Skip to main content
Skip table of contents

25-08-2023 - Versie 2023-18

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Signaleren op minimumloon bij arbeidsongeschiktheid

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Looncomponenten / Plaatsingen en urendeclaraties
Melding: 539897

Bij arbeidsongeschiktheid is het in een aantal gevallen nodig om een bepaald percentage van het dagloon te betalen maar waarbij minimaal het minimumloon moet worden uitgekeerd. Voorheen was er geen controle op minimumloon bij looncomponenten van het type 'Loon arbeidsongeschiktheid'. Vanaf nu kan dat per AO-looncomponent worden toegepast. Het is namelijk niet in alle gevallen nodig. In de instellingen van het looncomponent kan bij het nieuwe veld 'Controle WML' worden gekozen voor 'Ja' of 'Nee'. De standaardwaarde is 'Nee', ook voor bestaande looncomponenten. Met de waarde 'Ja' wordt bij het toevoegen van dat looncomponent in de plaatsing of urendeclaratie na het ingeven van het (eventueel afwijkende) uurloon en bijbehorend percentage gecontroleerd of het voldoet aan het minimumloon dat behoort bij de standaard werkweek van de relatie.

Indien een loon- en tarievenschema automatisch leidt tot het invoeren van looncomponenten, dan worden deze in de plaatsing niet gecontroleerd op minimumloon. Zodra je deze daarna handmatig gaat wijzigen, is er wel controle. Ook in de declaratie zal dan te zien zijn dat als er uren worden ingegeven waarmee je i.c.m. loon en percentage onder het WML komt, die dag (het vakje) paars wordt.

Bij alle andere looncomponenten staat de waarde 'N.v,.t.'. De reguliere controle blijft evenwel bestaan.

Kolom toegevoegd aan overzicht 'Aanvragen en plaatsingen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 540255

Aan het exportbestand van overzicht 'Aanvragen en plaatsingen' is een nieuwe kolom toegevoegd: 'Wijzigingsdatum plaatsing'. Deze kolom is aan de rechterkant toegevoegd. De kolom is zichtbaar wanneer je de optie 'inclusief plaatsing' op 'Ja' hebt staan.

In overzicht 'Transitievergoeding indicatie' filteren op flexwerkers die er nog recht op hebben

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Transitievergoeding indicatie
Melding: 540028

Op het overzicht 'Transitievergoeding indicatie' staan alle flexwerkers die recht hebben (gehad) op een transitievergoeding en gewerkte uren hebben in 2020 of later. De termijn voor het claimen van de transitievergoeding is (vanaf 1 april 2023) 12 maanden; hierna vervalt het recht op de vergoeding. Om een beter beeld te krijgen van de verschuldigde transitievergoedingen is de filter 'Sluit flexwerkers uit die ... maand(en) of langer niet hebben gewerkt' toegevoegd aan de selectiecriteria van het overzicht.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Als lage premie volledig is herzien, verdwijnt flexwerker van overzicht 'Herziening lage premie'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Herziening lage premie
Melding: 539399

Het overzicht 'Herziening lage premie' toont of de lage WW-premie moet worden herzien indien een flexwerker meer dan 30% heeft overgewerkt bij een gemiddelde arbeidsomvang van minder dan 35 uur per week. Vanaf nu verdwijnen de flexwerkers van het overzicht die volledig zijn herzien voor (de betreffende periode van) het loonjaar. Zolang nog niet volledig is herzien, wordt in het rapport getoond dat de flexwerker niet is herzien of gedeeltelijk is herzien.

Identieke inhoudingen in dezelfde declaratie niet meer mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 539838

Indien in een declaratie een vaste inhouding per loontijdvak én een inhouding met eenheid 'Bedrag' of 'Declaratietijdvak' vastligt waarbij het bedrag gelijk is en beide zijn ingesteld met 'inhouden tot toegestaan minimum' werd een foutmelding getoond bij het openen van de pro forma dan wel het verloningsrapport. Om dit te voorkomen, is het vanaf nu niet meer mogelijk om twee identieke inhoudingen in een declaratie te hebben.

Crediteurennummer en debiteurennummer wordt afgekapt a.d.h.v. capaciteit

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Crediteuren, Debiteuren, Financiële administratie
Melding: 539950

Bij het aanmaken van o.a. het overzichten 'Journaalposten' kon het voorkomen dat de crediteurennummers en/of debiteurennummers werden afgekapt op de capaciteit die is ingevuld in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie'. Indien hier de capaciteit lager was ingesteld dan dat er cijfers waren ingevuld in de tabbladen 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren' en 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren' kreeg je op het overzicht enkel het aantal cijfers te zien die waren ingegeven bij de capaciteit. Om hiervoor te waarschuwen zijn er een aantal meldingen gemaakt die erop attenderen dat de capaciteit overeenkomt met het aantal nummers dat is ingevuld bij de nummerreeks van debiteuren en crediteuren. De meldingen zijn dan ook te zien bij de zzp- instellingen van de flexwerker aangezien hier ook een crediteurennummer moet worden ingevuld. Deze waarschuwingen zijn bedoeld om bij de verwerking van de gegevens uit Easyflex geen problemen te veroorzaken in andere softwarepakketten.

Vakantiegeld en/of overwerkuren gingen niet volledig naar beslaglegger wanneer PAWW-compensatie ook wordt uitbetaald

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 540059

Bij de combinatie van loonbeslag met beslagvrije voet en uitbetaling van alleen vakantiegeld en/of overwerkuren mag het volledige bedrag naar de beslaglegger. Echter, dit gebeurde niet door de aanwezigheid van de PAWW-compensatie. De PAWW-compensatie werd namelijk gezien als belaste vergoeding en dus regulier loon. Vanaf nu is dat niet meer het geval en gaat het volledige vakantiegeld en/of loon uit overwerk naar de beslaglegger.

