Skip to main content
Skip table of contents

FO > Inschrijvingen website

Wanneer flexwerkers zich middels je website inschrijven worden deze gegevens getoond op het tabblad 'Inschrijvingen'. Met de berichtenservice van Easyflex kunt je jezelf en/of anderen een bericht laten ontvangen wanneer er een inschrijving binnenkomt. In dit scherm worden filterinstellingen onthouden. 


Als de naam van een flexwerker rood wordt getoond is het burgerservicenummer dat door de flexwerker is opgegeven reeds bekend in de administratie. Het kan dus een dubbele inschrijving betreffen of de flexwerker heeft een verkeerd burgerservicenummer vastgelegd. Het is niet mogelijk deze flexwerker in te schrijven.

Sorteren op
Hier kun je sorteren op datum (op- of aflopend), achternaam of locatie.

Status
Hier kun je filteren aan de hand van status van de inschrijving (indien aanwezig). Bij n.v.t. worden alle inschrijvingen getoond.

Locatie
Hier kun je filteren op de locatie van de inschrijving (indien aanwezig). Bij n.v.t. worden alle inschrijvingen getoond.

Aan de rechterkant van het tabblad worden de gegevens van de inschrijving getoond, deze gegevens zijn verdeeld in:

 • Algemeen
 • Opleidingen
 • Werkervaringen
 • Vaardigheden

Algemeen

De algemene gegevens van de flexwerker worden getoond, deze gegevens bestaan uit:

 • Naam kandidaat
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum / plaats
 • Geboorteland
 • Rijbewijs
 • Locatie
 • Burgerservicenummer
 • Kent ons van
  de flexwerker kan kiezen uit de mogelijkheden welke door je werkmaatschappij zijn vastgelegd bij 'Beheer > Selectietabellen'.
 • Reden inschrijving
  de flexwerker kan kiezen uit de mogelijkheden welke door je werkmaatschappij zijn vastgelegd bij 'Beheer > Selectietabellen'.
 • Werkzaamheden voorheen
  de flexwerker kan kiezen uit de mogelijkheden welke door je werkmaatschappij zijn vastgelegd bij 'Beheer > Selectietabellen'.
 • Telefoon / Mobiel*
 • E-mail*
 • Curriculum Vitae
  de kandidaat kan een curriculum vitae toevoegen, deze kun je inzien door het activeren van de I-knop.
 • Opmerkingen kandidaat
 • Aantekeningen, deze aantekeningen worden overgenomen in het tabblad 'memo' wanneer de flexwerker daadwerkelijk wordt ingeschreven.
 • Status
  hier kun je als medewerker een status toekennen aan de inschrijving. Hierbij heb je de keuze uit 'Nieuw', 'Contact opgenomen' en 'Afgerond'. Indien de flexwerker ingeschreven is en in de bedrijfsinstellingen is ingesteld dat de inschrijving niet verwijderd wordt, dan krijgt de inschrijving de status 'Ingeschreven'. Deze status is niet te wijzigen. 

* Met de icoontjes achter het ingevoerde telefoonnummer, mobielnummer of e-mailadres kun je de kandidaat direct bellen, sms-en en/of mailen (indien beschikbaar en/of mogelijk voor jouw werkmaatschappij).

Wanneer er door de flexwerker een foto is meegestuurd wordt deze naast de naam van de kandidaat getoond. Maak je gebruik van 'Afschermen locaties'? Dan zijn alleen de flexwerkers zichtbaar van de locaties waar jij toegang tot hebt of flexwerkers die nog niet zijn toegewezen aan een locatie.

Opleidingen

Wanneer een flexwerker opleidingen heeft vastgelegd worden deze in dit onderdeel getoond. Van elke opleiding wordt de startdatum, de einddatum en de opleiding getoond. De detailinformatie toont:

 • Opleiding
  de naam van de opleiding die de flexwerker heeft vastgelegd
 • Vakkenpakket/Specialisatie
  het vakkenpakket en/of specialisatie welke door de flexwerker zijn vastgelegd
 • Gevolgd in de periode van
  de periode waarin de opleiding is gevolgd
 • Diploma/Certificaat
  de flexwerker kan aangeven of er een diploma / certificaat is gehaald na het volgen van de opleiding

Werkervaringen

Wanneer een flexwerker werkervaringen heeft vastgelegd worden deze in dit onderdeel getoond. Van elke werkervaring wordt de startdatum, de einddatum en de naam van de werkgever getoond. De detailinformatie toont:

 • Werkgever
  de naam van de werkgever
 • Adresgegevens
  het adres van de werkgever
 • Gewerkt in de periode van
  de periode waarin gewerkt is
 • Functie
  de functie waarin gewerkt is
 • Werkzaamheden
  de werkzaamheden verricht bij de werkgever
 • Getuigschrift
  de flexwerker kan aangeven of er een getuigschrift aanwezig is

Vaardigheden

De flexwerker heeft de mogelijkheid om vaardigheden vast te leggen bij de inschrijving. Deze vaardigheden worden in dit onderdeel getoond.

Knoppen 

Flexwerker

Indien bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Inschrijven' is ingesteld dat inschrijvingen niet verwijderd worden, kun je met deze knop na het aanmaken van de flexwerker naar het dashboard van de flexwerker navigeren. Daarnaast kun je ervoor kiezen om rechtstreeks de notificaties van de flexwerker te openen. 

Aanmaken flexwerker

Door het activeren van de knop 'Aanmaken flexwerker' worden de gegevens in Easyflex vastgelegd. Automatisch wordt de medewerker die deze knop activeert de relatiebeheerder van de flexwerker. Easyflex toont nu de algemene gegevens van de flexwerker. Als er nog verplichte velden moeten worden vastgelegd worden deze geel getoond. Na het invullen van deze verplichte velden kies je voor 'Opslaan' en de gegevens van de flexwerker zijn vastgelegd. Ook alle opleidingen en werkervaringen worden vastgelegd.

Let op: Bij het aanmaken van de flexwerker worden de volgende gegevens gecontroleerd:

-      Burgerservicenummer *
-      E-mailadres
-      Telefoonnummer
-      Mobiel nummer
-      Postcode en huisnummer (domicilieadres)
-      Voorletters en achternaam

Indien in Easyflex een flexwerker aanwezig is met overeenkomstige gegevens wordt dit bij het aanmaken van de flexwerker getoond. Je kunt er vervolgens voor kiezen om de flexwerker te koppelen aan een bestaande flexwerker, of om door te gaan met het aanmaken van een nieuwe flexwerker. Je kunt er zelf voor kiezen of je een uitgebreide of standaard controle wilt uitvoeren. door op de knop ... te klikken. Onderstaand scherm krijg je te zien.

Uitgebreid controleren bevat controle op:
-      Burgerservicenummer *
-      E-mailadres
-      Telefoonnummer
-      Mobiel nummer
-      Postcode en huisnummer (domicilieadres)
-      Voorletters en achternaam

Standaard controleren bevat controle op:
-      Burgerservicenummer *


Wanneer je hier een keus maakt, zal deze keus gehanteerd worden, totdat je dit aanpast.


*Bij een dubbel burgerservicenummer is het niet mogelijk om een nieuwe flexwerker aan te maken.

Verwijderen

Door het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens verwijderd en niet vastgelegd in Easyflex. Let op: Dit is alleen mogelijk indien je hiervoor de juiste autorisatie hebt zoals vastgelegd in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy’. Indien hier niets is vastgelegd, kan niemand de inschrijving verwijderen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.