Skip to main content
Skip table of contents

Templates procedures

Een templateprocedure is een template opdracht welke tussen ronde haakjes '( )' wordt geplaatst en waarbinnen een procedure plaatsvindt welke een bepaald resultaat geeft. Wanneer je gebruik maakt van templateprocedures, is het voordeel dat Easyflex automatisch de juiste attributen samenvoegt. Wanneer je bijvoorbeeld een formele tenaamstelling van een flexwerker wilt genereren zonder templateprocedure, dien je 7 aparte attributen uit de database in te geven, te weten: FW:geslacht, FW:titel, FW:voorletters, FW:tussenvoegsels, FW:achternaam, FW:meisjes_voorvoegsels, FW:meisjes_achternaam. Met de templateprocedure geef je in (FW:formele_tenaamstelling) en alle benodigde attributen worden samengesteld. Wanneer je een procedure gebruikt die begint met CP, denk er dan aan dat je een contactpersoon selecteert als je deze mogelijkheid krijgt, bijvoorbeeld in het tabblad 'documentenarchief' bij de relatie.

ALGEMEEN
(EF:datum)
De huidige systeemdatum wordt getoond.
13 augustus 2023
(EF:datum_ddmmjjjj)
De huidige systeemdatum wordt getoond.
13-08-2023
(EF:tijd)
De huidige systeem tijd wordt getoond.
09:12
(EF:datumtijd)
De huidige systeem datum en tijd wordt getoond.
2023-03-31 13:05
(EF:qrcode)De unieke QR-code voor het betreffende document wordt weergegeven als afbeelding met een standaard afmeting van 20 millimeter.

(EF:qrcode[mm-mm])De unieke QR-code voor dit document wordt weergegeven als afbeelding volgens de opgegeven afmeting in millimeters voor de breedte en de hoogte. Gebruik bijvoorbeeld (EF:qrcode[40-40]) om een afbeelding van 40 millimeter te genereren. Indien de breedte en hoogte van elkaar afwijken, wordt de laagste waarde gebruikt, een QR-code is namelijk altijd vierkant.

