Skip to main content
Skip table of contents

Relatie > Plaatsing > Factuurgegevens

Factuuradres

Het factuuradres dat is ingegeven bij 'Relatie > Facturatie > Adressen' wordt hier zichtbaar. Indien er op tabblad 'Relatie > Facturatie > Adressen' afwijkende factuuradressen zijn vastgelegd kunnen deze in de plaatsing ook worden geselecteerd door op de knop met de 3 puntjes te drukken. 

Kostenplaatscode

Wanneer er bij de relatie op tabblad 'Kostenplaatsen' kostenplaatsen zijn vastgelegd is het mogelijk om een kostenplaats in de plaatsing te selecteren. De uren die worden verwerkt op deze plaatsing zullen dan automatisch op deze kostenplaats terecht komen (tenzij je dit in de urendeclaratie handmatig aanpast). 

Kostenplaatsnaam

Indien je bij 'Kostenplaatscode' een kostenplaats hebt geselecteerd zal de naam van de kostenplaats automatisch in het veld 'Kostenplaatsnaam' worden weergegeven.

Extra vermelding op de nota

Indien gewenst kun je hier een tekst ingeven die als extra vermelding op de factuur terecht zal komen.

Inkoopordernummer

Je kunt alleen een inkoopordernummer vastleggen, wijzigen of verwijderen in de plaatsing wanneer je bij de betreffende relatie op tabblad 'Facturatie > Instellingen' een vinkje hebt gezet bij 'Factuur splitsen per inkoopnummer'.

Aanlevering urendeclaraties

Je kunt hier een keuze maken uit:

  • Week

  • 4-weken

  • Maand

Afhankelijk van de keuze die je hier maakt zullen er weekdeclaraties, 4-wekendeclaraties of maanddeclaraties beschikbaar worden om in te vullen. 

Accorderen urendeclaraties

Hier kun je aangeven hoe en door wie de declaraties worden geaccordeerd. De opties die hier worden getoond zijn afhankelijk van de opties die geselecteerd zijn op tabblad 'Overige gegevens' bij de relatie. Er zijn in totaal 6 opties beschikbaar:

  • Ondertekenen relatie en flexwerker

  • Ondertekenen relatie

  • Ondertekenen flexwerker

  • Accorderen relatie en flexwerker

  • Accorderen relatie

  • Accorderen flexwerker

Wanneer je voor de optie 'Ondertekenen' kiest gaat Easyflex er vanuit dat de uren handmatig ingevuld zullen worden in de urendeclaratie. Als er gebruik wordt gemaakt van een urenportaal moet je de optie 'Accorderen' selecteren. 

Tijdregistratiesysteem

Afhankelijk van de keuze tijdregistratiesysteem bij de relatie op het tabblad ‘Overige gegevens’ is in de plaatsing te kiezen voor Nedap Flux of Atimo. Standaard is ‘n.v.t.’.

Betaaltermijn in dagen

In dit veld word de betaaltermijn in dagen weergegeven die staat ingesteld in het tabblad 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Instellingen'.

Aparte factuur

Wanneer je het vinkje bij 'Aparte factuur' aanzet zal er altijd een aparte factuur worden gegenereerd voor de relatie met alleen de uren die op deze plaatsing verwerkt zijn.

Afwijkend BTW tarief reverse billing

Indien gewenst kun je voor de betreffende plaatsing een afwijkend BTW tarief vastleggen ten behoeve van de reverse billing factuur.
Zodra je in het tabblad 'Werk en personeel' hebt gekozen voor 'Leveringswijze > ZZP'er' kun je in dit veld een afwijkend BTW tarief vastleggen. De BTW instellingen die in de plaatsingen worden ingegeven zijn leidend en zullen dus worden gebruikt voor de berekening van de Reverse Billing factuur van de ZZP'er, ongeacht wat er is ingevuld in het tabblad 'Frontoffice > Flexwekers > zzp > Reverse Billing'. Een uitzondering hierbij is wanneer er bij de relatie, waarbij de ZZP'er werkzaam is, de BTW instelling 'BTW verlegd' of 'Levering BTW vrij in Nederland' heeft ingesteld. Deze zal altijd leidend zijn voor de berekening van de Reverse Billing factuur indien er in het tabblad 'Frontoffice > Flexwekers > zzp > Reverse Billing' 'Levering in Nederland' staat ingesteld, in combinatie met de instelling in de plaatsing 'N.v.t.' of 'Levering in Nederland'.
Het drop-down menu zal niet ingeschakeld zijn wanneer de 'KOR-regeling' is aangevinkt bij 'Frontoffice > Flexwekers > zzp > Reverse Billing', aangezien je hierbij alleen de mogelijkheid hebt tot de BTW instelling 'Levering BTW vrij in Nederland'. 

Margefacturatie

Standaard factorafspraak locatie van relatie

Indien bij 'Beheer > Margefacturen > Factorafspraken per locatie' een standaard factorafspraak is geselecteerd voor de locatie van de betreffende relatie wordt de naam van de betreffende factorafspraak hier getoond. 

Afwijkende factorafspraak relatie

Wanneer bij de relatie op tabblad 'Overige gegevens' een afwijkende factorafspraak is geselecteerd zal deze hier zichtbaar worden.

Afwijkende factorafspraak plaatsing

Het is mogelijk om per plaatsing een afwijkende factorafspraak te selecteren. Indien gewenst kun je de juiste factorafspraak hier selecteren. Deze factorafspraak zal dan alleen toegepast worden voor deze plaatsing.

Afwijkende factorafspraak per loon- en tariefafspraak

Het is mogelijk om per ingangsdatum van de loon- en tariefafspraken in de plaatsing een afwijkende factorafspraak te selecteren. Indien gewenst kun je een afwijkend factorschema ingeven per ingangsdatum. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.