Skip to main content
Skip table of contents

Kostprijzen

Als je alle voor jou van toepassing zijnde stappen van de bovenliggende onderdelen doorgevoerd hebt, kun je deze controleren. Hiervoor maak je het verzicht ‘Bedrijfsinstellingen’ aan. Ook kun je de ingevoerde percentages natuurlijk controleren in de schermen Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen en Beheer > Bedrijfsintsellingen > Reserveringsschema’s. Controleer steeds dat je de juiste maand en risicogroep geselecteerd hebt.

Vervolgens dien je de kostprijzen opnieuw te berekenen. De kostprijzen worden automatisch opnieuw berekend op het moment dat je de controlelijst aanmaakt. Ook kun je in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen kiezen voor ‘Berekenen’.

Het overzicht ‘Kostprijzen’ toont de nieuw berekende kostprijzen. Ook als je in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen kiest voor ‘Raadplegen’ zie je de juiste, nieuwe kostprijzen.

Let op! Op dit moment zijn we nog bezig met de aanpassing die ervoor zorgt dat je op verschillende plekken in Easyflex de juiste kostprijs te zien krijgt; denk aan de loon- en tariefafspraak in de plaatsing, de urendeclaratie, overzicht loon- en tariefafspraken en pro forma loon. Je ziet hier nu dus nog niet de nieuw berekende kostprijzen terug!

Update 23-06-2023 : De aanpassingen voor de juiste kostprijs zijn inmiddels doorgevoerd op alle plekken in Easyflex zoals in de loon- en tariefafspraak in de plaatsing, margefacturatie, de urendeclaratie, overzicht loon- en tariefafspraken, pro forma loon en de loon- en tarievenschema’s.

Houdt onze Easy update pagina in de gaten zodat je weet wanneer bovenstaande is aangepast. Op dat moment zul je namelijk nog de nieuwe kostprijzen moeten doorvoeren middels het overzicht Collectieve loon- en tariefaanpassingen. In deze procesbeschrijving lees je precies welke stappen je hiervoor dient te ondernemen.

Let op! Vanaf 1 juli worden de nieuwe kostprijzen getoond, ook al wordt bij een loontijdvak van 4-weken de AZV premie pas vanaf 17 juli toegepast/verlaagd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.