AANVRAAG
(AV:factuuradres_straat)
Straat van het factuuradres dat in de aanvraag is vastgelegd.
Europark 3
(AV:factuuradres_plaats)
Plaats van het factuuradres dat in de aanvraag is vastgelegd.
Oosterhout
(AV:factuuradres_postbus)
Postbus van het factuuradres dat in de aanvraag is vastgelegd.
Postbus 232
(AV:factuuradres_plaats_postbus)
Plaats van de postbus van het factuuradres dat in de aanvraag is vastgelegd.
Oosterhout
(AV:factuuradres_land)
Land van het factuuradres dat in de aanvraag is vastgelegd, indien dit niet Nederland is.
België
(AV:kostenplaatscode)
De vastgelegde gegevens bij kostenplaatscode uit de aanvraag worden getoond.
C306
(AV:kostenplaatsnaam)
De vastgelegde gegevens bij kostenplaatsnaam uit de aanvraag worden getoond.
Locatie C306
(AV:meldadres_straat)
Straat van het meldadres dat in de aanvraag is vastgelegd.
Spuistraat 11
(AV:meldadres_plaats)
Plaats met eventuele postcode van het meldadres dat in de aanvraag is vastgelegd. 
5014 RP TILBURG
(AV:meldadres_plaatsnaam)Plaats van het meldadres dat in de aanvraag is vastgelegd. TILBURG
(AV:meldadres_land)
Land van het meldadres dat in de aanvraag is vastgelegd, indien dit niet Nederland is.
België
(AV:meldadres_omschrijving)
Omschrijving van het meldadres dat in de aanvraag is vastgelegd.
Niet bereikbaar met openbaar vervoer
(AV:memorubriek_naam[nummer memorubriek])*
De naam van een memorubriek.
Bevestiging naar beide contactpersonen gestuurd?
(AV:memorubriek_waarde[nummer memorubriek])*
Het resultaat uit een memorubriek.
Ja
CONTACTPERSOON
(CM:telefoonnummer)
(CM:telefoonnaamnummer)
(CM:internnummer)
(CM:faxnummer)
(CM:mobielnummer)
(CM:emailadres)
(CM:skypeadres)
(CM:websiteadres)
(CM:facebook)
(CM:Linkedin)
(CM:twitter)
(CM:googleplus)
Het communicatiemiddel van de contactpersoon uit 'melden bij' uit de aanvraag of plaatsing wordt samengesteld.
0162-670015
0900-naamnummer
612
0162-684968
06-12345678
contactpersoonhans@easyflex.nl>
hans
www.easyflex.nl
www.facebook.com/vandervrieshans
www.//nl.linkedin.com/in/hansvandervries twitter.com/#!/hansvandervries
https://plus.google.com/hansvandervries
(CM.CP:formele_tenaamstelling)
De volledige formele tenaamstelling van de contactpersoon welke is geselecteerd bij 'Melden bij' binnen de aanvraag of plaatsing, wordt automatisch samengesteld.
Mevr. T.D. Diepstraten
(CM.CP:informele_tenaamstelling)
De volledige informele tenaamstelling van de contactpersoon welke is geselecteerd bij 'Melden bij' binnen de aanvraag of plaatsing, wordt automatisch samengesteld.**
Toos Diepstraten
(CP:voorletters)
De voorletters van de contactpersoon met punten.
R.P.F.
(CP:formele_tenaamstelling)
De volledige formele tenaamstelling van de contactpersoon van de relatie wordt samengesteld. Bij een plaatsingsbevestiging en een uitzendovereenkomst wordt de contactpersoon die binnen de aanvraag is geselecteerd automatisch samengesteld.
De heer Dr. R.P.F. Luiken
(CP:formele_tenaamstelling_tav)
De volledige formele tenaamstelling van de contactpersoon van de relatie wordt samengesteld, de tenaamstelling begint met een kleine letter zodat je deze procedure kunt gebruiken na bijvoorbeeld T.a.v. (Je kan dan zelf 'T.a.v.' ervoor zetten) Let op: zodra 'CP' met kleine letter(s) wordt aangemaakt wordt er weer een hoofdletter gebruikt (De heer).
de heer Dr. R.P.F. Luiken
(CP:informele_tenaamstelling)
De volledige informele tenaamstelling van de contactpersoon van de relatie wordt samengesteld.**
Richard Luiken
(CP:formele_aanhef)
De volledige formele aanhef van de contactpersoon van de relatie wordt samengesteld.
Geachte heer Luiken,
(CP:informele_aanhef)
De volledige informele aanhef van de contactpersoon van de relatie wordt samengesteld.
Beste Hans,
(CP:functie)
De functie van een contactpersoon wordt samengesteld.
Bedrijfsleider
(CP:woonadres_straat)
De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het woonadres wordt samengesteld.
Nieuwstraat 47a
(CP:woonadres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode wordt samengesteld.
5014 RP TILBURG
2400 GENT
(CP:woonadres_land)
Het land van het woonadres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
België
(CP:telefoonnummer)
(CP:telefoonnaamnummer)
(CP:internnummer)
(CP:faxnummer)
(CP:mobielnummer)
(CP:emailadres)
(CP:skypeadres)
(CP:websiteadres)
Het communicatiemiddel van de contactpersoon die je kunt selecteren bij:
-'t.a.v.' in het documentenarchief bij een relatie
-'t.a.v.' bij het bevestigen van een aanvraag
-'t.a.v.' bij het bevestigen van een plaatsing
0162-670015 0900-naamnummer
612
0162-684968
06-12345678
contactpersoonhans@easyflex.nl
Hans
www.easyflex.nl
FLEXWERKER
(FW:betaalrekening_1)De gegevens vastgelegd bij de flexwerker bij betaalinstelling I worden in formele opmaak samengesteld.
NL 42 ABNA 0539636703
(FW:betaalrekening_2)De gegevens vastgelegd bij de flexwerker bij betaalinstelling II worden in formele opmaak samengesteld.NL 42 ABNA 0539636703
(FW:betaalrekening_bic_1)
De BIC/SWIFT code welke is vastgelegd bij de flexwerker bij betaalinstelling I wordt samengesteld.
AACSDE33XXX
(FW:betaalrekening_bic_2)
De BIC/SWIFT code welke is vastgelegd bij de flexwerker bij betaalinstelling II wordt samengesteld.
WELADED1LOS
(FW:betaalland_begunstigde_1)Het land welke is vastgelegd bij de flexwerker bij betaalinstelling I wordt samengesteld.Nederland
(FW:betaalland_begunstigde_2)Het land welke is vastgelegd bij de flexwerker bij betaalinstelling I wordt samengesteld.Nederland
(FW:burgerservicenummer)Het burgerservicenummer van de flexwerker wordt samengesteld.165852483
 (FW:caofase)De huidige cao fase van de flexwerker wordt getoond  ABU Fase A
(FW:dossiernummer)Het dossiernummer van de flexwerker wordt samengesteld.
152144111
(FW:voorletters)
De voorletters van de flexwerker met punten.
C.G.M.
(FW:formele_tenaamstelling)
De volledige formele tenaamstelling van de flexwerker wordt samengesteld.
Mevrouw Ing. C.G.M. de Laat - Schellekens
(FW:formele_tenaamstelling_tav)
De volledige formele tenaamstelling van de flexwerker wordt samengesteld. De tenaamstelling begint met een kleine letter zodat je deze procedure kunt gebruiken na bijvoorbeeld T.a.v. Let op: zodra 'FW' met kleine letter(s) wordt aangemaakt wordt er weer een hoofdletter gebruikt (Mevrouw).
mevrouw Ing. C.G.M. de Laat - Schellekens
(FW:informele_tenaamstelling)De volledige informele tenaamstelling van de flexwerker wordt samengesteld.**Christine de Laat
(FW:formele_aanhef)De volledige formele aanhef van de flexwerker wordt samengesteld.Geachte mevrouw de Laat-Schellekens,
(FW:informele_aanhef)
De volledige informele aanhef van de flexwerker wordt samengesteld.**
Beste Christine,
(FW:domicilieadres_straat)De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het domicilieadres wordt samengesteld.
Markstraat 18a
(FW:domicilieadres_plaats)De volledige plaatsnaam met eventuele postcode wordt samengesteld.
4921 MA MADE
2200 BRUSSEL
(FW:domicilieadres_land)
Het land van het domicilieadres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
België
(FW:woonadres_straat)De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het woonadres wordt samengesteld.
Marktstraat 18a
(FW:woonadres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode wordt samengesteld.
4921 MA MADE
2200 BRUSSEL
(FW:woonadres_land)
Het land van het woonadres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
België

