Skip to main content
Skip table of contents

BI > Webservicediensten

Op dit tabblad worden de door Easyflex aangeboden webservicediensten getoond. Het betreft hier SMS diensten. Deze diensten zijn niet gratis en alleen mogelijk indien jouw saldo webservicecredits hiervoor toereikend is. Voor elke service worden 'credits' in rekening gebracht. Deze credits worden, tegen het met de gebruiker afgesproken tarief, in rekening gebracht.
Je kunt bij de sms dienst aangeven of deze beschikbaar is voor jouw medewerkers. Tevens is het mogelijk om aan een autorisatierol te koppelen. Zodra je een dienst beschikbaar stelt, wordt bij autorisatierol automatisch 'N.v.t.' getoond, de dienst is nu beschikbaar voor alle medewerkers. Je kunt de autorisatierol, indien gewenst, wijzigen. Wanneer je een dienst beschikbaar stelt, d.m.v. het aanvinken van het betreffende onderdeel, zijn deze gegevens pas functioneel beschikbaar als je opnieuw inlogt binnen Easyflex.

Creditssaldo SMS diensten

In deze kolom toont Easyflex wat het saldo is van SMS berichten van de werkmaatschappij. Elke keer als er een SMS bericht wordt verzonden, wordt dit creditsaldo aangepast. Elk SMS bericht kost 1 credit, ongeacht of dit bericht naar een Nederlands of buitenlands telefoonnummer wordt verzonden.

SMS berichten 

Wanneer je SMS berichten beschikbaar wilt stellen voor jouw medewerkers, dien je deze optie aan te vinken. Tevens kun je een autorisatierol selecteren. Alleen de medewerker met deze rol heeft dan de mogelijkheid tot het versturen van SMS berichten. Wanneer je geen autorisatie verleent, je selecteert bij autorisatie N.v.t., heeft elke medewerker de rechten om SMS berichten te versturen. Wanneer de optie SMS berichten is aangevinkt, ben je verplicht een 'verkorte naam afzender' in te geven. Deze verkorte naam wordt onder het verstuurde SMS bericht getoond. Als je de optie 'Wijzigen toegestaan' aanvinkt is het voor de medewerker mogelijk om de verkorte naam afzender te wijzigen als de sms verstuurd wordt. Wanneer de optie niet is aangevinkt is dit niet mogelijk. Wanneer je de optie 'SMS berichten' niet aanvinkt, is het versturen van SMS berichten voor geen enkele medewerker beschikbaar.

Elk verzonden SMS bericht wordt automatisch gelogd. Deze gegevens kun je raadplegen bij de ontvanger van het bericht, bijvoorbeeld bij de flexwerker of bij de relatie. (Frontoffice > Flexwerker > sms berichten en Frontoffice > Relaties > sms berichten).JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.