Skip to main content
Skip table of contents

28-06-2018 - Versie 2018-13

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice en webservice documentatie aangepast

Exportbestand overzicht 'Urendeclaraties' uitgebreid met loonafrekening

Fase van flexwerker zichtbaar in urendeclaratie

Verbeterd

Keuze om uitgeruild loon van 'Overwerkuren' en 'Tijd voor tijd' wel of niet de grondslag van StiPP Pensioen te laten verlagen

'Loon arbeidsongeschiktheid' telt niet als gewerkte week in referteperiode StiPP pensioen

Om een betaalbestand te kunnen resetten is vanaf nu een extra verificatiecode nodig

Opgelost

StiPP signalering voor pluspensioen signaleerde niet altijd op 52 weken. Dit is opgelost

Overzicht 'Kostprijzen' faalt niet meer als de sector het kleiner dan teken '<' in de naam heeft

Wisselde je van een nieuwe niet opgeslagen arbeidsongeschiktheidsmelding naar een oude arbeidsongeschiktheidsmelding waren de velden niet disabled. Dit is opgelost

Rapport met resultaten van batch actie werd niet altijd gegenereerd. Dit is opgelost

Verwijder je een document met documentsignalering alleen bij de flexwerker of relatie werd de signalering niet actief. Dit is opgelost

Jonggehandicaptenkorting kan weer worden toegepast


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice en webservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice en webservice is aangepast. De actuele versies kun je terugvinden bij de downloads in ons online handboek.

Exportbestand overzicht 'Urendeclaraties' uitgebreid met loonafrekening

Module: Backoffice / Frontoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties
Melding: 522731

Het exportbestand van het overzicht 'Urendeclaraties' is uitgebreid met een extra kolom die de geselecteerde 'Loonafrekening' uit de urendeclaratie toont. Dit kan één van de volgende 3 opties zijn: 'In batch afwikkelen voor verstreken loontijdvakken', 'In batch afwikkelen voor alle loontijdvakken' of 'Direct afwikkelen voor alle loontijdvakken'.

Verbeterd

Keuze om uitgeruild loon van 'Overwerkuren' en 'Tijd voor tijd' wel of niet de grondslag van StiPP Pensioen te laten verlagen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 523341

Vanaf nu kun je instellen of het uitgeruilde loon van overwerkuren en tijd voor tijd wel of niet de grondslag van het StiPP Pensioen moet verlagen. Standaard verlaagt het uitgeruilde bedrag van deze looncomponenten de grondslag van het Basis- en Pluspensioen. Op het tabblad ' Algemeen' van de StiPP pensioenregelingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' is de optie 'Volledige uitruil verlaagd grondslag' toegevoegd. Door het vinkje uit te zetten wordt de pensioengrondslag voor het Basis- en Pluspensioen niet verlaagd door het uitgeruilde bedrag van overwerkuren en tijd voor tijd.

De instelling is gekoppeld aan de 'Ingangsmaand'. Heb je een ingangsmaand geselecteerd en de instelling gewijzigd dan geldt voor de toepassing dat wordt gekeken naar de laatste dag van het loontijdvak. Valt deze binnen de maand van de nieuwe of gewijzigde instelling, dan wordt de nieuwe of gewijzigde instelling toegepast. 

Het wijzigen van de instelling kan nog niet herrekend worden. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit op de versiepagina vermelden. We adviseren daarom om nu de instelling te wijzigen met een ingangsmaand.

'Loon arbeidsongeschiktheid' telt niet als gewerkte week in referteperiode StiPP pensioen

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Urendeclaraties
Overzicht/Tabblad: Signaleringen / Declaratiesignalering
Melding: 522328

Weken waarin ziekte werd doorbetaald middels het looncomponent 'Loon arbeidsongeschiktheid' werden meegeteld in de referteperiode voor het StiPP Pensioen. Dit is niet correct en leidde tot een onjuiste pensioensignalering. Het gedrag is aangepast. Voor de berekening van het recht op StiPP pensioen tellen de weken waarin ziekte wordt doorbetaald niet meer mee in de referteperiode.

Nb. Indien de flexwerker reeds deelnemer is aan de StiPP Pensioenregeling en indien tijdens de weken waarin ziekte wordt doorbetaald ook pensioenpremie wordt doorbetaald, dan tellen deze weken wel mee en belandt de deelnemer na 52 weken Basisregeling in de Plusregeling. Het daadwerkelijk tijdens ziekte doorbetaald loon is immers pensioengevend (zie art. 8 Basisreglement)

Om een betaalbestand te kunnen resetten is vanaf nu een extra verificatiecode nodig

Module: Backoffice
Tabblad: Betalingsverkeer
Melding: 523834

Sinds enige tijd is het mogelijk om betaalbestanden, via 'Backoffice > Betalingsverkeer' te resetten. Wanneer je vanaf nu een betaalbestand wilt resetten dien je ter controle een verificatiecode over te typen. Dit verkleint de kans dat een betaalbestand per ongeluk wordt gereset.