(FW:telefoonnummer)
(FW:telefoonnaamnummer)
(FW:internnummer)
(FW:faxnummer)
(FW:mobielnummer)
(FW:emailadres)
(FW:skypeadres)
(FW:websiteadres)
(FW:facebook)
(FW:Linkedin)
(FW:twitter)
(FW:googleplus)

Het communicatiemiddel van de flexwerker wordt samengesteld.

0162-670015
0900-flexwerker
612
0162-684968
06-12345678
Paula@hetnet.nl
PaulaP
www.paula.nl
www.facebook.com/vandervrieshans
www.//nl.linkedin.com/in/hansvandervries
twitter.com/#!/hansvandervries
https://plus.google.com/hansvandervries

(FW:leeftijd)
De leeftijd van de flexwerker wordt getoond.
26
(FW:geboortedatum)
De geboortedatum wordt teruggemeld.
4 september 1981
(FW:geboorteland)Het geboorteland van de flexwerker wordt teruggemeld.Nederland
Duitsland
(FW:nationaliteit)
De nationaliteit van de flexwerker wordt teruggemeld.
Nederland
Duitsland
(FW:identificatie_geldig_tm)
De geldigheidsdatum van het identificatiebewijs wordt teruggemeld.
10 oktober 2023
(FW:verblverg_afgifte_op)De afgiftedatum van de verblijfsvergunning wordt teruggemeld.20 juli 2023
(FW:verblverg_geldig_tm)
De geldigheidsdatum van de verblijfsvergunning wordt teruggemeld.
18 december 2023
(FW:werkverg_afgifte_op)
De afgiftedatum van de werkvergunning wordt teruggemeld.
30 juni 2023
(FW:werkverg_geldig_tm)
De geldigheidsdatum van de werkvergunning wordt teruggemeld.
28 augustus 2023
(FW:rijbewijs)
De rijbewijsletter(s) worden teruggemeld.
BE
ABDE
(FW:rijbewijs_geldig_tm)
De geldigheidsdatum van het rijbewijs wordt teruggemeld.
4 december 2023
(FW:loonheffingsdatum)De ingangsdatum bij gegevens voor loonopgave die vastligt op de huidige datum (of de eerste datum die voor de huidige datum ligt) wordt getoond.01-07-2023
(FW:loonheffingskorting)
De loonheffingskorting die geldig is op de huidige datum (of de eerste datum die voor de huidige datum ligt) wordt getoond.
Ja, met loonheffingskorting
(FW:profielinformatie)
Het veld 'profielinformatie' van het tabblad 'profielschets' van de flexwerker wordt weergegeven. De andere velden van dit tabblad zijn te genereren als een lijst.
Deze flexwerker heeft ook ervaring met.......
(FW:memo_algemeen)
De algemene memo informatie van de flexwerker wordt getoond.
Via Henk binnengelopen
(FW:memorubriek_naam[nummer memorubriek])*
De naam van een memorubriek.
Werkschoenen gehad?
(FW:memorubriek_waarde[nummer memorubriek])*
Het resultaat van een memorubriek.
Nee
(FW:pensioenhistorie_datum) De vastgelegde datum bij de StiPP historie op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' 01-03-2024
(FW:pensioenhistorie_weken)Het aantal weken dat is vastgelegd bij de StiPP historie op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' 34
(FW:webservice_inlognaam)De inlognaam van de webservice wordt getoond.EF_Rene14303
(FW:webservice_wachtwoord)Het wachtwoord van de webservice wordt getoond.8Mlpge8 of ********
(FW:flexwrapp_koppeling_nl)De Nederlandse versie van de uitnodiging voor het koppelen met Flexwrapp wordt getoond.Klik op onderstaande link om het account te activeren en log in met de...
(FW:flexwrapp_koppeling_en)De Engelse versie van de uitnodiging voor het koppelen met Flexwrapp wordt getoond.Click on the link to activate the account and log in with...
(FW:flexwrapp_koppeling_pl)De Poolse versie van de uitnodiging voor het koppelen met Flexwrapp wordt getoond.Kliknij na link, aby aktywowac konto i zalogowac sie przy uzyciu...
(FW:laatste_uurloon_max)Het meest recente uurloon uit de plaatsing wordt getoond.19,60
(FW:laatste_startdatum_max)De datum van de meest recente loon-en tariefafspraak uit de plaatsing wordt getoond.14-06-2023
ZZP'er
(FW:Rb_zoeknaam)De zoeknaam van de zzp'er.Janssen
(FW:rb_bedrijfsnaam)De bedrijfsnaam van de zzp'er.Timmerbedrijf Janssen
(FW:rb_land)Het land waar het bedrijf van de zzp'er gevestigd isNederland
(FW:rb_postcode)De postcode van het bedrijf van de zzp'er3738DA
(FW:rb_huisnummer)Het huisnummer van het bedrijf van de zzp'er15
(FW:rb_toevoeging_huisnummer)De toevoeging van het huisnummer van het bedrijf van de zzp'erc
(Fw:rb_straat)De straat van het bedrijf van de zzp'erPottenbakkerstraat
(FW:rb_plaats)De plaats van het bedrijf van de zzp'erAmstelveen
(FW:rb_crediteurnummer)Het crediteurnummer van de zzp'er45879
(FW:rb_fact_email)Het factuur email adres van de zzp'erfactuur@janssen.nl
LOCATIE

