Skip to main content
Skip table of contents

29-07-2022 - Versie 2022-14

De toelichting op de Easy Updates kun je terugvinden via onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wanneer dit voor jou het beste uitkomt.


Recente ontwikkelingen

Knoppen 'Lonen wijzigen' en 'Tarieven wijzigen' niet meer zichtbaar

Het is gebleken dat zodra lonen en/of tarieven worden gewijzigd met de knoppen 'Lonen wijzigen' en 'Tarieven wijzigen' in de declaratie, dit niet altijd correct wordt verwerkt in rapportages zoals 'Rapportage detail'. Er wordt reeds gewerkt aan een oplossing. Om verkeerde rapportages te voorkomen, zijn de knoppen 'Lonen wijzigen' en 'Tarieven wijzigen' voorlopig niet meer zichtbaar in de declaraties.

Ziekmeldingen niet goedgekeurd

Het UWV heeft diverse ziekmeldingen om technische redenen niet goedgekeurd. Easyflex stuurt de ziekmeldingen opnieuw in, zodat de melddatum hetzelfde blijft.

Belangrijke mededelingen

Verplichting PAWW per 1 augustus voor ABU en NBBU kan nu ingericht worden

Op 1 augustus 2022 gaat de verplichting van de PAWW (Private aanvulling WW en WGA) in werking voor de uitzendbranche. ABU en NBBU hebben hierover nieuwsberichten gepubliceerd op hun website. Het is vanaf nu mogelijk om Easyflex in te richten voor de juiste toepassing van de PAWW-bijdrage en -compensatie op het loon van de uitzendkrachten. Daarvoor verwijzen we je naar onze procesbeschrijvingHet is ook mogelijk om deze inrichting door Easyflex te laten uitvoeren op basis van consultancy. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €130,- per werkmaatschappij. Mocht je hier gebruik van willen maken kun je hiervoor een mail sturen naar support@easyflex.nl. Graag ontvangen we in dat geval een ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging voor het inrichten van de PAWW. Deze kun je hier vinden.  

Er is tevens een overzicht 'PAWW' beschikbaar gesteld. Meer informatie over dit overzicht kun je hier vinden. 

'Frontoffice > Correcties' op termijn niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties', dat nu alleen nog beschikbaar is voor oudere werkmaatschappijen, zal op termijn (naar verwachting eind 2022) verdwijnen uit de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf dat moment gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die momenteel alleen beschikbaar zijn in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zullen toegevoegd worden aan 'Frontoffice > Urendeclaraties' óf zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid vastleggen betaald ouderschapsverlof

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 537817

Vanaf 02-08-2022 treedt de wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) in werking. Dit is een aanvulling op het bestaande (onbetaalde) ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof kan in Easyflex worden vastgelegd vanaf 09-08-2022 aangezien de WAZO-aanvraag vanuit de werkgever pas kan worden gedaan zodra de opname van het verlof heeft plaatsgevonden. Deze nieuwe actie bij 'Arbeidsongeschiktheid' is dan ook pas beschikbaar vanaf 09-08-2022. Bekijk hier alvast de aanvullende informatie en procesbeschrijving voor het vastleggen van Betaald Ouderschapsverlof.

Notificaties in de urendeclaratie

Module: Frontoffice

Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Notificaties
Melding: 538214

Vanaf heden wordt het bewerken van een urendeclaratie genotificeerd. De notificaties zijn terug te vinden via 'Frontoffice > Urendeclaraties > Notificaties'. Op dit moment wordt enkel het klikken op de knop 'Bewerken' genotificeerd en wordt nog niet zichtbaar of er daadwerkelijk gegevens in de urendeclaratie zijn aangepast. Op deze manier kun je in ieder geval zien of de urendeclaratie is 'bewerkt' door een medewerker. In toekomst zullen deze notificaties uitgebreid worden.

Overzicht 'Uitbetalen reserveringen' pro forma aanmaken

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Uitbetalen reserveringen
Melding: 536041

Het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' kan vanaf nu pro forma worden aangemaakt. Op zowel het PDF- als CSV-bestand is te zien voor welke flexwerkers een uitbetaling van reserveringen gaat plaatsvinden. Overzichten die nu al automatisch staan ingepland, blijven op verwerkingswijze 'Definitief’ staan.

Type scans beschikbaar stellen voor DataChecker

Module: Beheer

Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Datachecker
Melding: 538319

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Datachecker' is het vanaf nu mogelijk om zelf in te stellen welke type scans je beschikbaar wil stellen. Hierdoor krijg je bij het aanbieden van een document via 'Frontoffice > Flexwerkers > Datachecker' alleen de type scans waar je zelf gebruik van wilt maken.

Extra uitvoerveld in Matching met 'Kredietlimiet'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 538371

Er is een nieuwe optie toegevoegd aan het onderdeel 'Uitvoer samenstellen' binnen 'Matching', wanneer je een match maakt op relatieniveau. Het gaat om informatie van het tabblad 'Facturatie > Instellingen' onder het kopje 'Extra factuurinstellingen', namelijk: kredietlimiet.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' uitgebreid met totalen per looncomponent.

