Skip to main content
Skip table of contents

22-08-2019 - Versie 2019-16


Nieuw / Gerealiseerde wensen

België en Suriname/Aruba toegevoegd aan 'Fiscaal woonland' bij 'Gegevens voor loonopgave'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers/Vaste medewerkers
Tabblad: Fiscaal-Sociaal
Melding: 530231

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er nieuwe loonbelastingtabellen voor inwoners van België en Suriname/Aruba. Deze twee opties zijn dan ook toegevoegd als 'Fiscaal woonland' bij 'Flexwerker/Vaste medewerker > Fiscaal-Sociaal > Gegevens voor loonopgave'. Het fiscale woonland is van invloed op de in te houden loonheffing. De nieuwe opties zijn te selecteren bij een ingangsdatum vanaf 01-01-2020 (dit kan zodra het nieuwe loonjaar beschikbaar is). Je kunt via FO > Matching (uitvoer samenstellen) controleren welke flexwerkers België, Suriname of Aruba als domicilieland hebben en op basis hiervan het fiscale woonland aanpassen.

Bij de flexwerker wordt een notificatie vastgelegd als automatisch een nieuwe fase stap wordt aangemaakt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Notificaties
Melding: 522137

Bij flexwerkers met een fase 1/2 contract wordt automatisch een nieuwe fase stap aangemaakt als zij van fase 1 naar fase 2 gaan. Vanaf nu wordt automatisch een notificatie bij de flexwerker vastgelegd als een nieuwe fase stap wordt aangemaakt.

Verbeterd

Bij het aanmaken van het overzicht 'Bedrijfsinstellingen' is de volgorde van de rekeningen hetzelfde als op tabblad 'Rekeninggebruik'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen
Melding: 528573

Wanneer je via 'Backoffice > Overzichten' het overzicht 'Bedrijfsinstellingen' aanmaakt worden de rekeningen bij 'Rekeninggebruik' in dezelfde volgorde weergegeven als op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik'. Dit was voorheen niet het geval.

Toevoegen, wijzigen en verwijderen van kostenplaatsen wordt genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Kostenplaatsen/Notificaties
Melding: 520346

Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van kostenplaatsen wordt vanaf nu genotificeerd. Voorheen was dit niet het geval.

Grondslag CAO-fonds kijkt voor toeslagdeel onregelmatige uren naar instelling looncomponent

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding 530227

Om te bepalen of het toeslagdeel van een looncomponent, zoals bijvoorbeeld onregelmatige uren, meetelt als grondslag voor het CAO-fonds (Tijdspaarfonds) wordt gekeken naar de instelling 'Reserveren over toeslag' van het looncomponent (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten).

Sectorinstellingen van sectoren zijn niet meer te wijzigen wanneer er verloond is op een sector

Module: Beheer 
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen 
Tabblad: Sectoren 
Melding: 530160

Eerder was het mogelijk om de instellingen 'Sectorrisciogroep UWV', 'Beroepsgroepen' en 'Reserveringsschema' onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren' na een verloning op de sector te wijzigen, wat zorgde voor problemen. Dit is vanaf nu niet meer mogelijk. Wanneer de instellingen in een sector verkeerd staan en er is op een sector verloond, kan het beste een nieuwe sector aangemaakt worden.

Een rol kan niet meer verwijderd worden wanneer deze vastgelegd is onder 'Beheer > Aansturing overzichten'

Module: Beheer
Onderdeel: Aansturing overzichten
Melding: 525144

Eerder was mogelijk om een rol te verwijderen terwijl deze als autorisatie was vastgelegd onder 'Beheer > Aansturing overzichten'. Dit is niet meer mogelijk.

Opgelost

Vergoedingen via het urenportaal worden weer ingevuld voor relatie en flexwerker

Module: Frontoffice
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 530394

Als via het urenportaal het 'aantal' van een vergoeding door de flexwerker werd ingevoerd en deze werd daarna door de relatie goedgekeurd, dan werd het 'aantal' relatie in de urendeclaratie in Easyflex niet gevuld. Of andersom als de relatie iets invoerde dan werd het 'aantal' bij de flexwerker niet gevuld. Dit is opgelost. Het 'aantal' van een vergoeding wordt weer gevuld bij zowel de flexwerker als de relatie.

Bij het inscannen van een CV wordt het geboortejaar weer juist overgenomen

Module: Frontoffice
Onderdeel: CV-inlezer
Tabblad: Nieuwe CV inlezen
Melding: 529300

Wanneer je op tabblad 'Frontoffice > CV-inlezer' een CV wilde inlezen waarin een geboortedatum stond werd niet altijd het juiste jaartal overgenomen. Dit probleem is opgelost.

Bij het aanmaken van het overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' worden de vaste medewerkers alleen getoond wanneer de betreffende autorisatierol is toegekend aan de ingelogde medewerker

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Cumulatieve journaalposten lonen
Melding: 529605

Wanneer je via 'Backoffice > Overzichten' het overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' aanmaakt worden de vaste medewerkers alleen getoond als de medewerker die is ingelogd de betreffende autorisatierol heeft (zie tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers). Voorheen was dit niet het geval. 

Problemen met het falen van de journaalpost door het overzicht 'Automatisch uitbetalen' is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Journaalpost lonen / Cumulatieve journaalpost lonen
Melding: 529858

Na het aanmaken van het overzicht 'Automatisch uitbetalen' kon het voorkomen dat de overzichten 'Journaalpost lonen' en 'Cumulatieve journaalpost lonen' faalde. Dit is opgelost.

Overzicht 'Overstap SEPA' niet meer beschikbaar

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Overstap SEPA
Melding: 530272

Het overzicht 'Overstap SEPA' was gemaakt ten behoeve van het omzetten van de oude rekeningnummers naar IBAN. Omdat dit niet meer van toepassing is, is dit overzicht niet meer beschikbaar. De resultaten van gemaakte overzichten blijven wel bewaard in 'BO > Exporteren en printen'.

Bij aanmaken van nieuwe tarievenschema's kun je alleen loonschema's koppelen die beschikbaar zijn

Module: Beheer/ Frontoffice > Relaties
Onderdeel: Loon- en tariefafspraken
Melding: 528809

Als je bij 'Beheer > Loon- en tariefafspraken’ of bij 'Frontoffice > Relaties > Loon- en tariefafspraken' bij een loonschema een datum in het verleden bij 'Niet beschikbaar na’ hebt ingevoerd en je maakt vervolgens een nieuw tarievenschema aan, dan kun je het niet beschikbare loonschema aan dit tarievenschema koppelen. Dit is opgelost. Vanaf nu kun je alleen loonschema's koppelen die beschikbaar zijn.

Vinkje afschermen persoonsgegevens tabblad webservices blijft weer aanstaan bij het inschakelen van de webservice

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Webservices
Melding: 229545

Wanneer je een vinkje had aangezet bij het afschermen van de persoonsgegevens en je koos daarna gelijk voor 'service inschakelen’ dan werd de service ingeschakeld maar verdween het vinkje. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.