Skip to main content
Skip table of contents

BO > APG

Vanaf januari 2016 is het niet meer mogelijk de pensioengegevens van de bouwsector met de oude 'Cordares-set' (OLP) aan te leveren. Cordares is in 2013 opgenomen in APG (Algemene Pensioen Groep) en vereist per januari 2016 een nieuwe aanlevermethode. Deze aanlevermethode is opgenomen in Easyflex. De aanlevering gebeurd nu op basis van een XML bericht. In onderstaand scherm worden de verstuurde en ontvangen gegevens opgeslagen die verstuurd zijn naar en ontvangen zijn van APG.

Overzicht

Links in het scherm staan de detailgegevens van de aanleveringen. Onder Identificatie staat het nummer van het overzicht dat elk aangemaakt overzicht in Easyflex krijgt. De datum en tijd wordt overschreven met de datum en tijd van de laatst bekende status wijziging. Verder zijn er verschillende statussen van het 'Nog niet aangeleverd' tot het 'Aangeleverd, succesvol' van APG van het verstuurde bericht. Voor de inhoud van de teruggekoppelde statussen van APG zie het kopje 'antwoord'.

Detailinformatie

Onder de detailinformatie staat de aanmaakdatum en tijd van het overzicht 'Pensioenaanleveringen'. Daaronder staat de knop 'Exporteren'. Deze knop opent het scherm 'Exporteren en printen' om het gemaakte overzicht direct te kunnen printen/inzien en/of de gegenereerde XML te exporteren/in te zien. Nu hoeft het overzicht niet meer gezocht te worden in 'Backoffice > Exporteren en printen' of bij 'Backoffice > Overzichten'.

Antwoord

Wanneer de status is veranderd van 'Nog niet aangeleverd' in 'Aangeleverd, wacht op antwoord'. Staat er onder de inhoud van het teruggestuurde XML bericht. Ook kan het voorkomen dat het bericht op dit moment niet kon worden aangeleverd. Dit kan komen doordat de server van APG tijdelijk in onderhoud is of niet bereikbaar. De status veranderd dan in 'Communicatie fout, wordt automatisch opnieuw verstuurd'. Dit bericht wordt elke twee uur opnieuw aangeleverd tot hij wel ontvangen is door APG en de status 'Aangeleverd, wacht op antwoord' krijgt.

Uiteraard gaan we ervan uit dat de uiteindelijke status daarna 'Aangeleverd, succesvol' wordt. Dit betekent dat de aanlevering geen fouten bevatte.
Naast een succesvolle aanlevering zijn er nog twee statussen bekend:

  • Aangeleverd, waarschuwing(en) ontvangen
    Indien de status waarschuwingen bevat is het bericht wel ontvangen en verwerkt door APG. Dit zijn zogeheten 'Verwerkbare fouten' van APG. In het XML bericht eronder is te vinden wat de 'Verwerkbare fouten'/waarschuwingen zijn.
  • Aangeleverd, foutmelding(en) ontvangen
    Indien de status foutmelding(en) bevat is het bericht niet verwerkt door APG. De fouten, die te vinden zijn in het XML bericht eronder, dienen eerst te worden opgelost. Nadat de fouten zijn opgelost, kan het overzicht 'Pensioenaanleveringen' in 'Backoffice > Overzichten' opnieuw worden aangemaakt. Dit kan door de optie 'Periode selectie' op 'Handmatig' in te stellen.

Het ontvangen XML bericht is ook te exporteren door op de knop achter 'Exporteren antwoord' te klikken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.