(LC:telefoonnummer)
(LC:telefoonnaamnummer)
(LC:internnummer)
(LC:faxnummer)
(LC:mobielnummer)
(LC:emailadres)
(LC:skypeadres)
(LC:websiteadres)
(LC:facebook)
(LC:Linkedin)
(LC:twitter)
(LC:googleplus)

Het communicatiemiddel van de locatie waar je werkzaam bent wordt samengesteld.

0162-670015
0900-vestiging
612
0162-684968
06-12345678
info@uitzendbureau.nl
Locatie
www.uitzendbureau.nl
www.facebook.com/uitzendbureau
www.//nl.linkedin.com/in/uitzendbureau
twitter.com/#!/uitzendbureau
https://plus.google.com/uitzendbureau

(WL:locatie_naam)
De locatienaam zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd.
Vestiging Franeker
(WL:locatie_straat)
De straatnaam en het huisnummer van de locatie zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd.
Piet heijnstraat 2
(WL:locatie_postcode)
De postcode van de locatie zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd.
8743 AM
(WL:locatie_plaats)
De plaats van de locatie zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd.
FRANEKER
(WL:locatie_postbus)
Het postbusnummer van de locatie zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd.
Postbus 223
(WL:locatie_plaats_postbus)
De postcode behorende bij de postbus van de locatie zoals geselecteerd bij de Module 'Mijn Gegevens > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd.
8743 AA FRANEKER
(WL:locatie_land)
Het land van de locatie zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'. Bij de 'Aanduiding van de locatie' heb je 'Werk' geselecteerd. Het land wordt alleen getoond indien dit niet Nederland is.
België

(WL:locatie_telefoonnummer)
(WL:locatie_telefoonnaamnummer)
(WL:locatie_internnummer)
(WL:locatie_faxnummer)
(WL:locatie_mobielnummer)
(WL:locatie_emailadres)
(WL:locatie_skypeadres)
(WL:locatie_websiteadres)
(WL:facebook)
(WL:Linkedin)
(WL:twitter)
(WL:googleplus)

