Skip to main content
Skip table of contents

Margefacturen

Instellingen


Op dit tabblad kun je een standaard looncomponent selecteren voor de margefacturatie. Het is mogelijk om een selectie te maken uit alle looncomponenten van het type 'handmatige omzet'. Later wordt het hier geselecteerde looncomponent gebruikt voor het aanmaken van handmatige factuurregels, na het aanmaken van het overzicht 'Margefacturatie' (wanneer op het overzicht wordt aangegeven dat er handmatige factuurregels moeten worden aangemaakt). 

Ook is het op dit tabblad mogelijk om een intermediair te selecteren per afzonderlijke locatie via de knop 'Selecteer intermediair'. De intermediair moet in Easyflex zijn aangemaakt als relatie om deze hier te kunnen selecteren. De intermediair is de relatie die de margefacturen ontvangt voor de relaties die toebehoren aan dezelfde locatie.

Middels de 'Zoekknop' kun je op code of zoeknaam een locatie opzoeken. 

Factorafspraken

Algemeen

Op dit tabblad kun je factorschema's maken, onderhouden en verwijderen. Een factorschema is een verzameling van factoren die worden gebruikt om het bruto uurloon mee te vermenigvuldigen om de marge voor een intermediair te berekenen. Middels de 'Zoekknop' kun je een factorafspraak zoeken op basis van code of schemanaam. 


Factorafspraak

Code

In dit veld kun je een code ingeven voor het factorschema.

Schemanaam

In dit veld kun je een naam ingeven voor het factorschema.

Standaard beschikbaar

Hier kun je aangeven of het factorschema beschikbaar moet zijn voor alle locaties in een werkmaatschappij.

Niet beschikbaar na

In dit veld kun je aangeven of het factorschema na een bepaalde datum niet meer beschikbaar mag zijn. Het is niet verplicht om hier een datum in te geven. 

Registratienummer

Het registratienummer van het factorschema wordt hier getoond. Dit nummer wordt automatisch gegenereerd en is niet aan te passen.

Looncomponenten

Factor per looncomponent

Hier kun je een factor invoeren per looncomponent m.i.v. een bepaalde ingangsdatum. De looncomponenten die op 'Operationeel' staan worden zichtbaar. Het is mogelijk om zowel een factor in te geven voor looncomponenten die wel gefactureerd worden als voor looncomponenten die niet gefactureerd worden. Indien er een looncomponent tussen staat waarbij is ingesteld dat er niet gefactureerd wordt, dan wordt er een melding getoond aan de rechterkant (onder de knop 'Opslaan' en 'Annuleren') met de inhoud: 'Dit looncomponent kan niet gefactureerd worden'.

Bij een factor 0 gaat alle omzet naar de intermediair en niets naar de werkmaatschappij.

Bij looncomponenten zonder een toeslagdeel kun je alleen een basisfactor ingeven. Bij looncomponenten met een toeslagdeel kun je naast een basisfactor ook een factor ingeven voor het toeslagdeel. 

Wanneer een nieuwe ingangsdatum wordt ingevoerd, dan worden alle bestaande factoren gekopieerd van de meest recente datum naar de nieuwe ingangsdatum. Daarna kunnen wijzigingen worden aangebracht bij de gekopieerde factoren. 

Een reeds aangemaakte factorafspraak kan gekopieerd worden middels de knop 'Kopiëren'. Achter de code zal Easyflex dan automatisch '(1)' toevoegen. Alle factoren worden gekopieerd. Deze kunnen daarna eventueel nog gewijzigd worden. 

Het is mogelijk om voor alle looncomponenten van hetzelfde type in één keer een factor toe te kennen. Dit doe je door een looncomponent te selecteren, te kiezen voor 'Nieuw', een factor in te geven en vervolgens te kiezen voor de knop met het pijltje naast 'Opslaan'. Je kunt dan vervolgens kiezen voor 'Voor alle componenten van hetzelfde type'. De ingegeven factor zal dan toegekend worden aan alle looncomponenten van hetzelfde type. Deze factor kun je later indien gewenst altijd nog wijzigen. 

Factoren voor intermediair

Je kunt per looncomponent een basisfactor ingeven. Het is alleen mogelijk om een toeslagdeel in te geven wanneer het brutoloon wordt vermeerderd met een bedrag boven de 100%. 

Calculator voor intermediairfactor

Hier kan berekend worden wat de marge gaat worden voor een bepaalde kostprijs en een bepaald uurloon in combinatie met de factor van het looncomponent. Bij de looncomponenten 'Loon overwerk' en 'Loon onregelmatige uren' kun je ook kiezen om dit te berekenen voor het toeslaggedeelte.

Factorafspraken per locatie

Op dit tabblad kun je per afzonderlijke locatie selecteren wat de beschikbare schema's zijn. De schema's die zijn aangemaakt met de optie 'Standaard beschikbaar' op 'ja' zijn hier lichtgrijs en zijn automatisch 'beschikbaar'. Dit kun je ook niet uitzetten. De andere soort schema's kun je hier wel of niet beschikbaar stellen. Per locatie kan er één schema worden geselecteerd dat het 'standaard schema' wordt genoemd. Dit is het schema wat standaard wordt toegepast voor alle relaties die bij een locatie horen. Er mogen dus meerdere factorschema's beschikbaar worden gesteld per locatie, maar er is maar één standaard schema. Eventueel kun je later op relatieniveau, flexwerkerniveau en/of plaatsingsniveau een afwijkende factorafspraak selecteren. 

Middels de knop 'Alles tonen' kun je ervoor zorgen dat alle locaties inclusief alle factorafspraken zichtbaar worden. Wanneer je kiest voor 'Alles verbergen' zijn alleen de locatienamen zichtbaar.

Middels de knop 'Beschikbare afspraken' kun je ervoor zorgen dat alle beschikbare factorafspraken zichtbaar worden. Wanneer je kiest voor 'Alle afspraken' worden ook de niet beschikbare factorafspraken zichtbaar. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.