Skip to main content
Skip table of contents

12-08-2022 - Versie 2022-15

De toelichting op de Easy Updates kun je terugvinden via onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wanneer dit voor jou het beste uitkomt.


Belangrijke mededelingen

'Frontoffice > Correcties' op termijn niet meer beschikbaar in de Easyflex applicatie

Het onderdeel 'Frontoffice > Correcties', dat nu alleen nog beschikbaar is voor oudere werkmaatschappijen, zal op termijn (naar verwachting eind 2022) verdwijnen uit de Easyflex applicatie. Correcties kunnen vanaf dat moment gemaakt worden in 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Functionaliteiten die momenteel alleen beschikbaar zijn in 'Frontoffice > Correcties' (zoals het eenvoudig kunnen aanpassen van het uurloon en tarief, maar ook het kunnen terugboeken van een declaratie die op ‘In bewerking’ staat) zullen toegevoegd worden aan 'Frontoffice > Urendeclaraties' óf zullen niet meer ondersteund worden (o.a. het kunnen terugboeken van afzonderlijke declaratieregels), omdat ze tot ongewenste situaties leiden die later voor onherstelbare fouten kunnen zorgen.

Connector versie 1, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 worden niet meer ondersteund per 1 oktober 2022

Enige tijd geleden hebben we onze nieuwe Easyflex Connector versie 2 gelanceerd. Daarom gaan we de oude Easyflex Connector versie 1 uitfaseren per 1 oktober 2022. Als je momenteel nog gebruik maakt van de Connector versie 1 krijg je bij het openen van de Easyflex Connector automatisch een melding om de software te updaten. Op deze manier kun je heel eenvoudig updaten naar de nieuwste versie. Afhankelijk van hoe je (desktop) computer of laptop is ingericht, kan het zijn dat je voor het installeren van updates contact dient op te nemen met je systeembeheerder. Krijg je de melding niet of ondervind je andere problemen? Neem dan contact met ons op via support@easyflex.nl of de chat. We helpen je graag verder!

Ook ondersteunen we vanaf 1 oktober 2022 het gebruik van Windows 7 of Windows Server 2008 R2 niet meer. Als je deze besturingssystemen nog gebruikt kun je vanaf 1 oktober niet meer inloggen in Easyflex. Microsoft heeft de ondersteuning voor Windows Server 2008 R2 beëindigd per 14 januari 2020 en ook Windows 7 wordt sinds sinds deze datum niet meer ondersteund.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Geavanceerde Easyflex handtekening beschikbaar

Module: Beheer
Onderdeel: Digitale handtekening
Melding: 537650

Onze samenwerking met QuoVadis stopt per 30-09-2022. Dit betekent dat vanaf deze datum de digitale handtekening van QuoVadis niet meer beschikbaar zal zijn in Easyflex. Om je zorgeloos de overstap binnen Easyflex te laten maken, hebben we vanaf nu onze eigen geavanceerde digitale handtekening met tweestapsverificatie. 

Deze nieuwe digitale handtekening van Easyflex zorgt er onder andere voor dat het ondertekende document wordt gesealed en de flexwerker vooraf via een sms met OTP (one-time-password) wordt geverifieerd. Neem contact op met Sales voor meer informatie over de kosten van deze geavanceerde handtekening.

Klik hier voor meer informatie over het ondertekenen met de geavanceerde digitale handtekening.

Toelichting overzicht te zien bij 'Backoffice > Exporteren en printen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Exporteren en printen
Melding: 538387

Wanneer je bij het aanmaken van een overzicht een 'Toelichting' hebt ingegeven wordt deze toelichting vanaf nu ook zichtbaar bij het betreffende overzicht in het scherm 'Backoffice > Exporteren en printen', zodra je over de betreffende regel hovert met je muis.

Sortering en filtering toegevoegd bij 'Beheer > Urenbestand-definities'

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Melding: 538386

Vanaf nu is het mogelijk om bij 'Beheer > Urenbestand-definities' te sorteren op 'Naam' en 'Nummer'. Daarnaast is het mogelijk om te filteren op 'actieve' en 'passieve' urenbestand-definities.

Status einddatum plaatsing toegevoegd aan werkhistorie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie / Flexwerker
Tabblad: Werkhistorie
Melding: 538388

Bij 'Plaatsing > Periode en locatie' wordt de status van de einddatum van de plaatsing getoond. Vanaf nu is deze status ook zichtbaar op het tabblad 'Werkhistorie' bij de flexwerker en relatie in de kolom 'S' (status).

Urenregels met declaratiesignaleringen worden zichtbaar bij 'Frontoffice > Urenbestand details'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urenbestand details
Melding: 537771

Wanneer in de urenbestand-definitie is ingesteld dat de urendeclaraties geaccordeerd moeten worden voor verwerking, en er is op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' en/of 'Beheer > Document management > Document beheer' ingesteld dat er gewaarschuwd of geblokkeerd moet worden, dan werden deze declaratiesignaleringen reeds zichtbaar bij 'Backoffice > Urenbestanden > Resultaten'. Vanaf nu worden deze urenregels ook zichtbaar bij 'Frontoffice > Urenbestand details'. De status van de urenregel is 'Verwerkt (!)', en de declaratiesignalering wordt zichtbaar wanneer je met je muis over de status van de urenregel beweegt. Zodra je bij 'Backoffice > Urenbestanden' kiest voor 'Opnieuw verwerken' zullen de regels niet meer zichtbaar zijn.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Wijzigen van 'naam' en 'zoeknaam' van de relatie wordt genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Algemeen / Notificaties
Melding: 538389

Als de 'Zoeknaam' of 'Naam' op het tabblad 'Algemeen' van een relatie wordt gewijzigd, wordt hier vanaf nu een notificatie van gemaakt.

