Skip to main content
Skip table of contents

FO > Urenbestand details

Wanneer via 'Backoffice > Urenbestanden' een urenbestand wordt verwerkt worden de eventuele foutregels (regels met de status 'Fout' en 'Verwerkt(!)') ook zichtbaar op tabblad 'Frontoffice > Urenbestand details'. Urenregels met een andere status (zoals 'Gereed', 'Verwerkt' of 'Negeren') zijn niet zichtbaar op dit tabblad.

Je kunt na het oplossen van de foutregels het urenbestand opnieuw verwerken door via 'Backoffice > Urenbestanden' te kiezen voor 'Opnieuw verwerken'. 

Op volgorde van

Je kunt hier een keuze maken m.b.t. de volgorde waarin de foutregels worden getoond. Je kunt kiezen uit:

 • Datum (oplopend)
 • Datum (aflopend)
 • Flexwerkernaam
 • Looncomponent
 • Regelnummer
 • Relatie bedrijfsnaam
 • Verwerker (degene die het urenbestand verwerkt heeft)
 • Nummer (het nummer van het urenbestand)

Filter op medewerker

Hier kun je een keuze maken uit alle medewerkers waaraan een licentie is toegekend. Wanneer je een keuze maakt voor één bepaalde medewerker zullen alleen de foutregels worden getoond die zijn ontstaan tijdens het verwerken van één of meerdere urenbestanden door die betreffende medewerker. 

Filter op soort looncomponent

Hier kun je een keuze maken uit de verschillende soorten looncomponenten waarbij een foutregel is ontstaan. Kies je bijvoorbeeld voor 'Loon normale uren', dan worden alle foutregels met het looncomponent 'Loon normale uren' zichtbaar. Wanneer je kiest voor 'N.v.t.' worden alle looncomponenten getoond. 

Status

Een urenregel kan twee verschillende statussen hebben:

 • Verwerkt (!)
  Het urenbestand is volledig verwerkt, maar er konden declaraties niet geaccordeerd worden. Dit komt voort uit 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' of Documentsignaleringen. Zie tabblad 'Resultaten' voor een overzicht van welke declaraties niet geaccordeerd konden worden en wat de oorzaak hiervan is. Het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld sprake is van een informatieve melding, zoals het controleren van de vastgelegde ww-premie bij het automatisch aanmaken van plaatsingen. De declaratiesignalering wordt zichtbaar wanneer je met je muis over de status van de urenregel beweegt. 
 • Fout
  Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van het urenbestand als geheel. Het type is bijvoorbeeld onbekend of verkeerd, het bestand kan niet verwerkt worden.

Beschikbare knoppen

Relatie

Middels deze knop kun je direct naar de betreffende relatie.

Flexwerker

Middels deze knop kun je direct naar de betreffende flexwerker.

Aanvraag

Middels deze knop kun je direct naar de betreffende aanvraag.

Plaatsing

Middels deze knop kun je direct naar de betreffende plaatsing. 

Negeren

Wanneer je kiest voor 'Negeren' zal de betreffende urenregel de status 'Negeren' krijgen en wordt deze regel niet verwerkt. 

Selecteren

Middels deze knop kun je de juiste plaatsing selecteren indien er meerdere plaatsingen aanwezig zijn waarop de urenregel verwerkt kan worden. Deze knop kun je ook gebruiken wanneer je handmatig een sector moet selecteren in het geval van het automatisch aanmaken van plaatsingen. 

Hercoderen

Middels deze knop kun je de juiste hercodering vastleggen indien deze ontbreekt. Zodra je de juiste hercodering hebt geselecteerd zal deze ook worden vastgelegd bij de urenbestand-definitie op tabblad 'Hercoderen'. 

Controlelijst

Middels deze knop kun je de controlelijst van de flexwerker raadplegen indien daar problemen op staan, waardoor de urenregel niet verwerkt kan worden. 

Contracten

Middels deze knop kun je direct het contract van de flexwerker raadplegen. 

Koppelen

Middels deze knop kun je de juiste flexwerker koppelen indien de flexwerker niet wordt herkend.

Urendeclaratie

Middels deze knop kun je direct de urendeclaratie van de betreffende flexwerker raadplegen. 

Detailinformatie 

Als je een urenregel selecteert wordt onder in het scherm detailinformatie getoond. Deze detailinformatie bestaat uit:

 • Verwerkt op
 • Status
 • Melding
 • Plaatsing
 • Kostenplaats
 • Urendeclaratie
 • Looncomponent
 • Uurloon
 • Tarief

Bij 'Melding' wordt het probleem voor de betreffende urenregel omschreven. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.