Skip to main content
Skip table of contents

11-08-2023 - Versie 2023-17


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Bij het starten van een match kan er direct een exportbestand worden aangemaakt

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 540250

In het onderdeel 'Matching' is de knop 'Starten' uitgebreid met de optie om te 'Starten met export (CSV)'. Indien je hiervoor kiest, wordt er direct een exportbestand (te openen in bijvoorbeeld Excel) gegenereerd met daarin een standaard aantal kolommen met gegevens van de flexwerker, relatie, contactpersoon of aanvraag. Je hoeft dan na het starten van de match niet meer via 'Batch actie' te kiezen voor 'Export (CSV)' en dat voorkomt dus weer een aantal extra muisklikken. Het exportbestand is terug te vinden onder 'Frontoffice > Exporteren & printen'.

Naam van zzp'er op Reverse Billing factuur

Module: Frontoffice
Onderdeel: Zzp
Tabblad: Facturen
Melding: 540284

Vanaf nu wordt de naam van de zzp'er getoond op de Reverse Billing factuur. De naam is toegevoegd aan de omschrijving van de factuur.

Looncomponenten van type Arbeidsongeschiktheid kunnen uitsluiten van AZV

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 540258

In Easyflex is geregeld dat het 'feitelijk loon’ grondslag is voor AZV. Daar vallen nu ook looncomponenten van Loon Arbeidsongeschiktheid onder mits deze zijn ingericht als grondslag voor SV-loon. De Ziektewetuitkering die je als eigenrisicodrager betaalt is evenwel geen grondslag voor de inhouding van de AZV-premie. Vanaf nu is het mogelijk om nieuwe/nog niet-verloonde looncomponenten van het type 'Loon Arbeidsongeschiktheid' uit te sluiten voor de AZV-grondslag. De instelling staat naast 'PAWW'. Bestaande looncomponenten kunnen niet worden gewijzigd. Indien correcties gewenst zijn, is het nodig om de betreffende declaraties terug te boeken en de uren op te boeken met het nieuwe looncomponent.

Bij vastleggen van ziekmeldingen wordt rekening gehouden met weekenden en feestdagen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 540232

In verband met dat uitzendkrachten uiterlijk op de laatste dag van de uitzendovereenkomst ziekgemeld moeten worden, was het voorheen alleen mogelijk actieve plaatsingen te kiezen bij het vastleggen van een arbeidsongeschiktheidsmelding. Op het moment dat de plaatsing afloopt in het weekend of een feestdag en de flexwerker is ziek geworden in het weekend/feestdag, dan kon op maandag of dag na de feestdag geen plaatsing meer worden geselecteerd. Dit is opgelost.

Alleen actieve locaties worden getoond

Module: Beheer
Onderdeel: Locaties
Melding: 540223

Vanaf nu worden in 'Beheer > Locaties' alleen de actieve locaties getoond. Met de checkbox 'Alle locaties' zijn ze allemaal inzichtelijk.

Mogelijkheid om locaties te exporteren

Module: Beheer
Onderdeel: Locaties
Melding: 540224

Vanaf kunnen de locaties die vastliggen in 'Beheer > Locaties' worden geëxporteerd door middel van de bijbehorende knop.

Kostenplaatscode en kostenplaatsnaam uit plaatsing toegevoegd aan Matching

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching (Flexwerker handmatig)
Melding: 540358

Binnen 'Matching > Uitvoer samenstellen' zijn extra velden uit de plaatsing toegevoegd. Dit zijn de waardes uit de 'Plaatsing > Factuurgegevens' namelijk kostenplaatscode en kostenplaatsnaam.

Betaaltermijn zichtbaar in plaatsing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Plaatsing (Factuurgegevens)
Melding: 540171

Er is een nieuw veld genaamd 'Betaaltermijn in dagen' toegevoegd aan het tabblad 'Plaatsing > Factuurgegevens'. In dit veld word de betaaltermijn in dagen weergegeven die staat ingesteld in het tabblad 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Instellingen'. Het veld is niet aanpasbaar via de plaatsing maar alleen via de relatie.

Arbeidsongeschiktheid versturen naar XpertSuite

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aangiften en meldingen
Melding: 537901

Het is vanaf nu mogelijk om de arbeidsongeschiktheid te versturen naar XpertSuite (direct melden). Je kunt deze instantie instellen bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aangiften en meldingen'.

