Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Profielschets

Op dit tabblad kun je een profielschets van de flexwerker vastleggen. Dit profiel bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

 • Functieprofiel
 • Vaardigheden
 • Aanvullende informatie
 • Kenmerkende eigenschappen


Functieprofiel

De functieprofielen welke worden getoond zijn de functieprofielen welke bij het tabblad 'Werkervaring' zijn geselecteerd. Wanneer er geen werkervaring bij de flexwerker is ingegeven of je wilt extra functieprofielen ingeven, kun je deze handmatig selecteren. Deze functies kun je opzoeken via de knop 'zoeken'. Wanneer je deze knop activeert wordt het standaard zoekscherm van Easyflex geopend. Als je een functieprofiel selecteert, kun je in de selectiebalk een keuze maken uit:

 • Niet beschikbaar voor selectie (rood)
 • Beschikbaar voor selectie (blauw)
 • Niet in selectie (zwart)

Vaardigheden

In dit veld kun je handmatig vaardigheden van de flexwerker selecteren. Deze vaardigheden kun je opzoeken via de knop 'zoeken'. Wanneer je deze knop activeert wordt het standaard zoekscherm van Easyflex geopend. Als je een vaardigheid selecteert, kun je in de selectiebalk een keuze maken uit:

 • Niet beschikbaar voor selectie (rood)
 • Beschikbaar voor selectie (blauw)
 • Niet in selectie (zwart)

Aanvullende informatie

In dit veld kun je aanvullende informatie ingeven omtrent het profiel van de flexwerker.

Kenmerkende eigenschappen

Binnen Easyflex kun je kenmerkende eigenschappen van de flexwerker registreren. Deze selectietabellen zijn onbeperkt in te geven. Wanneer je de selectiebalk 'Bewerken kenmerkende eigenschappen' activeert, zie je de ingevoerde selectietabel. Met de pijltjestoetsen kun je de selectieteksten overzetten van de argumenten bibliotheek naar de argumenten welke bepalend zijn voor de flexwerker. Wanneer je de gegevens wilt opslaan, kies je voor de knop 'Ok', anders kies je voor de knop 'Annuleren'.

Alle geselecteerde functies en vaardigheden worden gekenmerkt door een kleur. Hieruit kun je aflezen op welke wijze betreffende functie of vaardigheid is vastgelegd. De volgende opties zijn aanwezig:

 • Beschikbaar voor selectie (automatisch)
  Functies/vaardigheden die in het tabblad 'Werkervaring' zijn vastgelegd worden blauw getoond.
 • Beschikbaar voor selectie (handmatig)
  Functies/vaardigheden die je handmatig hebt geselecteerd worden groen getoond.
 • Niet beschikbaar voor selectie (automatisch)
  Functies/vaardigheden waarbij je in het tabblad 'Werkervaring' hebt aangegeven dat deze niet in het selectieproces meegenomen dienen te worden zijn licht rood gekleurd.
 • Niet beschikbaar voor selectie (handmatig)
  Functies/vaardigheden welke niet in de selectie opgenomen dienen te worden en je handmatig hebt geselecteerd worden donkerrood getoond.
 • Verwijderen uit profiel
  Wanneer je een functie/vaardigheid welke automatisch is vastgelegd als 'niet beschikbaar voor selectie' verwijderd uit het profiel wordt deze zwart getoond. Na het selecteren van de betreffende functie/vaardigheid kun je er voor kiezen deze uit het profiel te verwijderen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.