Per juli vervalt de wachtdagcompensatie. Dit vereist een aanpassing in de reserveringsschema’s die zijn gemaakt voor IA en IIA. Door middel van een database-actie wordt in elk reserveringsschema waar een percentage vastligt voor de wachtdagcompensatie een nieuwe situatie voor de maand juli aangemaakt. Bij die nieuwe ingangsmaand worden alle andere reserveringspercentages gelijk overgenomen van de meest recente situatie die bij dat schema vóór juli vastligt. Dat zal in de meeste gevallen dus januari zijn.

Daarnaast wordt in het overzicht ‘Afwijkende reserveringspercentages’ de optie gemaakt om de meest recente situatie bij de flexwerker naar een nieuwe zelf gekozen ingangsdatum te kopiëren. Op die manier is het niet nodig om elk afwijkend reserveringsschema  weer in te gaan richten.

*Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen