Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Werkhistorie

Op dit tabblad wordt de werkhistorie uit Easyflex getoond. Je kunt op dit tabblad geen gegevens invoeren of wijzigen, je kunt alleen maar gegevens raadplegen. Op het scherm verschijnt een overzicht van de arbeidshistorie uit Easyflex. Deze informatie bevat de datum (van / tot en met) en de naam van de relatie waarbij de flexwerker werkhistorie heeft opgebouwd.

Plaatsingsgegevens
Door het activeren van een regel aan de linkerkant van dit tabblad worden de plaatsingsgegevens uit Easyflex getoond.

Bedrijfsnaam
De bedrijfsnaam van de relatie. Indien jouw werkmaatschappij locaties afschermt zullen de bedrijfsgegevens van de relatie niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'.

Adresgegevens
De adresgegevens van de relatie worden getoond.

Periode
De periode van de arbeidshistorie in Easyflex wordt getoond. Bijvoorbeeld vanaf 13-11-2006 t/m 14-01-2007.

Plaatsing

Het nummer van de plaatsing wordt getoond.

Soort werk
Het soort werk wordt getoond zoals uitzendwerk of vakantiewerk.

Uren per week / Uurloon
Het aantal uren per week en het uurloon wordt aangeven.

Gewerkte uren / Signalering bij
Het aantal gewerkte uren tijdens de plaatsing worden getoond. Ook bij hoeveel gewerkte uren er in deze plaatsing een signaal afgegeven moest worden.

Functie / Functiegroep
De functie en de functiegroep waarin de flexwerker werkzaam is geweest wordt getoond.

Meldadres
Het meldadres uit de arbeidshistorie wordt getoond. Indien jouw werkmaatschappij locaties afschermt zal het meldadres van de relatie niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'.

Kostenplaats
Wanneer er in deze plaatsing gebruik werd gemaakt van een kostenplaats dan zie je deze hier weergegeven.

Werkzaamheden
Wanneer er in de plaatsing werkzaamheden waren ingegeven dan worden deze hier getoond.

Bijzonderheden
Vastgelegde bijzonderheden uit de arbeidshistorie worden getoond.

Extra vermelding
De in de plaatsing aangegeven extra vermelding wordt hier getoond.

Reden beƫindiging
De reden van beƫindiging die in de plaatsing is aangegeven zie je hier.

Je kunt de knop 'Relatie' gebruiken om de relatiekaart te openen, de knop 'Plaatsing' om direct naar de plaatsing te gaan en de knop 'Urendeclaratie' om de urendeclaratie in te zien.

Lonen en tarieven
De gegevens uit het tabblad 'Lonen en tarieven' van de geselecteerde plaatsing worden hier getoond.Wanneer er meerdere regels staan onder ingangsdatum en sector dan zie je per regel de volgende onderdelen:

Ingangsdatum / Sector
De ingangsdatum van de lonen en tarieven en welke sector er bij de plaatsing wordt toegepast.

Beloningssysteem
Hier zie je of er in de plaatsing sprake was van een inlenersbeloning of de beloning volgens ABU of NBBU CAO.

Loonschaal
Hier zie je welke loonschaal er werd gebruikt, bijvoorbeeld instroomtabel.

Uurloon arbeidsovereenkomst / Uurloon uurloonscherm
Wanneer er sprake was van een arbeidsovereenkomst ten tijde van de plaatsing, dan wordt hiervan het uurloon getoond

Minimum (CAO) uurloon / Uurloon voor plaatsing
Het minimum (CAO) uurloon en het uurloon voor plaatsing worden hier getoond.

Looncomponenten
In dit onderdeel kun je zien welke looncomponenten er in de geselecteerde plaatsing zijn gebruikt. 

Je kunt de knop 'detail' gebruiken om de volledige informatie betreffende het gekozen looncomponent te zien.

Declaraties
Dit onderdeel laat de verschillende urendeclaraties zien, het jaar en weeknummer wordt per regel getoond. Daarachter zie je de status van de urendeclaraties die bij de geselecteerde plaatsing horen.

Je kunt de knop 'Detail' gebruiken om de urendeclaratie in te zien. Ook heb je de mogelijkheid om meteen naar de bijbehorende loonspecificatie en/of factuur te gaan door op de knop 'Loonspecificaties' en/of 'Facturen' te klikken.

Resultaat
Dit onderdeel laat de resultaten zien die de plaatsing heeft opgeleverd. De gefactureerde uren/bedragen, de verloonde belaste uren/bedragen, de verloonde onbelaste uren/bedragen, het verschil/rendement en de behaalde marge met deze plaatsing worden getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.