Skip to main content
Skip table of contents

BI > Sectoren

Op dit tabblad kun je een sectorenschema onderhouden. Sectoren kun je bijvoorbeeld gebruiken bij een nieuwe aanvraag of een tarievenschema. Je kunt een onbeperkt aantal sectoren benoemen, zo kun je bijvoorbeeld per premiegroep een sector invoeren. Een voorbeeld van een sector is administratief, medisch, industrieel en technisch. Je kunt dit tabblad pas verwerken, nadat je de tabbladen 'Sector risicogroepen' en 'Reserveringsschema's' hebt ingevoerd (Beheer > Bedrijfsinstellingen > sector risicogroepen en Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's). Wanneer je dit nog niet hebt gedaan, geeft Easyflex je hiervan een melding.

Overzicht sectoren

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde sectoren. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je sectoren toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Het is alleen mogelijk om de code en de naam van de sector te wijzigen, de overige instelling kunnen nadat er verloond is op deze sector niet meer gewijzigd worden. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer andere gegevens afhankelijk zijn van de sector welke je wilt verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de sector gebruikt wordt in een tarievenschema bij een relatie, is verwijderen niet mogelijk.Sectorcode (verplicht)

In dit veld geef je een sectorcode in. Dit dient een unieke, door jou zelf samengestelde code zijn. Easyflex plaatst deze sectorcode automatisch in hoofdletters. Een sectorcode is vaak een afkorting van de sectornaam, bijvoorbeeld ADM, PROD. Wanneer je van een bepaalde sector meerdere sectoren aan wilt maken in verband met de premiegroepen, kun je afkortingen gebruiken als ADM-1, PROD-A.

Sectornaam (verplicht)

In dit veld geef je de sectornaam in. Een voorbeeld hiervan is Secretarieel, Medisch. Wanneer je van een bepaalde sector meerdere sectoren aan wilt maken in verband met de premiegroep, kun je sectornamen gebruiken als Secretarieel (Uitzendbeding), Medisch (Contract).

Toelichting

Indien gewenst leg je een toelichting of omschrijving vast voor een sector. Deze toelichting wordt getoond bij het selecteren van de sector in de plaatsing.

Beschikbaar vanaf / tot en met (verplicht)

Je geeft hier de datum in vanaf wanneer de sector beschikbaar is. Wanneer je een datum ingeeft is de sector vanaf die datum te gebruiken. De vanaf-datum mag niet voor de begin- of einddatum van het te koppelen/gekoppelde sectorrisicogroep liggen. Na het opslaan van de sector is het niet meer mogelijk de vanaf-datum aan te passen.

Wanneer een oude sector niet meer gebruikt mag worden, maar verwijderen is niet mogelijk omdat er andere gegevens van afhankelijk zijn kun je een 'tot en met' datum ingeven. De einddatum mag niet na de einddatum van de te koppelen/gekoppelde sectorrisicogroep liggen (indien deze aanwezig is). Na deze datum zal de sector niet meer actief zijn en ontvang je een melding in de urendeclaratie mocht de sector toch nog gekoppeld zijn aan loon- en tariefafspraken.  

Wij adviseren om de vanaf- en einddatum overeen te komen met de aangiftetijdvak van het gekoppelde loonheffingennummer.

Sectorrisicogroep UWV (verplicht)

Afhankelijk van het risicoprofiel dienen de sectoren aan de juiste UWV sectorrisicogroepen te worden gekoppeld. Wanneer je bij het selecteren van de sectorrisicogroepen een keuze gaat maken uit de diverse risicogroepen, verschijnt er een 'hint', deze laat zien aan welke premiegroep het betreffende UWV nummer is gekoppeld. Je kunt hier alleen kiezen uit de sectorrisicogroepen welke actief zijn na de ingangsdatum van de sector.

Beroepsgroepen (verplicht)

In dit veld geef je de beroepsgroep van de sector aan. Easyflex toont je alleen deze beroepsgroepen welke aan het door jou gekozen aansluitnummer UWV zijn gekoppeld (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sector risicogroepen).

Reserveringsschema (verplicht)

In dit veld dien je een keuze te maken uit de reserveringsschema;'s. Zo bepaal je welke reserveringen en voorzieningen voor deze sector worden gereserveerd. Je hebt de keuze uit de schema's welke door jou zijn aangemaakt in het tabblad 'reserveringen' (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringen).

Margebewaking

Je kunt een margebewaking ingeven. Er wordt dan per urendeclaratie binnen de sector een controle uitgevoerd of de marge van de urendeclaratie voldoet aan het gestelde margepercentage. Indien dit niet zo is, wordt de gebruiker hierop geattendeerd middels een kleurenwaarschuwing. Je kunt aan de margebewaking autorisatie verlenen zodat bepaalde medewerkers toch een urendeclaratie met een marge onder de minimum marge kunnen accorderen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie marges/uren). Wanneer je de optie margebewaking aanvinkt, ben je verplicht tot het ingeven van een margepercentage. Dit kan overigens een percentage zijn van 0,00%. Easyflex controleert dan of er geen negatieve marge (minder dan 0,00%) binnen de urendeclaratie ontstaat.

Marge bewaking voor 'Vast loon' is niet mogelijk. 'Vast loon' gaat aan de hand van vergoedingsregels en bij margebewaking wordt er alleen gekeken naar urenregels en niet naar vergoedingsregels.

Artiesten en beroepssporters

Hier kun je aangeven of je de artiesten en beroepssportersregeling wilt toepassen. 

Journalisering opbrengsten

Wanneer je hebt aangegeven dat je een extra journaalpost wilt genereren voor sectoren (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalposten), dien je aan te geven op welke rekening de opbrengsten van de sector(en) moeten worden geboekt. Je activeert de knop 'Zoeken' en de beschikbare rekeningen worden getoond (Algemene beschrijvingen > Rekeningnummers vastleggen).

Journalisering kosten

Wanneer je hebt aangegeven dat je een extra journaalpost wilt genereren voor sectoren (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalposten), dien je aan te geven op welke rekening de kosten van de sector(en) moeten worden geboekt. Je activeert de knop 'Zoeken' en de beschikbare rekeningen worden getoond (Algemene beschrijvingen > Rekeningnummers vastleggen).

Standaard geselecteerd

Als deze optie is aangevinkt, is deze sector standaard geselecteerd bij de relatie op het tabblad 'Overige gegevens' als beschikbare sector voor plaatsingen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.