Skip to main content
Skip table of contents

Algemeen cao-wijzigingen

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli 2023

Op deze pagina vind je een kort overzicht van de belangrijkste cao wijzigingen.

Wist je dat het ook mogelijk is om de inrichting door ons uit te laten voeren? Stuur de ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging naar easy2serve@easyflex.nl en wij plannen de opdracht voor je in. Download hier de order "Opdrachtbevestiging CAO wijziging 1-7-2023".

De AZV premie geldt ook voor flexwerkers in fase A/1-2 zonder uitzendbeding

AZV is momenteel alleen van toepassing voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding (in fase A/1-2). Per 1 juli wijzigt dit. AZV is vanaf die datum van toepassing voor alle soorten overeenkomsten in fase A/1-2. Dit geldt dus zowel voor het aanvullen van de uitkering als voor het treffen van de voorziening hiervoor (en de inhouding daarvan op het loon). Ook bij IB+IIB (zonder uitbeding) ga je dus AZV krijgen, wel alleen voor fase A/1-2.

De wachtdagcompensatie komt te vervallen

Vanaf 1 juli geldt er nog maar 1 wachtdag in plaats van 2. Ook geldt er vanaf deze datum geen wachtdagcompensatie meer.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch bij ziekte

Vanaf 1 juli eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer direct bij ziekte, maar per de overeengekomen einddatum. De einddatum van de overeenkomst met beding ( in feite de einddatum van de plaatsing) zal dus belangrijker worden. Voor het bepalen van de einddatum van opvolgende overeenkomsten geldt een minimale duur van de overeenkomst van 4 weken, net als bij contracten zonder uitzendbeding (ZUB).

De wachttijd van het StiPP pensioen komt te vervallen

De Eerste Kamer is akkoord met de nieuwe pensioenwet komt welke ingaat per 1 juli 2023 waarbij de wachttijd/referteperiode bij StiPP volledig te vervallen. Dit betekent dat elke werknemer vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt. De huidige wachttijd van 8 gewerkte weken komt dus te vervallen.

Wat betekent dit concreet:

  • Alle werknemers van 21 jaar of ouder worden direct aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. De werknemer bouwt direct pensioen op en de werkgever gaat direct pensioenpremie betalen.

  • De werknemer die op 1 juli minder dan 8 weken heeft gewerkt voor één uitzendonderneming, start per 1 juli 2023 met pensioen opbouwen in de Basisregeling.

  • Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basisregeling van StiPP verandert er niets.

  • Een nieuwe werknemer komt in de Plusregeling na een deelname in de Basisregeling van 52 gewerkte weken.

Gevolgen voor het NeWML

In verband met het vervallen van de wachtdagcompensatie én de intrede van de AZV inhouding op het loon van flexwerkers in de sectorrisicogroepen IB + IIB kan het vaker gaan voorkomen dat het nettoloon van de flexwerker net onder het NeWML uitkomt. AZV is in het kader van het NeWML geen toegestane bruto inhouding maar volgens de cao mag je wel een werknemersdeel inhouden. Deze bijdrage wordt ingehouden op het brutoloon. Het kan dus voorkomen dat ook in situaties waarbij er helemaal geen netto inhoudingen zijn, de flexwerker toch onder het NeML uitkomt.
Nb. Afhankelijk van het percentage wachtdagcompensatie en het percentage AZV inhouding bij de werknemer kon dit probleem ook vóór 1 juli al voorkomen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.