Overzicht van de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli 2023

De AZV premie geldt ook voor flexwerkers in fase A zonder uitzendbeding

AZV is momenteel alleen van toepassing voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding (in fase A/1-2). Per 1 juli wijzigt dit. AZV is vanaf die datum van toepassing voor alle soorten overeenkomsten in Fase A/1-2. Dit geldt dus voor het aanvullen van de uitkering als het treffen van de voorziening hiervoor (en de inhouding daarvan op het loon). Ook bij IB/IIB ga je dus AZV krijgen, wel alleen voor fase A/1-2 dus.

De wachtdagcompensatie komt te vervallen

Vanaf 1 juli geldt er nog maar 1 wachtdag in plaats van 2. Ook geldt er vanaf deze datum geen wachtdagcompensatie meer.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch bij ziekte

Vanaf 1 juli eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer direct bij ziekte, maar per de overeengekomen einddatum. De einddatum van de overeenkomst met beding ( in feite de einddatum van de plaatsing) zal dus belangrijker worden. Voor het bepalen van de einddatum van opvolgende overeenkomsten geldt een minimale duur van de overeenkomst van 4 weken, net als bij contracten zonder uitzendbeding (ZUB).

De wachttijd van het StiPP pensioen komt te vervallen

Indien de Eerste Kamer akkoord gaat het de nieuwe pensioenwet komt vanaf 1 juli 2023 de wachttijd/referteperiode bij StiPP volledig te vervallen. Dit betekent dat elke werknemer vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt. De huidige wachttijd van 8 gewerkte weken komt dus te vervallen.

Wat betekent dit concreet:

  • Alle werknemers van 21 jaar of ouder worden direct aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. De werknemer bouwt direct pensioen op en de werkgever gaat direct pensioenpremie betalen.

  • De werknemer die op 1 juli minder dan 8 weken heeft gewerkt voor één uitzendonderneming, start per 1 juli 2023 met pensioen opbouwen in de Basisregeling.

  • Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basisregeling van StiPP verandert er niets.

  • Een nieuwe werknemer komt in de Plusregeling na een deelname in de Basisregeling van 52 gewerkte weken.