Skip to main content
Skip table of contents

BI > Datachecker

Via dit tabblad kun je de koppeling met DataChecker activeren. DataChecker biedt je een dienst aan waarmee je snel en gemakkelijk een identificatiebewijs kunt laten controleren. Easyflex heeft een koppeling gerealiseerd waardoor je dit proces rechtsreeks vanuit Easyflex kunt aansturen. De terugkoppeling van DataChecker kun je terugvinden in het portaal van DataChecker. Met de berichtenservice van Easyflex kun je jezelf en/of anderen een bericht laten ontvangen wanneer er antwoord komt van een ingezonden scan. (Popup, e-mail of sms). De instelling hiervan wordt hier uitgelegd. Standaard wordt het bericht verstuurd naar de medewerker welke de scan heeft aangevraagd.

In dit scherm geef je aan dat je gebruik wilt maken van de koppeling tussen Easyflex en DataChecker.Informatie DataChecker

Status

Je kunt DataChecker in- of uitschakelen door het vinkje aan of uit te zetten.

Licentie-id

Hier vul je het licentie-id van DataChecker in.

Key

Hier vul je de key van DataChecker in.

Autorisatie bij plaatsing

Je kunt ervoor kiezen een waarschuwing te krijgen of de aanmaak van een plaatsing niet mogelijk te maken indien er geen goedkeuring is ontvangen van DataChecker.

 • niet waarschuwen
 • waarschuwen indien geen goedkeuring ID-bewijs
 • niet plaatsen indien geen goedkeuring ID-bewijs (Je kunt zonder autorisatie de flexwerker niet plaatsen)
 • niet plaatsen indien geen goedkeuring ID-bewijs (Je kunt zonder autorisatie de flexwerker niet plaatsen)
 • Autorisatie: Je kunt een autorisatierol koppelen aan het niet plaatsen zonder goedkeuring. Een medewerker die deze autorisatierol heeft kan dan de plaatsing aanmaken.

Autorisatie versturen zonder BSN

Het mogelijk om identiteitsbewijzen van flexwerkers waarvan het Burgerservicenummer nog niet bekend is te verzenden naar DataChecker. Dit is vooral van belang bij buitenlandse flexwerkers welke nog niet in het bezit zijn van een Burgerservicenummer. Als je hier een autorisatierol aan toekent kan de medewerker met die rol het identiteitsbewijs versturen naar DataChecker. Op deze manier kan het identiteitsbewijs alvast gecontroleerd worden, alvorens het Burgerservicenummer ontvangen is. Als je geen autorisatie vastlegt, dan is het niet mogelijk om het identiteitsbewijs te versturen als het BSN niet is ingegeven.

Beschikbare type scans

Je kunt ervoor kiezen om alleen de type scans die je gebruikt beschikbaar te stellen voor DataChecker. Bij het aanbieden van een document krijg je dan alleen de beschikbaar gestelde scans te zien.

 • Basis scan
 • Plus scan
 • Expert scan
 • Right to work
 • Right to work basis
 • Right to work plus manual

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.