Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Verwijderen

Door het activeren van dit tabblad is het mogelijk een flexwerker te verwijderen. Het is mogelijk om zowel niet-verloonde als verloonde flexwerkers te verwijderen. Afhankelijk van de historie van de flexwerker duurt het verwijderen van de flexwerker enige tijd. Het kan dus voorkomen dat je de flexwerker tijdelijk nog terug kunt vinden in Easyflex. Tijdens het verwijderen komen andere processen in de wachtrij. Wij adviseren hier rekening mee te houden bijvoorbeeld met de verloning.

Let op! Met het verwijderen van flexwerkers wijzigen de statistieken en resultaten van overzichten. Indien gewenst kun je eerst de statistieken en overzichten aanmaken en opslaan voor de jaren waarvan gegevens verwijderd gaan worden.

Niet-verloonde flexwerker

Niet-verloonde en niet-gefactureerde flexwerkers kunnen door iedereen verwijderd worden. Indien dit niet gewenst is, kun je dit tabblad afschermen in de 'Programmarechten'.

Verloonde en/of gefactureerde flexwerker

Het verwijderen van verloonde en/of gefactureerde flexwerkers kan vanaf 7 jaar na de laatste verloning/facturatie. Voor het verwijderen van verloonde/gefactureerde flexwerkers kun je een autorisatie instellen op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy'. Wanneer je hier een autorisatie vastlegt voor het verwijderen van verloonde/gefactureerde flexwerkers, kunnen alleen medewerkers met deze rol de flexwerkers verwijderen. Wanneer je geen autorisatie vastlegt kunnen alle medewerkers verloonde/gefactureerde flexwerkers verwijderen. Als de flexwerker nog niet voor het laatst 7 jaar geleden verloond/gefactureerd is, dan toont het tabblad de volgende melding: 'De flexwerker kan niet worden verwijderd, omdat deze de afgelopen 7 jaar verloond (of gefactureerd) is'. De knop 'Verwijderen' is niet beschikbaar. Je kunt alleen voor 'Annuleren' kiezen.

Voor ZZP'ers en doorleners vindt er geen feitelijke verloning plaats, is er geen loonadministratie en gelden er andere bewaartermijnen. Om die reden is er voor het handmatig wijzigen geen begrenzing van 7 jaar niet verloond voor ZZP'ers en doorleners doorgevoerd. Let op: Het verwijderen van een ZZP'er of doorlener heeft invloed op de statistieken.

Controlelijst

Easyflex controleert of het op basis van administratieve redenen mogelijk is de flexwerker definitief te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, wordt de melding getoond: 'De flexwerker kan worden verwijderd'. Door het activeren van de knop 'Verwijderen' wordt de flexwerker definitief verwijderd. Door het activeren van de knop 'Annuleren' wordt de flexwerker niet verwijderd.

Als de flexwerker niet kan worden verwijderd, toont Easyflex een controlelijst voor het verwijderen van de flexwerker. De volgende meldingen kunnen op de controlelijst staan zodat de flexwerker niet verwijderd kan worden:

  • Plaatsingen definitief beëindigen
  • Arbeidsovereenkomsten beëindigen
  • Verzekeringen beëindigen
  • Arbeidsongeschiktheidsmeldingen beëindigen
  • Flexwrapp koppeling ontkoppelen
  • Saldo reserveringen verwijderen

De controlelijst dient eerst leeg te zijn voordat de flexwerker verwijderd kan worden. Als je de flexwerker niet kunt verwijderen is de knop 'Verwijderen' niet beschikbaar. Je kunt dan alleen voor 'Annuleren' kiezen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.