunt handmatig de peildatum bepalen voor de resultaten / informatie die worden getoond in de matchresultaten. Wanneer de inhoud van een kolom afhankelijk is van een peildatum wordt de getoonde informatie hierop aangepast. Een voorbeeld van deze kolommen is 'Tewerkgesteld'.

De peildatum kan op twee manier worden bepaald:

 • Huidige datum
  Als peildatum wordt vandaag gebruikt, de dag dat het match resultaat wordt getoond of de Export (CSV) wordt uitgevoerd.
 • Handmatig
  Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren.

Communicatiemiddelen

Bij de communicatiemiddelen van flexwerkers, relaties en contactpersonen kan worden aangegeven of deze gebruikt mogen worden voor 'Persoonlijk' en/of 'Collectief' benaderen.

Als je hier 'Persoonlijk' aanvinkt, worden alleen communicatiemiddelen getoond waarbij dit ook is aangevinkt.
Als je hier 'Collectief' aanvinkt, worden alleen communicatiemiddelen getoond waarbij dit ook is aangevinkt.
Als je hier 'Persoonlijk' en 'Collectief' aanvinkt, worden alle communicatiemiddelen getoond waarbij beide zijn aangevinkt.

Wanneer geen van beide zijn aangevinkt worden alle communicatiemiddelen getoond. Per communicatiemiddel kunnen meerdere gegevens worden ingevoerd, bijvoorbeeld twee mobiele nummers en drie e-mail adressen. In het matchresultaat en export (CSV) wordt altijd het eerste communicatiemiddel getoond. Wanneer bij de communicatiemiddelen instellingen worden aangevinkt, worden alleen de eerste communicatiemiddelen getoond die aan de 'Persoonlijk'/'Collectief' instellingen voldoen.

Export (CSV)

Wanneer er kolommen zijn geselecteerd worden deze zowel voor de export (CSV) als voor het tonen van het matchresultaat op het scherm gebruikt. Als er geen kolommen zijn gekozen, bijvoorbeeld na het aanmaken van een match, worden een standaardkolommen gebruikt voor de export (CSV):

 • Flexwerker
  • Registratienummer
  • Geslacht
  • Roepnaam
  • Voorletters
  • Voorvoegsels
  • Achternaam
  • Meisjes achternaam
  • Meisjes voorvoegsels
  • Woonadres
  • Woonpostcode
  • Woonplaats
  • Woonland
  • Domicilieadres
  • Domiciliepostcode
  • Domicilieplaats
  • Domicilieland
  • Geboortedatum
  • Huidige fase
  • Telefoonnummer
  • Mobiel
  • E-mail
  • Website
 • Relatie
  • Registratienummer
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • Postbusnummer
  • Postbus postcode
  • Postbus plaats
  • Land
  • Telefoonnummer
  • Mobiel
  • E-mail
  • Website
 • Contactpersoon
  • Volgnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Geslacht
  • Roepnaam
  • Voorletters
  • Voorvoegsels
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • Postbusnummer
  • Postbus postcode
  • Postbus plaats
  • Land
  • Telefoonnummer
  • Mobiel
  • E-mail
  • Website
 • Aanvraag
  • Registratienummer van relatie
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Postcode
  • Postcode
  • Plaats
  • Postbusnummer
  • Postbus postcode
  • Postbus plaats
  • Land
  • Aanvraagnummer
  • Functie
  • Aanvangsdatum
  • Einddatum
  • Telefoonnummer
  • Mobiel
  • E-mail
  • Website

Let op! Het adres dat op het exportbestand komt te staan is altijd het correspondentieadres van de relatie. Wanneer er bij een contactpersoon een bepaald communicatiemiddel niet ingevoerd is dan wordt het communicatiemiddel van de relatie gebruikt.

Tewerkgesteld

In de uitvoerkolom 'Tewerkgesteld' zijn bij een match op basis van de relatie en contactpersoon de kolommen van de flexwerkers beschikbaar. Dit betreft de flexwerkers die op de peildatum geplaatst zijn bij de betreffende relatie. Hierdoor kunnen voor een relatie (of contactpersoon) in de matchresultaat meerdere regels voorkomen. Eén voor iedere flexwerker. Voor een match op basis van de flexwerker betreft dit de relaties waar de flexwerker op de peildatum tewerk is gesteld. Daarnaast zijn er een aantal velden uit de plaatsing beschikbaar: memovelden, ingangsdatum, leveringswijze en oproepkracht.