Skip to main content
Skip table of contents

30-01-2017 - Versie 2017-02

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

24653321

Nieuw

24653321

24653321

24653321

Verbeterd

24653321

24653321

Opgelost

24653321

24653321

24653321


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Deze update gaan we maandag 13 februari om 10:00 uur in de webinar Easy update bespreken. We laten in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Vanaf nu mogelijk om voor meerdere systemen de webservice inloggegevens voor de relaties vast te leggen

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Relaties
Tabblad: Webservices extern / Webservice
Melding: 520457

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Webservices extern' kunnen vanaf nu extra externe partijen worden vastgelegd zoals planningspakketten. Zodat naast bijvoorbeeld Flexportal ook een koppeling kan worden gelegd met eigen inloggegevens voor een ander systeem of de eigen website. Deze koppeling is gemaakt voor het kunnen gebruiken van de webservice gegevens van de relaties. Bij de relatie kan in het tabblad 'Webservice' gekozen worden voor de extra koppeling. Hiermee kunnen er per relatie meerdere inloggegevens worden vastgelegd. Standaard is de koppeling 'Relatie'. Dit is de huidige werking van de webservice van de relatie.
Het kan zijn dat het scherm 'Webservices extern' nog niet beschikbaar is gesteld. Contacteer hiervoor de beheerder van de werkmaatschappij om in 'Beheer > Programmarechten' het scherm beschikbaar te stellen aan de juiste rol.

Naast uren nu ook vergoedingen ontvangen en versturen met tijdregistratiesysteem Nedap PEP

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Tijdberichten / Plaatsingen
Tabblad: Tijdregistratie / Detail / Factuurgegevens
Melding: 519951

Vanaf nu is het mogelijk om met tijdregistratiesysteem Nedap PEP naast uren ook vergoedingen te verwerken in Easyflex. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Tijdregistratie' is de mogelijkheid beschikbaar gemaakt om vergoedingen te koppelen aan de standaarden die Nedap PEP gebruikt. Vervolgens kan in de 'Plaatsing > Factuurgegevens' worden aangegeven of de vergoedingen ook naar PEP gestuurd mogen worden vanuit Easyflex. Dit is nodig om initieel de juiste koppeling te leggen tussen Easyflex en Nedap PEP. Na het ontvangen van een tijdbericht van Nedap PEP zijn de vergoedingen ook terug te vinden in 'Frontoffice > Tijdberichten > Detail' en uiteraard in de te verwerken urendeclaraties.

Documenten die niet ondertekend hoeven te worden kunnen nu ook op het Flexwrapp portaal gepubliceerd worden

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerker
Tabblad: Flexwrapp / Documenten / Archief
Melding: 520332

Vanaf nu is het mogelijk om documenten op het portaal van Flexwrapp te tonen zonder dat deze ondertekend hoeven te worden. Indien je een document aan alle Flexwrapp gebruikers wilt tonen kun je dit document toevoegen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwrapp'. Het is tevens mogelijk een document uit het documenten archief van de flexwerker te publiceren. Dit doe je door in 'Frontoffice > Flexwerker > Documenten > Archief' een vinkje te zetten bij 'Publiceer op flexwrapp portaal'.


Verbeterd

Extra gegevens voor het overzicht 'Verloningen met NEWML'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verloningen met NEWML
Melding: 520614

Het overzicht 'Verloningen met NEWML' is uitgebreid met extra gegevens. De gegevens zijn alleen toegevoegd aan de CSV export. Ook de volgorde van de kolommen in de export is veranderd. Het verschil bedrag van de NEWML berekening is verbeterd. Het bedrag is kleiner geworden bij verloningen met een voorschot en loonbeslag. Ook is er een aanpassing gemaakt in de grondslag van de 25% ruimte op het bruto WML. Zodra er, door bijvoorbeeld meer uren, een hoger loon is dan het minimumloon dat geldt voor het loontijdvak, dan wordt er 25% berekend over de kleinste van de twee bedragen. Hierdoor kan de 25% regel nooit hoger zijn dan het daadwerkelijk geldend minimumloon.

CV-inlezer geeft niet langer onterecht de melding dat een CV al eerder ingelezen is

Module: Frontoffice
Onderdeel: CV-inlezer
Tabblad: Nieuwe CV inlezen
Melding: 520542

Vanaf nu geeft de CV-inlezer niet meer onterecht de melding dat een CV reeds eerder is ingelezen.


Opgelost

Signalering overeenkomsten zonder uitzendbeding niet meer afhankelijk van de plaatsing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Document signalering
Melding: 520495

De signalering van het ontbreken van een overeenkomst zonder uitzendbeding werd niet altijd juist weergegeven bij meerdere plaatsingen. Een overeenkomst is in dat geval namelijk overkoepelend voor alle plaatsingen en hier zou dus niet opnieuw op gesignaleerd moeten worden. Dit is opgelost.

Pro forma loonberekening maken voor vast loon is weer mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Pro forma loon
Melding: 520706

Wanneer in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' de berekening voor het NEWML aan stond was het niet mogelijk om in 'Frontoffice > Flexwerkers > Pro forma loon' een pro forma berekening te maken voor het looncomponent 'Vast loon'. Dit is opgelost.

APG foutcode 113 opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 520727

In de pensioenaanlevering voor APG werd niet goed rekening gehouden met een urendeclaratie waarin alleen vakantiedagen werden uitbetaald. Dit resulteerde in foutcode 113. Dit is opgelost. Om eerdere aanleveringen te herstellen bij APG kan het overzicht 'Pensioenaanlevering' worden aangemaakt met de 'Periode selectie' op 'Handmatig'. Vervolgens kan het betreffende jaar en de periode worden gekozen waarvoor een heraanlevering nodig is. Foutcode 113 zal dan komen te vervallen bij APG.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.