Het communicatiemiddel van de locatie zoals geselecteerd in de groene bovenbalk bij de Module 'Instellingen > Werklocatie > Locatie'.
0162-670015
0900-vestiging
612
0162-684968
06-12345678
info@uitzendbureau.nl
Locatie
www.uitzendbureau.nl
www.facebook.com/uitzendbureau
www.//nl.linkedin.com/in/uitzendbureau
twitter.com/#!/uitzendbureau
https://plus.google.com/uitzendbureau
VESTIGING - GEGEVENS FLEXWERKER
(FW.VS:locatie_telefoonnummer)
(FW.VS:locatie_telefoonnaamnummer)
(FW.VS:locatie_internnummer)
(FW.VS:locatie_faxnummer)
(FW.VS:locatie_mobielnummer)
(FW.VS:locatie_emailadres)
(FW.VS:locatie_skypeadres)
(FW.VS:locatie_websiteadres)
Het communicatiemiddel van de locatie zoals geselecteerd bij de Module 'Frontoffice > Flexwerker > Algemeen > Locatie'.
0162-670015
0900-vestiging
612
0162-684968
06-12345678
info@uitzendbureau.nl
Locatie
www.uitzendbureau.nl
VESTIGING - GEGEVENS RELATIE
(RL.VS:locatie_telefoonnummer)
(RL.VS:locatie_telefoonnaamnummer)
(RL.VS:locatie_internnummer)
(RL.VS:locatie_faxnummer)
(RL.VS:locatie_mobielnummer)
(RL.VS:locatie_emailadres)
(RL.VS:locatie_skypeadres)
(RL.VS:locatie_websiteadres)
Het communicatiemiddel van de locatie zoals geselecteerd bij de Module 'Frontoffice > Relatie > Algemeen > Locatie'.
0162-670015
0900-vestiging
612
0162-684968
06-12345678
info@uitzendbureau.nl
Locatie
www.uitzendbureau.nl
LOCATIEMANAGER
(ML:automatische_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige tenaamstelling voor ondertekening door de locatiemanager van de vestiging waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort, wordt automatisch samengesteld. Of dit formeel of informeel is, is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen en de gegevens van de medewerker.
Ing. R.T. Eekhoord of René Eekhoord
(ML:formele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige formele tenaamstelling voor ondertekening door de locatiemanger van de vestiging waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort, wordt automatisch samengesteld.
Ing. R.T. Eekhoord
(ML:informele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige informele tenaamstelling voor ondertekening door de locatiemanger van de vestiging waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort, wordt automatisch samengesteld.**
Hariëtte Suikers
(ML:functie)
De functie van de locatiemanager van de vestiging waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort wordt getoond.
Regiomanager
(ML:locatie_naam)
De naam van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
Vestiging Noord
(ML:locatie_straat)
De straat van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
Karnemelkstraat
(ML:locatie_postcode)
De postcode van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
4914 RT
(ML:locatie_plaats)
De plaats van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
BREDA
(ML:locatie_postbus)
De postbus van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
Postbus 12
(ML:locatie_plaats_postbus)
De postcode en plaats van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
5854 TV TILBURG
(ML:locatie_land)
Het land van de locatie van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort. Het land wordt alleen getoond indien dit niet Nederland is.
België
(ML:telefoonnummer)
(ML:telefoonnaamnummer)
(ML:internnummer)
(ML:faxnummer)
(ML:mobielnummer)
(ML:emailadres)
(ML:skypeadres)
(ML:websiteadres)
(ML:facebook)
(ML:Linkedin)
(ML:twitter)
(ML:googleplus)
Het communicatiemiddel van de locatiemanager wordt getoond. Het betreft de locatiemanager van de locatie waartoe de geselecteerde relatie of flexwerker behoort.
0162-670015
0900-uitzendbureau
612
0162-684968
06-12345678
R.Eekhoord@uitzend.nl
René
www.uitzendbureau.nl
www.facebook.com/vandervrieshans
www.//nl.linkedin.com/in/hansvandervries
twitter.com/#!/hansvandervries
https://plus.google.com/hansvandervries
(MV:automatische_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige tenaamstelling voor ondertekening door de locatiemanager van de vestiging waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort, wordt automatisch samengesteld. Of dit formeel of informeel is, is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen en de gegevens van de locatiemanager.
Dr. J.K. de Laat
of
Johan de Laat
(MV:formele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige formele tenaamstelling voor ondertekening door de locatiemanager van de vestiging waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort, wordt automatisch samengesteld.
Dr. J.K. de Laat
(MV:informele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige informele tenaamstelling voor ondertekening door de locatiemanager van de vestiging waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort, wordt automatisch samengesteld.**
Johan de Laat
(MV:functie)
De functie van de locatiemanager van de vestiging waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
Vestigingsmanager
(MV:locatie_naam)
De naam van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
ROTTERDAM
(MV:locatie_straat)
De straat van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
Karnemelkstraat
(MV:locatie_postcode)
De postcode van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
4914 RT
(MV:locatie_plaats)
De plaats van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
BREDA
(MV:locatie_postbus)
De postbus van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
Postbus 12
(MV:locatie_plaats_postbus)
De postcode en plaats van de postbus van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
5854 TV TILBURG
(MV:locatie_land)
Het land van de locatie waartoe de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond. Het land wordt alleen getoond indien dit niet Nederland is.
België
(MV:telefoonnummer)
(MV:telefoonnaamnummer)
(MV:inernnummer)
(MV:faxnummer)
(MV:mobielnummer)
(MV:emailadres)
(MV:skypeadres)
(MV:websiteadres)
(MV:facebook)
(MV:Linkedin)
(MV:twitter)
(MV:googleplus)
Het communicatiemiddel van de locatiemanager van de medewerker welke is ingelogd wordt getoond.
0162-670015
0900-uitzendbureau
612
0162-684968
06-12345678
JohandeL aat@uitzend.nl
JdeLaat
www.uitzendbureau.nl
www.facebook.com/vandervrieshans
www.//nl.linkedin.com/in/hansvandervries
twitter.com/#!/hansvandervries
https://plus.google.com/hansvandervries
RELATIEBEHEERDER
(MR:automatische_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige tenaamstelling voor ondertekening door de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt automatisch samengesteld. Of dit formeel of informeel is, is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen en de gegevens van de medewerker.
Mr. H. Isaacs
of
Henk Isaacs
(MR:formele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige formele tenaamstelling voor ondertekening door de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt samengesteld.
Mr. H. Isaacs
(MR:informele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige informele tenaamstelling voor ondertekening door de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt samengesteld.**
Henk Isaacs
(MR:functie)
De functie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie, wordt getoond.
Senior-intercedent
(MR:locatie_naam)
De locatienaam van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond.
Vestiging Noord
(MR:locatie_straat)
De straat van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond.
Karnemelkstraat
(MR:locatie_postcode)
De postcode van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond.
4914 RT
(MR:locatie_plaats)
De plaats van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond.
BREDA
(MR:locatie_postbus)
De postbus van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond.
Postbus 12
(MR:locatie_plaats_postbus)
De postcode en plaats van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond.
5854 TV TILBURG
(MR:locatie_land)
Het land van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde relatie wordt getoond. Het land wordt alleen getoond indien dit niet Nederland is.
België

