Skip to main content
Skip table of contents

BI > Correspondentie

Easyflex biedt de mogelijkheid om standaard instellingen vast te leggen welke gelden voor de correspondentie aan flexwerkers, relaties en contactpersonen van relaties.  Deze instellingen worden dan gebruikt bij de aanmaak van diverse documenten.Flexwerkers

De gegevens in deze categorie zijn van belang voor de correspondentie van medewerkers naar flexwerkers.

Ondertekenen met

In dit veld geef je aan hoe de correspondentie naar flexwerkers automatisch ondertekend wordt. Je hebt de keuze uit:

 • Voornaam, voorvoegsels en achternaam
  Bijvoorbeeld Gijs de Uitzender
 • Voorletters, voorvoegsels en achternaam
  Bijvoorbeeld G. de Uitzender

De 'jij' vorm hanteren

In dit veld kun je bepalen wanneer en óf de 'jij' vorm is toegestaan in de correspondentie naar flexwerkers. Je hebt de keuze uit:

 • Toegestaan
  Het is toegestaan om bij een flexwerker de jij-vorm te hanteren, deze optie kan alleen worden geselecteerd indien de roepnaam van de flexwerker is ingegeven. Deze situatie is tevens de standaard instelling vanuit Easyflex.
 • Toegestaan indien jonger dan ... jaar
  Wanneer de roepnaam van de flexwerker bekend is én de flexwerker is jonger dan ... jaar (deze leeftijd geef je in het veld 'leeftijdgrens') wordt de 'jij' vorm gehanteerd.
 • Niet toegestaan
  Het is niet toegestaan om bij een flexwerker de jij-vorm te hanteren. Standaard staat bij een flexwerker de U-vorm ingegeven en deze optie kan niet meer worden gewijzigd.

Leeftijdgrens

Wanneer je hebt gekozen voor het toestaan van de 'jij' vorm indien jonger dan ... jaar, dien je in dit veld de leeftijdgrens vastleggen. De leeftijdgrens moet liggen tussen de 16 en 65 jaar.

Relaties

De gegevens in deze categorie zijn van belang voor de correspondentie van medewerker naar relaties.

Ondertekenen met

In dit veld geef je aan hoe de correspondentie naar relaties automatisch wordt ondertekend. Je hebt de keuze uit:

 • Voornaam, voorvoegsels en achternaam
  Bijvoorbeeld Gijs de Uitzender
 • Voorletters, voorvoegsels en achternaam
  Bijvoorbeeld G. de Uitzender

Contactpersonen van relaties

De gegevens in deze categorie zijn van belang voor de correspondentie van medewerker naar de contactpersonen van relaties.

Ondertekenen met

In dit veld geef je aan hoe de correspondentie naar contactpersonen van relaties automatisch wordt ondertekend. Je hebt de keuze uit:

 • Voornaam, voorvoegsels en achternaam
  Bijvoorbeeld Gijs de Uitzender
 • Voorletters, voorvoegsels en achternaam
  Bijvoorbeeld G. de Uitzender

De 'jij' vorm hanteren

In dit veld kun je bepalen of de 'jij' vorm is toegestaan in de correspondentie naar contactpersonen van relaties. Je hebt de keuze uit:

 • Toegestaan
  Het is toegestaan om bij een contactpersoon van een relatie de jij-vorm te hanteren, deze optie kan alleen worden geselecteerd indien de roepnaam van de contactpersoon is ingegeven.
 • Niet toegestaan
  Het is niet toegestaan om bij een contactpersoon van een relatie de jij-vorm te hanteren. Standaard staat bij een contactpersoon van een relatie de U-vorm ingegeven en deze optie kan niet meer worden gewijzigd.

Naam van de website in e-mail bij inschakelen webservice

Hier kun je een adres van een website invoeren voor de webservice. Dit adres wordt meegestuurd in de e-mail die wordt verzonden aan de flexwerker of relatie. Als je hier adressen invoert is het niet mogelijk deze in het tabblad 'Webservice' of in 'Matching' te wijzigen.

Flexwerker

Hier kun je een adres van een website invoeren waar een flexwerker op kan inloggen voor de webservice. Bijvoorbeeld: www.flexwerker.com

Relatie

Hier kun je een adres van een website invoeren waar een relatie op kan inloggen voor de webservice. Bijvoorbeeld: www.inlener.com

E-mail versturen bij het inschakelen en uitschakelen van de webservice

Met deze instelling kun je ervoor kiezen om bij het in- of uitschakelen van de webservice bij de flexwerker en relatie geen e-mail meer voor te versturen. Standaard staat deze op 'Ja' en worden er e-mails verstuurd. Indien je dat niet wilt dan kun je deze instelling op 'Nee' zetten. Als je de webservice via matching ingeschakeld kun je ook kiezen voor het wel of niet versturen van een e-mail. Deze instelling is leidend, dus als op dit tabblad de instelling op 'Nee' staat en in de batchactie kies je voor 'Ja' dan worden er wel e-mails verstuurd.

Instellingen voor webportaal inlener

Hier kun je instellen of de identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen en rijbewijzen op het portaal van de inlener getoond mag worden. 

Tonen identiteitsbewijs

Standaard staat deze optie op 'Niet toegestaan’. De afbeeldingen van identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen en rijbewijzen worden niet getoond op het portaal van de flexwerker. De bijbehorende gegevens wel. Het is mogelijk om deze instelling te wijzigen naar 'Toegestaan’. De afbeeldingen van identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen en rijbewijzen van de flexwerkers worden dan wel op het portaal van de inlener getoond.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.