Skip to main content
Skip table of contents

29-11-2018 - Versie 2018-23

Belangrijke mededelingen

IDChecker tabbladen worden vervangen door DataChecker

Informeer je koppelpartner en/of websitebouwer over een aanstaande wijziging in onze dataservices

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservices documentatie aangepast

Direct SMS'en of e-mailen vanuit Frontoffice > Inschrijvingen website

Vanaf vandaag is het mogelijk om vragen te stellen aan het Service Center via de knop 'Mijn Easyflex' 

XML Auditfile Salaris (XAS) nu ook beschikbaar voor 2018 en bijgewerkt adhv nieuwe specificaties 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Belangrijke mededelingen

IDChecker tabbladen worden vervangen door DataChecker 

Enige tijd geleden zijn de diensten van IDChecker overgenomen door DataChecker. Met deze overname zijn er in Easyflex nieuwe tabbladen beschikbaar gekomen voor klanten die gebruik maken van DataChecker. Vanaf vandaag zijn voor al onze klanten de tabbladen omtrent DataChecker zichtbaar (Frontoffice > Flexwerker > DataChecker en Beheer > Bedrijfsinstellingen > DataChecker).

Over 2 weken zullen alle tabbladen behorende bij IDChecker (Frontoffice > Flexwerker > IDChecker en Beheer > Bedrijfsinstellingen > IDChecker) verdwijnen uit Easyflex. Scans die ooit verstuurd zijn naar IDChecker en momenteel dus te zien zijn in Frontoffice > Flexwerker > IDChecker zullen 'verplaatst' worden en terug te vinden zijn op het tabblad Frontoffice > Flexwerker > DataChecker.

Medewerkers die momenteel toegang hebben tot de IDChecker tabbladen, hebben automatisch toegang tot de DataChecker tabbladen.

Informeer je koppelpartner en/of websitebouwer over een aanstaande wijziging in onze dataservices 

Vanaf 1 januari 2019 moet het fiscale woonland van een flexwerker worden vastgelegd op het tabblad Fiscaal-Sociaal onder 'Gegevens voor loonopgave'. Het fiscale woonland is van invloed op de toe te passen tabel voor de berekening van de loonheffing.

Hierdoor wordt over 2 weken de volgende dataservice-operatie uitgebreid:
ds_fw_loonopgave_insert wordt uitgebreid met een verplicht veld: fiscaalwoonland. De volgende waardes kunnen worden toegepast:

  • 29870 Nederland
  • 29871 Landenkring
  • 29872 Derde landen
  • 29873 N.v.t.

Hierbij is de waarde ‘N.v.t.’ verplicht en kan deze alleen worden toegepast indien bij het veld berekenen is gekozen voor het anoniementarief. 

Een voorbeeld voor het invullen van de parameters voor een flexwerker met een Nederlands domicilieadres met loonheffingskorting:

<urn:parameters>
    <urn:inschrijver>1111</urn:inschrijver>
    <urn:registratienummer>1111111</urn:registratienummer>
    <urn:ingangsdatum>2018-11-13</urn:ingangsdatum>
    <urn:berekenen>20380</urn:berekenen>
    <urn:fiscaalwoonland>29870</urn:fiscaalwoonland>
</urn:parameters>

Naast deze verplichte wijziging kan de waarde voor fiscaal woonland worden opgevraagd als optioneel field in de service ds_fw_loonopgave.


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservices documentatie aangepast 

De documentatie van onze dataservices is aangepast. De actuele versie kun je terugvinden bij het onderdeel Documenten > Easyflex documenten in ons online handboek.

Direct SMS'en of e-mailen vanuit Frontoffice > Inschrijvingen website 

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website
Melding: 523945

Vanaf nu is het mogelijk om vanuit Frontoffice > Inschrijvingen website direct een kandidaat te SMS'en of e-mailen. Het is dus niet meer nodig om de kandidaat eerst in te schrijven. Uiteraard dient de kandidaat de benodigde contactgegevens te hebben ingevuld bij de inschrijving. Ook dien je te beschikken over de juiste autorisaties voor e-mailen en smsen.

Vanaf vandaag is het mogelijk om vragen te stellen via de knop 'Mijn Easyflex' 

Module: Mijn Easyflex

Vanaf nu is het mogelijk om via de knop 'Mijn Easyflex' vragen te stellen aan het Service Center. Voor een uitgebreide uitleg hierover, klik hier

XML Auditfile Salaris (XAS) nu ook beschikbaar voor 2018 en bijgewerkt adhv nieuwe specificaties

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
Tabblad: XML Auditfile Salaris (XAS)
Melding: 522963

De auditfile salaris is nu ook beschikbaar voor het loonjaar 2018. Daarnaast zijn de specificaties bijgewerkt en voldoet de auditfile salaris en de meest recente versie van de Belastingdienst. De auditfile salaris kun je opmaken bij Backoffice > Audit > XML Auditfile Salaris (XAS).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.