Wil je meer weten over het resetten van betaalbestanden, raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Betaalbestand resetten'.

Fase van flexwerker zichtbaar in urendeclaratie

Module: Frontoffice
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 524384

Het is vanaf nu mogelijk om de fase van een flexwerker in een urendeclaratie te raadplegen. Deze staat rechtsboven in de declaratie achter de gewerkte uren.

Opgelost

StiPP signalering voor pluspensioen signaleerde niet altijd op 52 weken. Dit is opgelost

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Urendeclaraties
Overzicht/Tabblad: Signaleringen / Declaratiesignalering
Melding: 524147

De signalering voor het pluspensioen, op het moment je in het basispensioen zit, ging niet altijd goed. Wanneer je vanuit het pluspensioen bent teruggevallen naar het basispensioen signaleerde Easyflex op 78 weken in plaats van 52 weken voor het pluspensioen. Dit is opgelost. Vanaf nu signaleert Easyflex voor het pluspensioen op 52 weken wanneer de flexwerker vanuit het pluspensioen is teruggevallen in het basispensioen.

Overzicht 'Kostprijzen' faalt niet meer als de sector het kleiner dan teken '<' in de naam heeft

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Kostprijzen
Melding: 523020

Heb je een sector met een kleiner dan teken '<' in de naam en je maakte het overzicht 'Kostprijzen' aan met de selectie 'Inclusief opbouw' op 'Ja' dan faalde het overzicht. Dit is opgelost. Het overzicht zal niet meer falen op het moment je een sector met een kleiner dan teken '<' in de naam hebt.

Wisselde je van een nieuwe niet opgeslagen arbeidsongeschiktheidsmelding naar een oude arbeidsongeschiktheidsmelding waren de velden niet disabled. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 524111

Als je een nieuwe arbeidsongeschiktheidsmelding (tabblad 'Arbeidsongeschiktheid' bij de flexwerker) aan het aanmaken was en je wisselde naar een oude arbeidsongeschiktheidsmelding waren de invoervelden van die oude melding niet meer disabled. Dit is opgelost. Als je nu wisselt zijn alle velden van de oude melding disabled.

Rapport met resultaten van batch actie werd niet altijd gegenereerd. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 524276

Een aantal batch acties die je aanmaakt in 'Matching' genereren een PDF-rapport met resultaten. Als het kenmerk van de match erg lang was, kon het voorkomen dat het rapport niet werd aangemaakt. Dit is opgelost. Het rapport wordt weer aangemaakt en de titel op het rapport wordt indien nodig afgekapt.

Verwijder je een document met documentsignalering alleen bij de flexwerker of relatie werd de signalering niet actief. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentbeheer
Melding: 524074

Verwijder je een bij de relatie als flexwerker opgeslagen document met een documentsignalering alleen bij de flexwerker of relatie, dan kreeg je geen signalering omdat deze bij de andere partij wel nog aanwezig was. Dit is opgelost. Op het moment het document met documentsignalering zowel bij de relatie als de flexwerker is opgeslagen en je verwijdert deze alleen bij de flexwerker, dan wordt de documentsignalering voor dit document bij de flexwerker weer actief.

Jonggehandicaptenkorting kan weer worden toegepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 523344

Bij 'Flexwerker > Fiscaal-Sociaal > Gegevens voor loonopgave > Arbeidsgehandicapt' kan voor ingangsdatums in 2018 weer gekozen worden voor de Jonggehandicaptenkorting. Heb je flexwerkers in dienst die recht hebben op de jonggehandicaptenkorting? Lees dan even verder:

Heb je bij de jaarwissel geen nieuwe ingangsdatum vastgelegd en staat de flexwerker nog op één van de 'oude' regelingen waarbij de jonggehandicaptenkorting van toepassing is? Dan is de jonggehandicaptenkorting nog steeds toegepast in 2018 (dit kun je controleren op de loonspecificaties). We adviseren om alsnog een nieuwe ingangsdatum in 2018 vast te leggen. Verder hoef je niets te wijzigen.

Heb je bij de jaarwissel een nieuwe ingangsdatum vastgelegd in 2018 en gekozen voor één van de nieuwe regelingen? Dan is de jonggehandicaptenkorting niet toegepast in 2018 (dit kun je ook controleren op de loonspecificaties). Je kunt nu alsnog de juiste optie selecteren (met jonggehandicaptenkorting) en daarna dient de flexwerker herrekend te worden middels het overzicht 'Herrekenen verloningen'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.