(MR:telefoonnummer)
(MR:telefoonnaamnummer)
(MR:internnummer)
(MR:faxnummer)
(MR:mobielnummer)
(MR:emailadres)
(MR:skypeadres)
(MR:websiteadres)
(MR:facebook)
(MR:Linkedin)
(MR:twitter)
(MR:googleplus)

Het communicatiemiddel van de relatiebeheerder van de relatie wordt samengesteld.
0162-670015
0900-uitzendbureau
612
0162-684968
06-12345678
Henk@uitzend.nl
HenkIsaacs
www.uitzendbureau.nl
www.facebook.com/vandervrieshans
www.//nl.linkedin.com/in/hansvandervries
twitter.com/#!/hansvandervries
https://plus.google.com/hansvandervries
(MF:automatische_tenaamstelling_ondertekening)De volledige tenaamstelling voor ondertekening door de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt automatisch samengesteld. Of dit formeel of informeel is, is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen en de gegevens van de medewerker.Mr. J. Janssen
of
Jan Janssen
(MF:formele_tenaamstelling_ondertekening)De volledige formele tenaamstelling voor ondertekening door de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt samengesteld.Mr. J. Janssen
(MF:informele_tenaamstelling_ondertekening)De volledige informele tenaamstelling voor ondertekening door de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt samengesteld.**Jan Janssen
(MF:functie)De functie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker, wordt getoond.Intercedent
(MF:locatie_naam)De locatienaam van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.Vestiging Zuid
(MF:locatie_straat)De straat van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.Kerkstraat
(MF:locatie_postcode)De postcode van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.5709 SH
(MF:locatie_plaats)De plaats van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.Helmond
(MF:locatie_postbus)De postbus van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.Postbus 1221
(MF:locatie_plaats_postbus)De postcode en plaats van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.4904 TV Oosterhout
(MF:locatie_land)Het land van de locatie van de relatiebeheerder van de geselecteerde flexwerker wordt getoond. Het land wordt alleen getoond indien dit niet Nederland is.Frankrijk
(MF:telefoonnummer)
(MF:telefoonnaamnummer)
(MF:internnummer)
(MF:faxnummer)
(MF:mobielnummer)
(MF:emailadres)
(MF:skypeadres)
(MF:websiteadres)
(MF:facebook)
(MF:Linkedin)
(MF:twitter)
(MF:googleplus)
Het communicatiemiddel van de relatiebeheerder van de flexwerker wordt samengesteld.0492-523987
0900-uitzendbureau
313
0492-146885
06-12694325
JJansen@Flexeasy.nl
JJanssen
www.Flexeasyuitzendbureau.nl
www.facebook.com/Flexeasy
www.//nl.linkedin.com/in/flexeasy
twitter.com/#!/flexeasy
https://plus.google.com/flexeasy
MEDEWERKER
(MW:voorletters)
De voorletters van de medewerker met punten.
H.J.M.
(MW:automatische_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige tenaamstelling voor ondertekening door een medewerker wordt automatisch samengesteld. Of dit formeel of informeel is, is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen en de gegevens van de medewerker.
Ing. H.J.M. Suikers-de Vries
of
Harriëtte Suikers
(MW:formele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige formele tenaamstelling voor ondertekening door de medewerker welke is ingelogd, wordt samengesteld.
Ing. H.J.M. Suikers-de Vries
(MW:informele_tenaamstelling_ondertekening)
De volledige informele tenaamstelling voor ondertekening door de medewerker welke is ingelogd, wordt samengesteld.**
Hariëtte Suikers
(MW:functie)
De functie van de medewerker welke is ingelogd wordt getoond.
Intercedente
(MW:locatie_naam)
De locatienaam waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
Vestiging Breda
(MW:locatie_straat)
De straat van de locatie waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
Karnemelkstraat
(MW:locatie_postcode)
De postcode van de locatie waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
4914 RT
(MW:locatie_plaats)
De plaats van de locatie waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
BREDA
(MW:locatie_postbus)
De postbus van de locatie waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
Postbus 12
(MW:locatie_plaats_postbus)
De postcode en plaats van de postbus van de locatie waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond.
4874 YE AMSTERDAM
(MW:locatie_land)
Het land van de locatie waartoe de medewerker welke is ingelogd behoort wordt getoond. Het land wordt alleen getoond indien dit niet Nederland is.
België
(MW:telefoonnummer)
(MW:telefoonnaamnummer)
(MW:internnummer)
(MW:faxnummer)
(MW:mobielnummer)
(MW:emailadres)
(MW:skypeadres)
(MW:websiteadres)
(MW:facebook)
(MW:Linkedin)
(MW:twitter)
(MW:googleplus)
Het communicatiemiddel van de in Easyflex ingelogde medewerker wordt samengesteld.

