In het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen’ wordt het bij de bestaande sectorrisicogroep(en) voor IB+IIB mogelijk om bij de AZV-premie meerdere percentages in te geven. Namelijk voor de contractanten in fase B en C / 3 en 4 (dit percentage blijft 0% omdat de AZV hier niet van toepassing is), voor contracten zonder uitzendbeding in fase A/1-2 in de administratieve en (para)medische sector en voor contracten zonder uitzendbeding in fase A/1-2 in de technische en industriële sector.

Je kunt hier straks een nieuwe situatie vastleggen voor de maand ‘juli’ waarbij je de afzonderlijke percentages invoert. Sociale verzekeringen worden altijd voor een volledig loontijdvak berekend en de laatste dag van het loontijdvak is daarbij bepalend. Voor flexwerkers met het loontijdvak ‘maand’ wordt de AZV premie dus vanaf zaterdag 1 juli toegepast. Voor flexwerker met het loontijdvak ‘week’ wordt de AZV premie vanaf week 26, oftewel vanaf maandag 26 juni, toegepast. Voor flexwerkers met het loontijdvak ‘4-weken’ zou de AZV premie dus al vanaf week 25, oftewel maandag 19 juni, toegepast. Of dat inderdaad de bedoeling is, daarvoor zijn wij nog in afwachting van de cao-partijen.

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen