Skip to main content
Skip table of contents

24-01-2019 - Versie 2019-02

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke mededeling

Informeer je koppelpartner en/of websitebouwer over een toekomstige wijziging in onze dataservice/webservice/webpageservice

In verband met de AVG is het binnenkort in bepaalde situaties mogelijk om het adres van een flexwerker te verwijderen. Velden die dus eerst altijd met een waarde gevuld waren, kunnen nu mogelijk leeg zijn. Zodra de wijziging wordt doorgevoerd, zal dit vermeld staan in de documentatie van de dataservice/webservice/webpageservice. 
In verband met deze wijziging worden de volgende services aangepast:

Webpageservice en webpageservice
Inschrijvingen (wm_inschrijven) en vacaturereacties (wm_vacature_reactie) mogen binnenkort opgestuurd worden zonder adresgegevens. Het is nog steeds wel verplicht minimaal één communicatiemiddel op te geven.

Dataservice
Operaties voor het ophalen van flexwerker gegevens kunnen binnenkort lege adresvelden voor de flexwerker teruggeven. Daarnaast is het dan mogelijk om via ds_fw_persoonsgegevens_insert en ds_fw_persoonsgegevens_update in bepaalde situaties de adresgegevens van de flexwerker te verwijderen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ voor berekening en uitbetaling van gemiddeld aantal uren

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding 528068

Wil je een feestdag doorbetalen? En wil je hiervoor weten wat het gemiddeld aantal uur is dat de flexwerker de afgelopen (13) weken heeft gewerkt? Met het nieuwe overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ kun je dit automatisch laten berekenen en direct verwerken in een urendeclaratie. Je hoeft dan alleen nog maar te verlonen! Raadpleeg voor meer informatie over dit overzicht de procesbeschrijving 'Automatisch uitbetalen'.

XML Auditfile Salaris (XAS) kan ook geanonimiseerd aangemaakt worden

Module: Backoffice
Onderdeel: Audit
Tabblad: XML Auditfile Salaris (XAS)
Melding: 527652

Er is een geanonimiseerde variant beschikbaar van de XML Auditfile Salaris (XAS). Deze variant is bedoeld voor controlerende instanties (conform AVG) en is aan te maken vanaf het loonjaar 2018. In deze variant ontbreken enkele persoonsgegevens zoals het adres, gegevens over het legitimatiebewijs, het BSN, de naam en geboortedatum van de flexwerker.

Dataservices documentatie aangepast 

De documentatie van onze dataservices is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Domicilieland mag gewijzigd worden bij historische verzekering Zorg en Zekerheid

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Algemeen
Melding: 528455

Als je bij een flexwerker op het tabblad 'Flexwerkers > Algemeen' het domicilieland wilt aanpassen van niet-Nederland naar Nederland, en de flexwerker heeft verzekeringen van Zorg en Zekerheid vastliggen, kreeg je een melding dat je de verzekeringen moet dient te verwijderen en dat het land niet mocht worden aangepast. Ook als dit verzekeringen in het verleden betrof die al waren gemeld, kreeg je onterecht deze melding. Vanaf nu kan het domicilieland weer gewoon gewijzigd worden als de (historische) verzekeringen van Zorg en Zekerheid volledig verwerkt zijn.

Foutmelding op resultaat collectieve loon- en tariefafspraak als de looncomponenten van de plaatsing niet overeenkomen met het tarievenschema

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Collectieve loon- en tariefafspraken
Melding: 527833

Als de looncomponenten van de plaatsing niet overeenkomen met de looncomponenten van een loon- of tariefafspraak en je voert een collectieve loon- en tariefafspraak dan toont het resultaat een error. Dit is aangepast en vanaf nu wordt de foutmelding 'Looncomponenten van de plaatsing komen niet overeen met het tarievenschema' getoond.

Opgelost

Overzicht 'Loonaangiften (historisch)' kan aangemaakt worden voor het jaar 2019

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Loonaangiften (historisch)
Melding: 528523

Het overzicht 'Loonaangiften (historisch)' faalde wanneer deze werd aangemaakt voor het jaar 2019. Dit is opgelost.

Het is weer mogelijk om wijzigingen op te slaan op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' 

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonproces
Melding: 528539

Het was niet mogelijk om een wijziging op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' op te slaan. Dit is opgelost en wijzigingen kun je vanaf nu weer opslaan.

Wijzigingen in het tabblad 'Mijn gegevens > Werklocatie' gaf een foutmelding en werden niet opgeslagen. Dit is opgelost

Module: Mijn gegevens
Tabblad: Werklocatie
Melding: 528461

Als je een wijziging doorvoerde op het tabblad 'Mijn gegevens > Werklocatie' kon het gebeuren dat je een foutmelding kreeg en/of de wijzigingen niet werden opgeslagen. Dit is opgelost en wijzigingen worden zonder foutmelding opgeslagen.

Loon leegloop werd niet meegenomen in de grondslag voor het pensioen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 528525

Bij de aftrekposten (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten) kan ingesteld worden of het looncomponent 'Loon leegloop' meegenomen moet worden voor de pensioengrondslag. Alleen werd ondanks deze instelling het loon leegloop niet meegenomen in de grondslag. Dit is opgelost.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.