Skip to main content
Skip table of contents

27-01-2022 - Versie 2022-02

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Recente ontwikkelingen

Er werd onterecht geen StiPP pensioen berekend bij flexwerkers met de AOW leeftijd, je dient hiervoor te herrekenen

Bij verloningen van declaraties van het loonjaar 2022 werd er geen StiPP pensioen berekend bij flexwerkers met de AOW leeftijd (en die nog geen 67 jaar waren). De pensioenopbouw van StiPP dient namelijk plaats te vinden tot de leeftijd van 67 jaar. Heb je in 2022 flexwerkers verloond jonger dan 67 jaar maar wel met de AOW leeftijd én hebben deze flexwerkers recht op basis- of pluspensioen? Dan dien je de betreffende tijdvakken van 2022 te herrekenen. Hiervoor gebruik je het overzicht 'Herrekenen verloningen'. Er wordt dan alsnog het juiste pensioen berekend.

Belangrijke mededelingen

Nieuwe look-and-feel Easyflex

Vanaf vandaag is de nieuwe look-and-feel van Easyflex beschikbaar! Bij het inloggen in de Easyflex Connector krijg je automatisch de melding of je wilt updaten naar de nieuwste versie van onze Connector (versie 2.0). Na het updaten en inloggen zie je direct het nieuwe design. Dit design oogt niet alleen beter, het past ook beter bij Easyflex en ons frontoffice-portaal EF2GO. Het nieuwe design is meer van deze tijd en ook nog eens een stuk gebruiksvriendelijker. Hier lees je meer informatie.

Ook is het in de nieuwste versie van de Connector mogelijk om Easyflex te zoomen, zodat tabbladen, icoontjes en teksten groter worden weergegeven. In 'Connector instellingen' selecteer je het door jou gewenste percentage. Om de aanpassing te activeren dien je wel even opnieuw in te loggen. 

Overzicht urendeclaraties verwerkt wordt binnenkort uitgebreid met extra kolommen in het exportbestand

Het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' wordt binnenkort uitgebreid met 3 extra kolommen in het exportbestand. De kolommen komen op de plekken AA, AB en AC. De kolommen die nu op die plekken staan en alle kolommen rechts daarvan, schuiven dus allemaal 3 posities op. Houd hier rekening mee als het overzicht gebruikt wordt om te importeren in bijv. een ander systeem. De inhoud van de 3 nieuwe kolommen is als volgt:

AA: Het basistarief van het looncomponent o.b.v. 100%, bijv. 30,00
AB: Het percentage voor de relatie dat van toepassing is op dit looncomponent, bijv. 150%
AC: Het totale tarief o.b.v. het toeslagpercentage, in dit voorbeeld 45,00

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Extra informatie zichtbaar in urendeclaratie wanneer er sprake is van oproep en/of payroll

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 537262

Indien er sprake is van een oproepplaatsing wordt in de urendeclaratie in het informatiescherm (links bovenin) zichtbaar dat het een oproepplaatsing betreft en wordt het aantal uur uit de plaatsing (zoals ingegeven op tabblad 'Periode en locatie') getoond. Wanneer de leveringswijze van de plaatsing 'Payroll' is zal ook de geselecteerde cao uit de plaatsing zichtbaar worden in het informatiescherm in de urendeclaratie.

De informatie zal onderin het informatiescherm worden getoond. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld bij een flexwerker op tabblad 'Algemeen' bij 'Aantekeningen' hebt gekozen voor 'Tonen in declaratie', de extra informatie onder deze aantekening zichtbaar zal worden. 

Overzichten automatisch aanmaken voor de 'vorige' periode

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzichten: Vaste beloningen, Aanvragen en plaatsingen, Overzicht loon- en tariefafspraken
Melding: 536780 en 536781

De overzichten 'Vaste beloningen', 'Aanvragen en plaatsingen' en 'Overzicht loon- en tariefafspraken' kon je reeds aanmaken voor allerlei verschillende perioden. Het was niet mogelijk om het overzicht automatisch voor de 'vorige' periode aan te maken. Deze selectie is nu toegevoegd aan de overzichten. Dit heeft tot gevolg dat de overzichten nu automatisch ingepland kunnen worden om de resultaten van bijvoorbeeld vorige week, of vorig kwartaal automatisch te ontvangen. Je hoeft dus niet meer zelf de datums aan te passen naar de 'vorige periode'.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Geen extra inkomstenperiodes uit vorig loonjaar in loonaangifte 

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 537376

Indien één of meer van de indicaties ‘indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”, ’indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst’ en/of ‘indicatie oproepovereenkomst’ wijzigen wordt er binnen het aangiftetijdvak van de loonaangifte een nieuwe inkomstenperiode aangemaakt. Het kon daardoor voorkomen dat de loonaangifte van periode 1 een inkomstenperiode uit het vorig loonjaar bevatte. Dit is aangepast en zal nu niet meer voorkomen.

Opgelost

Geen nog aan te geven bedragen meer op overzicht 'Loonaangiften (historisch)' 2021 na aanmaken laatste loonaangifte 2021

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Loonaangiften (historisch)
Melding: 537377

Wanneer je de laatste loonaangifte van 2021 hebt uitgevoerd en vervolgens het overzicht 'Loonaangiften (historisch)' aanmaakt met de optie 'Nog aan te geven' voor 2021 kon het voorkomen dat er nog aan te geven bedragen zichtbaar waren op het overzicht. Dit is opgelost en komt niet meer voor. 

Aantal uren wordt bij een nieuwe plaatsing weer overgenomen uit de aanvraag

Module: Frontoffice
Onderdeel: Aanvragen / Plaatsingen
Tabblad: Planning / Periode & locatie
Melding: 537254

In een aanvraag kan op het tabblad 'Planning' een totaal aantal uur per week worden ingegeven. Dit aantal kwam niet meer in de plaatsing te staan. Dit is opgelost. Het veld 'Uren/werktijden' wordt weer gevuld met het aantal uur, zoals dat in de aanvraag is ingevoerd.

Overzicht 'Pensioenaanleveringen (historisch)' mislukt niet meer wanneer er wordt gekozen voor een looncomponent waar geen uren op verwerkt zijn

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanleveringen (historisch)
Melding: 537239

Het overzicht 'Pensioenaanleveringen (historisch)' kon mislukken als bij 'Betreft aanlevering van' werd gekozen voor een looncomponent/pensioenregeling waar geen uren op verwerkt zijn. Dit is opgelost. 

EF2GO

Vanuit urendeclaratie doorklikken naar plaatsing, flexwerker of relatie

#501

Vanaf nu is het voor intermediairs, relaties en flexwerkers mogelijk om vanuit een declaratie door te klikken naar de flexwerkerkaart, relatiekaart of plaatsing (indien van toepassing). Voor de intercedent was deze functionaliteit reeds beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.