Wijzigingen bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens' worden genotificeerd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Bankgegevens / Notificaties
Melding: 537265

Vanaf heden worden alle wijzigingen bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens' genotificeerd.

Betere aansluiting tussen verschillende combinaties in 'Dienstverbanden' en de daadwerkelijke contractopties

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Dienstverbanden / Cao-overig
Melding: 538099

Bij 'Dienstverbanden’ worden de standaardwaarden vastgelegd voor het aanmaken van een overeenkomst. De standaardwaarden werden juist overgenomen in het veld 'Contractopties’, maar eenmaal in het contract zelf werd de 'Aard arbeidsverhouding' of de waarde bij 'Oproep' niet altijd correct overgenomen. Vanaf nu komen de waardes overeen met die in 'Dienstverbanden' en (of bij een wijziging) 'Contractadvies'. Let op: de 'Aard arbeidsverhouding' bij een Vaste Medewerker is nu standaard 'Arbeidsovereenkomst'.

Exportbestand voor proforma overzicht 'Collectieve loon-/tariefaanpassingen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Collectieve loon-/tariefaanpassingen
Melding: 536046

Vanaf nu wordt er bij het pro forma aanmaken van het overzicht 'Collectieve loon-/tariefaanpassingen' ook een export in CSV formaat gemaakt.

Opgelost

Na opslaan flexwerker in plaatsing worden gegevens van flexwerker weer getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Tabblad: Werk en personeel
Melding: 538418

Als je bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing een flexwerker invult bij 'Werk en personeel', werden boven in het scherm onder 'flexwerker’ geen gegevens meer getoond van de geselecteerde persoon. Dit is opgelost.

Bij verwerken urenbestand wordt indien mogelijk een bestaande aanvraag gebruikt

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 538395

Bij het verwerken van een urenbestand, waarbij automatisch plaatsingen werden aangemaakt, kon het voorkomen dat er nieuwe aanvragen werden vastgelegd. Vanaf nu wordt er alleen een nieuwe aanvraag aangemaakt indien de urenregel een datum bevat die na de einddatum van de einddatum in de aanvraag ligt. Wanneer dit niet het geval is wordt de plaatsing aangemaakt op een bestaande aanvraag.

EF2GO

Aanpassing vergoeding met eenheid 'bedrag' in tijdsregistratie urendeclaraties

Module: Beheer > CAO-tool
#2100

Een vergoeding met de eenheid 'bedrag' werd voorheen in de tijdsregistratie urendeclaraties weergegeven als checkbox.
Hierdoor was het niet mogelijk een vergoeding met bedrag '0,00' in de plaatsing te zetten en het bedrag te vullen in de declaratie. 
De vergoeding met eenheid bedrag wordt vanaf heden in de tijdsregistratie urendeclaraties weergegeven als bedragveld, gelijk aan de urenregistratie declaraties.

Vergoedingen en inhoudingen in Cao tool. Ontrafeling en instellen maximum

Module: Beheer > CAO-tool
#2100

Vanaf nu is het mogelijk vergoedingen te ontrafelen met de Cao tool.
Ga naar 'beheer > cao tool' en open een cao of leg een nieuwe vast. Naast het tabblad 'uren' is het nieuwe tabblad 'vergoedingen/inhoudingen' beschikbaar.
Op dit tabblad kan een looncomponent van het type vergoeding of inhouding worden toegevoegd, met de daarbij behorende eenheid.


Limiteren van de vergoeding

Het is mogelijk vanuit de Cao tool een maximum in te stellen voor een vergoeding of inhouding. Klik na het toevoegen van een vergoeding of inhouding op het potloodje naast het looncomponent.
Een pop-up opent nu. Klik op 'maximum instellen' om een limiet in te stellen voor de vergoeding of inhouding. Het maximum kan worden ingesteld per dag, gewerkte dag, dag (ma-vr), gewerkte dag (ma-vr) of per declaratie.
Het ingestelde aantal heeft altijd betrekking op de eenheid. Dus bij een waarde van 2 betekent dit 2 gewerkte dagen, 2 uur, 2 stuks, 2 kilometer of 2 Euro.
Het instellen van een maximum is mogelijk voor alle eenheden. Ingestelde limieten staan los van de ingestelde condities.


Waarde van de vergoeding

Het is mogelijk vanuit de Cao tool een waarde te bepalen voor een vergoeding of inhouding. Klik na het toevoegen van een vergoeding of inhouding op het potloodje naast het looncomponent. Een pop-up opent nu.
Indien gekozen is voor de eenheid 'uur', 'stuk', 'kilometer' of 'bedrag' is het mogelijk een waarde te berekenen. Dit is een waarde per dag, minuut of uur. De waarde heeft altijd betrekking op de eenheid.
Dus bij een waarde van 2 betekent dit 2 uur, 2 stuks, 2 kilometer of 2 Euro.
Voor de eenheid 'dag' en 'gewerkte dag' is het berekenen van een waarde niet mogelijk omdat dit al is opgenomen in het looncomponent.


Condities van de vergoeding

Het is mogelijk condities in te stellen voor het ontrafelen van de vergoedingen en inhoudingen. Deze condities werken op dezelfde manier als bij de uren.
Zo kun je bijvoorbeeld een vergoeding instellen op een vaste datum, alleen voor flexwerker vanaf een bepaalde leeftijd, of gekoppeld aan een urencomponent.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.