0162-670015
0900-uitzendbureau
612
0162-684968
06-12345678
hsuikers@uitzend.nl
HSuikers
www.uitzendbureau.nl
www.facebook.com/vandervrieshans
www.//nl.linkedin.com/in/hansvandervries
twitter.com/#!/hansvandervries
https://plus.google.com/hansvandervries

PLAATSING
(PL:cao)De cao van de inlener die vastligt in de plaatsing wordt samengesteld. Open teelten
(PL:factuuradres_straat)
De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het factuuradres uit de plaatsing wordt samengesteld.
Hoefkenstraat 41a
(PL:factuuradres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode wordt samengesteld.
1012 MG AMSTERDAM
(PL:factuuradres_postbus)
Het postbus adres uit de plaatsing wordt teruggemeld, inclusief het woord 'postbus'.
Postbus 1522
(PL:factuuradres_plaats_postbus)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het postbus adres wordt samengesteld.
4900 AA OOSTERHOUT
(PL:factuuradres_land)
Het land van het factuuradres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
Duitsland
(PL:kostenplaatscode)
De vastgelegde gegevens bij kostenplaatscode uit de plaatsing worden getoond.
'KP Locatie 1' of 'Onderdeel reizen'
(PL:kostenplaatsnaam)
De vastgelegde gegevens bij kostenplaatsnaam uit de plaatsing worden getoond.
'KP Locatie 1'
(PL:tarief_normale_uren)
Het tarief behorende bij het looncomponent normale uren wordt getoond.
25,00
(PL:marge_euro_normale_uren)
Het vastgestelde marge in euro's voor de normale uren wordt getoond.
6,79
(PL:marge_perc_normale_uren)
Het vastgestelde marge in percentages voor de normale uren wordt getoond.
33,95
(PL:meldadres_straat)
De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het meldadres uit de plaatsing wordt samengesteld.
Hoefkenstraat 41a
(PL:meldadres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het meldadres uit de plaatsing wordt samengesteld.
4814 RT BREDA
(PL:meldadres_land)
Het land van het meldadres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
Duitsland
(PL:meldadres_omschrijving)
De omschrijving van het meldadres wordt getoond.
Niet bereikbaar met openbaar vervoer
(PL:memorubriek_naam[nummer memorubriek])*
De naam van een memorubriek.
Werkschoenen gehad?
(PL:memorubriek_waarde[nummer memorubriek])*
Het resultaat van een memorubriek.
Nee
(PT:prestatietoeslag)Een toeslag welke naast het normale uurloon wordt uitbetaald aan de flexwerker.0,15
(PL:reden_einde)De reden 'einde' uit de plaatsing wordt getoond.'Einde opdracht' of 'Geen werk meer'
(PL:roostercode)De code van het rooster dat in de plaatsing is geselecteerd wordt getoond.Rooster A
(PL:roosternaam)De naam van het rooster dat in de plaatsing is geselecteerd wordt getoond. Rooster A
(PL:signaleren_bij)
Het aantal ingevoerde uren in de plaatsing bij 'Signaleren bij'.
1040:00
(PL:startdatum_jaar)
Het jaar van de startdatum van de plaatsing wordt getoond.
2008 - 2009RELATIE
(RL:aantal_werknemers)
Het aantal werknemers van een relatie wordt getoond.
25
(RL:bankrekeningnummer)
Het bankrekeningnummer van de relatie wordt getoond.
12.34.56.789
(RL:bedrijfsnaam)
De naam van de relatie wordt getoond (het attribuut RL:bedrijfsnaam kan niet gebruikt worden in een arbeidsovereenkomst voor de flexwerker vandaar de procedure (RL:bedrijfsnaam).
Uitzend en Co
(RL:bezoekadres_straat)
De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het bezoekadres wordt samengesteld.
Hoefkenstraat 41a
(RL:bezoekadres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het bezoekadres wordt samengesteld.
4814 RT BREDA
65448 BONN
(RL:bezoekadres_land)
Het land van het bezoekadres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.