Opgelost

Aangepast tarief van vaste beloning wordt weer goed overgenomen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloningen
Melding: 538391

Indien een vaste beloning met tarief al in een declaratie stond en zowel het loon als het tarief werd aangepast, dan werd het aangepaste tarief niet goed overgenomen in de declaratie na het herstellen. Dit is opgelost. 

Weer signalering op fasewijziging bij voorlopige einddatum in plaatsing

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 529559

Als er een voorlopige einddatum in plaatsing vastligt en die meer dan een week voor de overgang naar fase B/3 ligt, werd de flexwerker niet weergegeven op het overzicht 'Signaleringen'. Dit is opgelost. Voor definitieve einddata zonder opvolgende plaatsing blijft gelden dat er in deze situatie geen signalering komt.

Geen foutmelding meer bij opslaan zzp-instellingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Zzp
Melding: 540188

Indien je tweemaal op 'opslaan' klikte in het 'Frontoffice > Flexwerkers > zzp > Instellingen' scherm zonder deze tussendoor af te sluiten kreeg je een foutmelding en werd de laatste wijziging niet opgeslagen. Dit is opgelost.

EF2GO

Blauwdruk voor diensten 

Module: Planning
Onderdeel: Dienst aanmaken
Melding: 4289

Een intercedent met rechten voor 'Beheer' kunnen onder 'Beheer > Blauwdrukken' een blauwdruk vastleggen voor een dienst. Hier kan je informatie vastleggen waarmee je gemakkelijk een dienst vast kan leggen. 
Hoe het werkt:
Onder 'Beheer > Blauwdrukken' leg je voor bepaalde relaties, kostenplaatsen of functies informatie van een dienst vast zoals bijvoorbeeld de start- en eindtijd. Wanneer je vervolgens een dienst aanmaakt in planning kan je een keuze maken uit de blauwdrukken die je vast hebt gelegd in beheer. Wanneer je een blauwdruk selecteert wordt alle informatie uit de blauwdruk automatisch overgenomen in het dienst aanmaken scherm. Hiermee kan jij als planner dus veel sneller een dienst aanmaken. Met name voor veelvoorkomende diensten is de blauwdruk een handige tool. 
De komende tijd zal de blauwdruk nog verder uitgebreid worden met meer informatie voor het aanmaken van diensten. Denk hierbij aan meld- en werkadres, contactpersoon (melden bij), relatie gebruiker en de standaard filtering die je op een dienst kan gebruiken. Houd hier bij het vastleggen van je blauwdruk dus al rekening mee. 

Eigen velden op ingeplande entiteit

Module: Planning
Onderdeel: Eigen velden in planning
Melding: 5157

Vanaf nu kan je ook eigen velden gebruiken op ingeplande entiteiten (flexwerkers, kandidaten, middelen). Je kan deze eigen velden aanmaken onder de knop 'Beheer velden' in planning. 
Een voorbeeld in hoe je deze kan inzetten: Je wil bijvoorbeeld in één oogopslag kunnen zien welke flexwerkers niet op zijn komen dagen voor de dienst of ziek zijn? Maak dan onder 'Beheer > Velden' een eigen veld voor de ingeplande entiteit aan met het type 'Keuzelijst'. Vul bij de keuzes 'No show' en 'Ziek' in als optie. Geef deze eventueel nog een kleur. 
Ga vervolgens naar 'Views beheren' en bewerk de gewenste view met het pennetje. Ga naar het tabblad 'Weergave' en klap 'Weergave' open. Scroll naar de ingeplande entiteit en zie dat jouw eigen veld daar tussen staat. Vink deze aan en stel in of je deze ingeklapt of uitgeklapt wilt tonen. 
Als je nu in deze view op de rechtermuisknop klikt bij een ingeplande flexwerker en kiest voor 'Bewerken' dan kan je het eigen veld invullen. Zie vervolgens dat op de ingeplande flexwerker wordt weergegeven wat de status is. 

Middeloverzicht 

Module: Middelen
Onderdeel: Middeloverzicht
Melding: 4941

Gebruik je geen planning maar wil je toch je middelen registreren en uitgeven via EF2GO, dan kan dat via het middeloverzicht. Gebruik je wel planning? Dan zie je nu een vernieuwd middeloverzicht. 

Uurloon afschermen voor flexwerkers

Module: urendeclaraties
Onderdeel: uren declareren (tijdsregistratie)
Melding: 5140

Vanaf nu is het uurloon voor de flexwerker niet meer standaard zichtbaar op de tijdsregistratie urendeclaraties. In 'beheer > bedrijfsinstellingen > algemene instellingen' is de instelling 'Geselecteerde rollen zien het uurloon in plaatsingen en declaraties' beschikbaar. Wanneer aan deze instelling de rol 'flexwerker' niet is toegevoegd is het uurloon voor de flexwerker niet zichtbaar. Wanneer aan deze instelling wel de rol flexwerker wordt toegevoegd zal het uurloon zichtbaar zijn in de declaraties.

Standaard werkweek op de relatiekaart tussen 32 en 40 uur

Module: Relaties
Onderdeel: Relatiekaart
Melding: 5437

Vanaf nu is het mogelijk om op de relatiekaart een standaard werkweek vast te leggen tussen 32 en 40 uur. Dit was voorheen tussen 34 en 40 uur.

Einddatum van documenten zichtbaar op de relatiekaart en flexwerkerkaart

Module: Relaties en flexwerkers
Onderdeel: Relatiekaart en flexwerkerkaart
Melding: 5137

Indien een document een einddatum heeft, is deze einddatum vanaf nu ook zichtbaar op het tabblad 'documenten' op de flexwerkerkaart en relatiekaart.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.