Skip to main content
Skip table of contents

BI > Rekeninggebruik

In dit tabblad kun je het rekeninggebruik van uw werkmaatschappij aangeven. Zo dien je rekeningnummers aan te geven voor:

  • Loonbetaling aan bankrekeninghouders
  • Loonbetaling aan girorekeninghouders
  • Automatische incasso verkoopfacturen
  • G-rekening bank (WKA)
  • Rekening LB dienst (WKA)
  • Rekening voor vermelding op factuur

Voor je dit tabblad kunt verwerken, dien je eerst het tabblad 'bank-/giro rekeningen' te verwerken (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens). Wanneer je in het tabblad 'bankgegevens' een bepaald rekeningnummer niet hebt gecodeerd, dan wordt in dit tabblad het veld van deze betreffende rekening automatisch gevuld met N.v.t.. 

Wanneer je bij het selecteren van de rekeningnummers een keuze gaat maken uit de diverse rekeningnummers, verschijnt er een 'hint', deze laat zien aan welke bankinstelling het betreffende rekeningnummer is gekoppeld.

Loonbetaling aan bankrekeninghouders

In dit veld kun je aangeven vanaf welke rekening de loonbetaling wordt voldaan aan flexwerkers met een rekening bij een bankinstelling. Easyflex geeft je de keuze uit niet van toepassing (n.v.t.) en de rekeningen welke gecodeerd staan als betaalrekening bank of betaalrekening giro.

Loonbetaling aan girorekeninghouders

In dit veld kun je aangeven vanaf welke rekening de loonbetaling wordt voldaan aan flexwerkers met een rekening bij de ING bank. Easyflex geeft je de keuze uit niet van toepassing (n.v.t.) en de rekeningen welke gecodeerd staan als betaalrekening bank of betaalrekening giro.

Automatische incasso verkoopfacturen

Indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dient hier de rekening te worden vermeld waarop de geïnde bedragen moeten worden geboekt. Wederom geeft Easyflex je de keuze uit niet van toepassing (n.v.t.) en de rekeningen welke gecodeerd staan als betaalrekening bank of betaalrekening giro. Wanneer je de keuze maakt voor niet van toepassing (n.v.t.) is betalen via automatische incasso niet mogelijk.

G-rekening bank (WKA)

Wanneer je in het tabblad bank-/girorekeningen een G-rekening heeft gecodeerd, kun je een keuze maken tussen dit rekeningnummer en niet van toepassing (n.v.t.). Een G-rekening kan alleen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen aan de Belastingdienst, UWV of een andere G-rekening. Het is niet mogelijk om een betaling naar de G-rekening via een automatische incasso af te laten schrijven.

Rekening LB dienst (WKA)

Wanneer je in het tabblad bank-/girorekeningen een rekeningnummer voor de loonbelastingdienst heeft gespecificeerd, kun je een keuze maken tussen dit rekeningnummer en niet van toepassing (n.v.t.) Op deze rekening kunnen je relaties rechtstreeks het deel loonheffing overmaken aan de Belastingdienst.

Rekening voor vermelding op factuur

In dit veld kun je aangeven welke rekening dient te worden vermeld op de factuur. Wanneer je de keuze maakt voor niet van toepassing (n.v.t.), wordt er geen rekeningnummer vermeld.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.