België

(RL:branche)
De branche van de relatie wordt getoond.
Uitzendbureaus,uitleenbedrijven, arbeidsbemiddeling e.a.
(RL:budget_flexwerkers)
Het te besteden budget aan flexwerkers wordt getoond.
€300.000,00
 (RL:cao)De cao van de relatie wordt getoond.  Open teelten
(RL:correspondentieadres_straat)
De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het correspondentieadres wordt samengesteld.
Hoefkensstraat 41a
(RL:correspondentieadres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het correspondentieadres wordt samengesteld.
4814 RT BREDA
65448 BONN
(RL:correspondentieadres_postbus)
Het postbus adres wordt teruggemeld, inclusief het woord 'postbus'.
Postbus 1800
(RL:correspondentieadres_plaats_postbus)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het postbus adres wordt samengesteld.
4814 RT BREDA
65448 BONN
(RL:correspondentieadres_land)
Het land van het correspondentieadres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
België
(RL:debnummer)
Het debiteurennummer van de relatie wordt getoond.
3456
(RL:factuuradres_straat)
De volledige straat met huisnummer en huisnummertoevoeging van het factuuradres wordt samengesteld.
Acaciastraat 28b
(RL:factuuradres_plaats)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het factuuradres wordt samengesteld.
4814 RT BREDA
65448 BONN
(RL:factuuradres_postbus)
Het postbus adres wordt teruggemeld, inclusief het woord 'postbus'.
Postbus 51
(RL:factuuradres_plaats_postbus)
De volledige plaatsnaam met eventuele postcode van het postbus adres wordt samengesteld.
4814 RT BREDA
65448 BONN
(RL:factuuradres_land)
Het land van het factuuradres wordt alleen teruggemeld indien dit niet Nederland is.
België
(RL:factuur_tav)
Hier geef je aan wie of welke afdeling de factuur gericht is.
Dhr. Janssen
(RL:ibanrekeningbic)De BIC/SWIFT codeABNANL2A
(RL:ibanrekeningnummer)Het IBAN nummer van de relatieNL 29 ABNA 0768 1124 24
(RL:jaaromzet)
De jaaromzet van de relatie wordt getoond.
€ 1.000.000,00
(RL:kwalificatie)
De kwalificatie van de relatie wordt getoond.
Grote klant
(RL:memo_algemeen)
Het algemene memoveld van de relatie wordt getoond.
Wellicht fusie met Buren BV
(RL:memorubriek_naam[nummer memorubriek])*
De naam van een memorubriek.
Welk bedrijventerrein?
(RL:memorubriek_waarde[nummer memorubriek])*
Het resultaat uit een memorubriek.
Industrieterrein Avelingen
(RL:piekmaanden)
De piekmaanden van de relatie worden getoond.
Juli - Augustus
(RL:specialisme)
De specialisme van de relatie wordt getoond.
Schoonmaak
(RL:standaardwerkweek)

De standaard werkweek van de relatie wordt getoond. 

38:00 

(RL:telefoonnummer)
(RL:telefoonnaamnummer)
(RL:internnummer)
(RL:faxnummer)
(RL:mobielnummer)
(RL:emailadres)
(RL:skypeadres)
(RL:websiteadres)
(RL:facebook)
(RL:Linkedin)
(RL:twitter)
(RL:googleplus)

Het communicatiemiddel van de relatie wordt samengesteld.
0162-670015
0900-bedrijf
612
0162-684968
06-12345678
info@bedrijf.nl
Bedrijfsnaam
www.bedrijf.nl
www.facebook.com/bedrijfsnaam
www.//nl.linkedin.com/in/bedrijfsnaam
twitter.com/#!/bedrijfsnaam
https://plus.google.com/bedrijfsnaam
(RL:webservice_inlognaam)De inlognaam van de webservice wordt getoondEF_Heinz14216
(RL:webservice_wachtwoord)Het wachtwoord van de webservice wordt getoondLnq9g4o of ********
SOLLICITATIE
(SO:laatste_datum)
Datum van het meest recente sollicitatiegesprek vastgelegd in het onderdeel 'Sollicitaties'.
10-04-2010
(SO:laatste_tijd)
Tijdstip van het meest recente sollicitatiegesprek vastgelegd in het onderdeel 'Sollicitaties'.
15:30
WERKMAATSCHAPPIJ
(WM:factuurrekening)
Het rekeningnummer dat is ingevuld bij Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik, 'rekening voor vermelding op factuur'.
55.22.66.333
(WM:feestdagenreservering)
De wijze van reserveren van feestdagenvergoeding. Dit is terug te vinden in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid.
collectief

* Voor meer informatie over de toepassing van memorubrieken in een template, klik hier.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.