Skip to main content
Skip table of contents

FO > Tijdberichten

Via het tijdregistratiesysteem van je klant worden gegevens van gewerkte uren van een flexwerker geregistreerd en aangeleverd aan Easyflex. In dit tabblad worden alle flexwerkers getoond waarvan uren zijn binnengekomen. Deze uren worden direct in de urendeclaratie van de flexwerker gezet. Je hoeft de urendeclaratie dan alleen nog maar te accorderen. Voor een uitgebreide uitleg omtrent de inrichting voor het gebruik van een tijdregistratiesysteem verwijzen we je naar de procesbeschrijving.

Een tijdbericht welke de status 'Fout' heeft kan niet worden verwerkt. Door met de cursor van de muis boven deze regel te 'hangen' wordt er een hint getoond waarin vermeld staat wat de aard van de fout is. Voorbeelden van fouten kunnen zijn:

  • De relatie van de plaatsing is niet ingesteld op het werken met een tijdregistratiesysteem.

  • De plaatsing waarnaar het bericht verwijst, is nog niet als definitief aangemerkt.

  • Het looncomponent voor deze regel is niet operationeel. Je dient een operationeel looncomponent te koppelen voor dit type uren.

  • Niet alle detailregels van het TimeCard bericht konden worden verwerkt. Zie detailregels voor meer informatie.

  • Er is in de plaatsing geen loon- en tariefafspraak beschikbaar voor dit type uren.

De fouten moeten eerst worden opgelost voordat deze worden verwerkt. 

Kostenplaatsen

Als de kostenplaatsen hetzelfde zijn zal deze worden overgenomen in de urendeclaratie. Komen de kostenplaatsen niet overeen maar er is wel een kostenplaats in de plaatsing vastgelegd dan zal de laatste worden overgenomen in de urendeclaratie. Is er wel een kostenplaats meegestuurd door het tijdregistratiesysteem maar geen vastgelegd in de plaatsing dan wordt de kostenplaats niet overgenomen in de urendeclaratie.

Negeren

Met deze knop kun je regels uit een tijdbericht welke de status 'Fout' hebben negeren. Wanneer je een regel negeert en de status van deze regel dus 'Negeren' wordt dan kun je deze niet meer wijzigen. Wel kun je handmatig in de urendeclaratie een wijziging aanbrengen voor de betreffende dag.

Urendeclaratie

Middels deze knop kun je direct naar de urendeclaratie, deze heeft de status 'Gereed voor eindaccordering'. Het is te allen tijde mogelijk handmatig een wijziging te maken in deze urendeclaratie. Om deze te kunnen verwerken geef je deze de status 'Geaccordeerd voor verwerking'. 

Opnieuw verwerken

Deze optie is alleen beschikbaar indien een tijdbericht de status 'Fout' of 'Deels verwerkt' heeft. Hiermee worden de regels met de status 'Fout' en 'Te verwerken' uit het tijdbericht verwerkt.

Relatie

Wanneer je een tijdbericht selecteert en je activeert de knop 'Relatie' dan wordt de betreffende relatiekaart geopend.

Flexwerker

Wanneer je een tijdbericht selecteert en je activeert de knop 'Flexwerker' dan wordt de betreffende flexwerker kaart geopend. 

Plaatsing

Wanneer je een tijdbericht selecteert en je activeert de knop 'Plaatsing' dan wordt de plaatsing geopend. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.