Skip to main content
Skip table of contents

Programmarechten

Binnen dit onderdeel kunnen de programmarechten per rol worden vastgelegd. Je dient eerst de rol te selecteren waarvoor je de programmarechten wilt vastleggen. Nadat je deze rol hebt geselecteerd, worden de programma's en de rechten getoond. Je kunt nu per programma de rechten vastleggen. Wanneer je voor een bepaalde rol alle rechten wilt toekennen selecteer je de knop 'Alles beschikbaar'. Met deze actie worden alle onderdelen en tabbladen van alle modules beschikbaar gesteld. Door middel van de knop 'Urendeclaraties' voeg je relaties toe aan een rol of rollen, zodat alleen de medewerkers met die rol de urendeclaraties van die relatie mogen bewerken.


Wanneer je een programma kiest, staat er voor het programma een blokje inclusief of exclusief plus teken. Een blokje inclusief plus teken betekent dat er nog tabbladen aan dit betreffende programma zijn gekoppeld. Een blokje exclusief plus teken bevat geen verdere tabbladen. Je kunt de rechten activeren met behulp van een vinkje. Het vinkje aan betekent dat het programma onderdeel beschikbaar is, het vinkje uit betekent dat het programma niet beschikbaar is. Sommige programma's en/of tabbladen zijn verplicht beschikbaar, hier kun je het vinkje niet uitzetten.

Urendeclaraties

Als je klikt op de knop 'Urendeclaraties' kun je met de knop 'Nieuw' relaties toevoegen aan elke geselecteerde rol. Als je een relatie hebt toegevoegd aan een rol, kunnen de medewerkers met die betreffende rol de urendeclaraties van die relatie bewerken. De medewerkers die de rol niet hebben, kunnen de declaraties van die relatie enkel nog raadplegen en de pro forma's bekijken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.