Skip to main content
Skip table of contents

BI > Aangiften en meldingen

Wanneer er aangiftes naar de belastingdienst, UWV, Flexcom4, Acture, NLG Werkvermogen, Refit of VerzuimEconoom worden verstuurd, moet een medewerker van de werkmaatschappij hiervan op de hoogte worden gesteld. In principe wordt de medewerker welke de aangifte heeft verstuurd hiervan op de hoogte gesteld. Easyflex biedt je echter de mogelijkheid om de berichtgeving omtrent deze aangiftes naar een andere medewerker te sturen. Zo kun je bijvoorbeeld de berichtgeving omtrent de loonaangifte rechtstreeks laten versturen naar de medewerker binnen de werkmaatschappij welke ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de loonaangifte. De instelling hiervan wordt hier uitgelegd.Arbeidsongeschiktheid (Digi-ZSM/Reflex)

Sturen naar

De instantie welke de gegevens dient te ontvangen wordt hier geselecteerd. Je hebt de keuze uit:

 • Acture
 • Acture (direct melden)*
 • Acture Bedrijven

 • Acture Bedrijven (direct melden)**

 • Flexcom4

 • Flexcom4 (direct melden)*
 • Niet versturen
 • Niet versturen, m.u.v. vangnet

 • NLG Werkvermogen (direct melden)
 • QareFlex (direct melden)***
 • Refit (direct melden)
 • UWV
 • VerzuimEconoom (direct melden)****
 • XpertSuite (direct melden)

*Bij direct melden wordt de wachttijd van 42 weken bij flexwerkers met contract niet toegepast. Voor 'Flexcom4' en 'Flexcom4 (direct melden)' geldt in beide gevallen dat bij uitzendkrachten met beding de ziekmelding direct wordt verzonden en niet na het verstrijken van de einddatum van de plaatsing.

**Acture bedrijven is bedoeld voor uitzendbureaus die niet zijn ingedeeld in sector 52.

***Bij aanmelding ontvang je van QareFlex Nederland een eigen SFTP-account voor de verzuimmeldingen. Dit account leg je vast op dit tabblad zodat de verzuimmeldingen vanuit Easyflex naar Qareflex verzonden kunnen worden. Je dient de volgende velden in te voeren: SFTP-adres, SFTP-poort, gebruikersnaam en wachtwoord.

**** Wanneer je VerzuimEconoom selecteert verschijnen de velden 'Secret' en 'Pincode'. Bij aanmelding ontvang je deze gegevens van VerzuimEconoom. Vul de gegevens hier in. Vervolgens kun je via de knop 'Test webservice instellingen' testen of de verbinding succesvol is. Indien dit het geval is zullen de arbeidsongeschiktheidsmeldingen naar VerzuimEconoom worden verstuurd. 

Let op: Wanneer je de Reflex aanleveringen wijzigt (bijvoorbeeld van 'UWV' naar 'Flexcom4') dien je ook de premiepercentages voor de Sectorpremie WW (Wgf) te wijzigen. Deze wijziging breng je aan in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen'. Als je geheel eigen risicodrager bent, kies je de optie 'niet versturen, m.u.v. vangnet'. Alle ziekmeldingen worden niet verstuurd, tenzij het een flexwerker betreft die onder het vangnet valt. Dan wordt de melding wel verstuurd naar het UWV. Bij het wijzigen krijg je de volgende melding:

Sturen 2e partij

Indien je gebruik maakt van de diensten van Verzuimsignaal zet je hier het vinkje aan en selecteer je de instantie 'Verzuimsignaal'. De ziekmelding die naar de instantie geselecteerd bij 'Sturen naar' wordt gestuurd, wordt dan eveneens naar Verzuimsignaal gestuurd.

Op het moment de instelling voor 'Sturen 2e partij' is geactiveerd worden de volgende velden gevuld of komen beschikbaar:

SFTP-adres/poort

De SFTP-adres en poort waar het bericht naar verstuurd wordt, worden hier getoond. Deze worden door Easyflex onderhouden.

Gebruikersnaam

Hier geef je de gebruikersnaam die je van Verzuimsignaal hebt ontvangen in.

Wachtwoord

Hier geef je het wachtwoord die je van Verzuimsignaal hebt ontvangen in.

Secret

Als je bij 'Sturen naar' gekozen hebt voor de instelling 'VerzuimEconoom (direct melden) dan komt dit veld beschikbaar om verplicht in te vullen. De gegevens om hier in te vullen ontvang je van VerzuimEconoom.

Pincode

Als je bij 'Sturen naar' gekozen hebt voor de instelling 'VerzuimEconoom (direct melden) dan komt dit veld beschikbaar om verplicht in te vullen. De gegevens om hier in te vullen ontvang je van VerzuimEconoom.

Controle op leegloop

Aanmaken notificatie

Je kunt vastleggen of er een notificatie moet worden gemaakt van de controle op leegloop. Je hebt de keuze uit:

 • Elke dag
 • Elke zondag
 • Nooit

De notificatie wordt getoond in het tabblad 'Notificaties' bij de flexwerker.

Inkomstenberichten

Sturen naar

De instantie welke de gegevens dient te ontvangen wordt hier geselecteerd, dit is altijd SNG. Je kunt er ook voor kiezen om geen inkomstenberichten te versturen. 

Wanneer je gekozen hebt voor SNG worden de inkomstenberichten die gerechtsdeurwaarders normaliter bij jou als werkgever opvragen automatisch verzonden. Je hoeft dan dus niet langer de inkomstenberichten van gerechtsdeurwaarders op papier retour te zenden.
Let op: indien je gebruik wilt maken van deze dienst, dien je eerst aangesloten te zijn bij SNG. Hiervoor kun je contact opnemen via: http://www.sng.nl/index.php/contact-2/

Samenwerkende werkmaatschappijen 

Om gebruik te maken van SNG maak je een koppeling per werkmaatschappij. Voor samenwerkende werkmaatschappijen of werkmaatschappijen die vallen onder een raamovereenkomst is het mogelijk gemaakt om een koppeling te maken met één werkmaatschappij en via de samenwerking gegevens op te vragen van de andere werkmaatschappijen. Dit doe je door één werkmaatschappij aan te melden bij SNG. In Easyflex dient vanuit die werkmaatschappij de samenwerking aan te staan met de andere werkmaatschappijen waarvoor je gegevens wilt laten opvragen. Tevens zet je bij al die werkmaatschappijen het vinkje aan. Via de aangemelde werkmaatschappij gaat de aanvraag langs alle werkmaatschappijen op zoek naar de juiste gegevens. 

Wanneer er aangiftes naar de belastingdienst, UWV, Flexcom4, Acture, NLG Werkvermogen, Refit of VerzuimEconoom worden verstuurd, moet een medewerker van de werkmaatschappij hiervan op de hoogte worden gesteld. In principe wordt de medewerker welke de aangifte heeft verstuurd hiervan op de hoogte gesteld. Easyflex biedt je echter de mogelijkheid om de berichtgeving omtrent deze aangiftes naar een andere medewerker te sturen. Zo kun je bijvoorbeeld de berichtgeving omtrent de loonaangifte rechtstreeks laten versturen naar de medewerker binnen de werkmaatschappij welke ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de loonaangifte. De instelling hiervan wordt hier uitgelegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.