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt
Melding: 536876

Het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' is uitgebreid met totalen per looncomponent. Indien er meerdere looncomponenten vastliggen onder een bepaald looncomponenttype dan worden de totalen per looncomponent getoond op het het overzicht (PDF). Het exportbestand blijft ongewijzigd.

Cao kan niet verwijderd worden als deze is geselecteerd in een plaatsing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Tewerkgesteld / Relaties
Tabblad: Werk en personeel (plaatsing) / Overige gegevens
Melding: 537368

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om bij een relatie op tabblad 'Overige gegevens' een cao te verwijderen als deze cao geselecteerd is in een lopende plaatsing. Alleen cao's die niet zijn geselecteerd in een plaatsing of cao's die zijn geselecteerd in een definitief afgesloten plaatsing kunnen verwijderd (uitgevinkt) worden.

Opgelost

Geen foutmeldingen meer in 'Profielschets'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Profielschets
Melding: 538337

Het (niet) beschikbaar stellen van een functieprofiel en/of vaardigheid in 'Profielschets' leidde soms tot een onterechte foutmelding. Dit is opgelost.

Berekening tarief vaste beloning

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloning
Melding: 537673

Het kon voorkomen dat het tarief bij 'Vaste beloningen' niet altijd berekend kon worden omdat de kostprijzen niet bekend waren. Dit is opgelost.

Foutmelding bij openen declaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538353

Indien een plaatsing niet op de startdatum van het declaratietijdvak inging en er was sprake van standaard uren dan kon het voorkomen dat je bij het openen van de urendeclaratie een foutmelding kreeg. Dit is opgelost.

Vinkje 'aparte factuur' in plaatsing weer zichtbaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Tewerkgesteld
Tabblad: Factuurgegevens (plaatsing)
Melding: 538350

Het vinkje 'Aparte factuur' was niet meer zichtbaar in de plaatsing op tabblad 'Factuurgegevens'. Dit is opgelost. 

Onjuiste melding dat er al een WW-premie vastligt met lage premie en studentenbaan op 'Ja', terwijl studentenbaan op 'Nee' staat

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 536074

Bij het aanmaken van een nieuwe overeenkomst wordt bij het opslaan de vraag gesteld of er een nieuwe WW-premie moet worden vastgelegd. De informatie over de oude situatie in deze melding was niet altijd juist. Indien er een bestaande situatie was met Studentenbaan op 'Nee', dan werd in de melding aangegeven dat er een situatie is met Studentenbaan op 'Ja'. Dit is opgelost. 

Voorheen geen nulaangifte in aangifteperiode 1 in geval van een actief contract, maar niet gewerkt in aangifteperiode 1

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 538312

Indien een flexwerker met een actief contract wel gewerkt had in de laatste periode van een loonjaar en niet gewerkt had in de eerste periode van het eropvolgende loonjaar, werd er in de eerste aangifteperiode van het nieuwe jaar geen nulaangifte gedaan. Dit gebeurde pas weer in de tweede periode. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt er voor de flexwerker in bovenstaande situatie een nulaangifte gedaan in de eerste periode. 

EF2GO

Gebruikersinstelling voor het kunnen inzien van alleen zelf aangeleverde of gegenereerde documenten

Module: Beheer
Tabblad: Gebruikers
Melding: 2713

In de gebruikersinstellingen voor de intercedent was voorheen de instelling 'mag tabblad 'documenten' inzien' aanwezig. Deze instelling is vervangen door de instelling 'mag alleen eigen documenten inzien'. Hiermee is het wel mogelijk documenten te genereren en uploaden, en zelf aangeleverde documenten in te zien.

Ga naar 'Beheer > gebruikers' en selecteer een gebruiker om deze instelling aan te passen. Wanneer wordt gekozen voor 'ja' zullen vanaf nu op het tabblad 'documenten' op zowel de flexwerkerkaart als de relatiekaart alleen de documenten zichtbaar zijn die de intercedent zelf heeft aangeleverd. Ook zijn de knoppen voor het uploaden en genereren van documenten beschikbaar. Documenten die door andere gebruikers zijn aangeleverd zullen niet worden getoond.

Let op: documenten die reeds waren aangeleverd zullen niet meer zichtbaar zijn wanneer deze instelling op 'ja' staat. Ook documenten die worden geüpload of gegenereerd in Easyflex zullen in deze situatie niet worden getoond.

Alleen de documenten die vanaf nu worden aangemaakt of geüpload in EF2GO zullen worden getoond aan de gebruiker die de documenten heeft aangeleverd indien de instelling 'mag alleen eigen documenten inzien' voor deze gebruiker op 'ja' staat.

Wanneer niets wordt ingesteld zullen alle documenten zichtbaar blijven voor de gebruiker.

Kostenplaats wijzigen in tijdsregistratie vanuit planning declaraties

Module: Urendeclaraties
Tabblad: Uren declareren
Melding: 2691

Een gebruiker kan (indien ingesteld) de kostenplaats aanpassen in de tijdsregistratie declaraties.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van 'tijdsregistratie vanuit planning' konden hierbij alleen de kostenplaatsen worden gekozen die waren vastgelegd in het tabblad 'kostenplaatsen' op de plaatsing.

Indien geen onderscheid wordt gemaakt in kostenplaatsen door het koppelen per plaatsing, worden vanaf nu alle kostenplaatsen getoond die op de relatie zijn vastgelegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.