Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Kostenplaatsen

Wanneer je de aanvragen en plaatsingen van een relatie wilt onderverdelen in kostenplaatsen, kun je op dit tabblad de kostenplaatsen onderhouden.

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde kostenplaatsen. Bovenin het scherm kun je zoeken op één of meerdere kostenplaatsen. Kostenplaatsen met de status 'Passief' worden rood getoond.  Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens, is dit alleen mogelijk indien de status van de kostenplaats 'Passief' is. Kostenplaatsen met de status 'Actief' kun je niet verwijderen. Ook kostenplaatsen die in een plaatsing zijn geselecteerd kun je niet verwijderen. Easyflex toont dan de melding: 'De kostenplaats is in gebruik en kan daarom niet verwijderd worden...'.

Detailgegevens

Kostenplaatscode (verplicht)

In dit veld kun je een kostenplaatscode in te geven. Deze code mag uit cijfers, letters of een combinatie hiervan bestaan. De code kan maar éénmalig worden gebruikt, elke kostenplaats heeft dus een unieke kostenplaatscode.

Kostenplaatsnaam (verplicht)

In dit veld dien je een unieke kostenplaatsnaam in te geven.

Contactpersoon

Je kunt een contactpersoon selecteren of een nieuwe contactpersoon invoeren. Wanneer je een contactpersoon hebt geselecteerd, kun je meer informatie over de contactpersoon opvragen door het activeren van de knop 'informatie'. 

Notificaties 

Je kunt notificaties invoeren, wijzigen of verwijderen. Wanneer je meerdere notificaties ingeeft, dien je er rekening mee te houden dat alleen de bovenste notificatie getoond wordt in het selectiescherm.

Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden omtrent de kostenplaats kun je in dit veld vastleggen. Als er vaak per kostenplaats een standaard factuurtekst op elke factuur moet komen kan er op de eerste regel in dit veld een tekst tussen rechte haken worden geplaatst. Bij een nieuwe plaatsing wordt hierop gecontroleerd en zal indien aanwezig deze waarde worden overgenomen in de plaatsing.

Status

Je dient in dit veld een keuze te maken voor de status van de kostenplaats. Je kunt kiezen voor 'Actief'of 'Passief'. Wanneer de status 'Gesloten' is, kan de kostenplaats niet worden geselecteerd bij een aanvraag en/of plaatsing. Is de status 'Geopend' is het wel mogelijk om de kostenplaats te selecteren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.