Zichtbaar welke sector aan welk reserveringsschema is gekoppeld in het overzicht 'Bedrijfsinstellingen (paramaters)'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen (parameters)

Je kan vanaf nu in het overzicht 'Bedrijfsinstellingen (parameters)' zien welke sector er aan welk reserveringsschema is gekoppeld.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' neemt plaatsingen met voorlopige einddatum mee

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 540310

Bij het overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’ wordt er vanaf nu rekening gehouden met voorlopige einddata van de plaatsingen.

Opgelost

Tijdvak waarin AOW-leeftijd bereikt wordt telt weer mee in overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Tegemoetkoming loondomein
Melding: 540312

Het tijdvak waarin de AOW-leeftijd bereikt werd, telde niet mee voor bijvoorbeeld de berekening van de LIV in het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein'. Dit is opgelost.

Onbekende fouten in resultaat urenbestanden opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 535943

Bij het verwerken van urenbestanden konden er onbekende technische fouten optreden zoals 'Exception tijdens parsen van urenimport line'. Dit is opgelost.

Vergoedingen en inhoudingen kunnen niet meer worden verwijderd bij raadplegen van declaraties

Module: Beheer
Onderdeel: Locaties
Melding: 540338

Bij het raadplegen van reeds verloonde en/of gefactureerde declaraties konden vergoedingen en inhoudingen in de declaratie worden verwijderd. Vanaf nu is dat niet meer mogelijk.

Fout bij aanmaken arbeidsovereenkomst in 2024 als StiPP controle aan staat

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: cao - overige
Melding: 540326

Bij het vastleggen van een arbeidsovereenkomst met een startdatum in 2024 kon er een fout ontstaan, indien je de StiPP controle had geactiveerd. Dit probleem is verholpen en het is weer mogelijk om arbeidsovereenkomsten vast te leggen in 2024 indien in combinatie met deze functie.

Fout bij aanmaken Match Relatie (handmatig) met selectie object 'Status rl'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching (Relatie handmatig)
Melding: 540266

Wanneer je het selectie object 'Status rl' selecteerde in de match en vervolgens alle vinkjes uit zette bij autorisatiestatussen werd de match daarna wel uitgevoerd maar faalt de match vervolgens. Als je alle vinkjes bij 'Huidige status' uit zet en hierna probeerde op te slaan lukte dit niet en kreeg je ook geen foutmelding. Dit is nu aangepast. De match zal niet meer worden gestart indien je een van de opties niet hebt aangevinkt. Ook krijg je een duidelijkere pop-up die je vertelt welke opties er nog aangevinkt moeten worden.

Memo's werden ook verwijderd als loon- en tariefafspraken in plaatsing werd verwijderd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Plaatsing
Melding: 540377

Wanneer er een loon- en tarief afspraak in de plaatsing van de flexwerker werd verwijderd werden de memo opmerkingen uit de zelfde plaatsing ook verwijderd. Dit is nu opgelost.

EF2GO

Meer flexwerker gegevens beschikbaar maken in het flexwerkerpaneel (rechterkant) in de planning views 

Module: Planning
Onderdeel: Views
Melding: 5042
 
Het is nu mogelijk om zelf te bepalen welke gegevens van flexwerkers je in het flexwerkerpaneel aan de rechterkant in planning wilt tonen. Je kan dit als volgt inrichten: Ga naar 'Planning' en klik op 'Views beheren'. Bewerk je view en ga naar het tabblad 'Planbare entiteiten'. Open daar de flexwerkers. Bij beschikbare velden zijn een aantal velden toegevoegd die je nu op de kaart of in een tooltip kunt tonen in het flexwerkerpaneel. In het voorbeeld kan je zien hoe dit eruit komt te zien. Onder andere de velden adres (of een gedeelte daarvan), de leeftijd, geslacht, nationaliteit, labels en telefoonnummer zijn beschikbaar gemaakt. 

Op alle eigen velden een default waarde vast kunnen leggen 

Module: Flexwerkers, Relaties, Planning, Middelen
Onderdeel: Eigen velden
Melding:  5195

Je kan voor alle eigen velden nu een default waarde invullen. Deze default waarde wordt dan bij alle flexwerkers, relaties, diensten of middelen (afhankelijk op welk veld je een default vastlegt) gevuld. 

In planning is het mogelijk om alle modals te minimaliseren

Module: Planning
Onderdeel: Planning
Melding: 5296

In planning kan je elk scherm wat binnen een scherm wordt geopend (een modal) minimaliseren zodat je kan zien wat er achter het scherm bevindt. Ten voorbeeld: wanneer je in planning een nieuwe dienst aanmaakt opent er een extra scherm in planning. Dit scherm kan je nu inklappen zodat je tijdens het aanmaken van je dienst nog naar het planbord kan kijken. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.