Skip to main content
Skip table of contents

23-05-2019 - Versie 2019-10


Belangrijke mededelingen

Snelkoppeling naar chatfunctie toegevoegd aan menubalk

Vanaf nu kun je in Easyflex nog makkelijker de chatfunctie gebruiken door bovenin de menubalk te klikken op 'Chat'. Met de chatfunctie op het portaal 'Mijn Easyflex' krijg je direct contact met een consultant van het Service Center. We streven ernaar alle chatberichten binnen 10 minuten van een eerste reactie te voorzien. De chat is bedoeld voor minder gecompliceerde vragen waar we snel op kunnen antwoorden.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

De wettelijk minimumlonen zijn per 1 juli 2019 verhoogd. De nieuwe minimumlonen zijn doorgevoerd in Easyflex. Met het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' kun je gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. Wil je weten hoe je dit doet, raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Het veld 'Omschrijving werkzaamheden' in de aanvraag en/of plaatsing kun je vanaf nu verplicht maken om in te vullen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 528382

Je kunt het invullen van het veld 'Omschrijving Werkzaamheden' bij het maken van een aanvraag en/of plaatsing vanaf nu verplicht maken. Dit doe je via het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen'. Dit tabblad is de nieuwe naam voor het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loon- en tariefafspraken'.

Overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ uitgebreid met mogelijkheid berekenen gemiddelde over de opgegeven periode

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding 528855

Het overzicht 'Automatisch uitbetalen' is uitgebreid met de optie 'Gemiddelde berekenen over' waarmee je zelf kunt bepalen hoe je het gemiddelde wilt berekenen. De optie 'Daadwerkelijke weken' is de huidige berekening en berekend het gemiddelde over de daadwerkelijk gewerkte weken binnen de opgegeven periode. Bijvoorbeeld: Je wilt over een periode van 13 maandagen het gemiddelde aantal uren weten en er zijn 6 van deze 13 weken daadwerkelijk gewerkt. Met deze optie worden de gewerkte uren van deze 6 maandagen bij elkaar opgeteld en gedeeld door 6 weken. De optie 'Opgegeven periode' is de nieuwe berekening en berekend het gemiddelde over de opgegeven periode. Bijvoorbeeld: Je wilt over een periode van 13 maandagen het gemiddelde aantal uren weten en er zijn 6 van deze 13 weken daadwerkelijk gewerkt. Met deze optie worden de gewerkte uren van deze 6 maandagen bij elkaar opgeteld en gedeeld door 13 weken.

Met het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ kun je automatisch laten berekenen (en deze direct verwerken) hoeveel uur je moet uitbetalen voor bijvoorbeeld het uitbetalen van een feestdag. Wil je meer weten over dit overzicht raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Automatisch uitbetalen'.

Verbeterd

Het is mogelijk om in te stellen of een template standaard per e-mail verstuurd moet worden

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 528729

Vanaf nu is het mogelijk om onder 'Beheer > Document management > Templates' in te stellen dat een template standaard per e-mail verstuurd moet worden. Als deze instelling op 'Ja' staat, staat het vinkje e-mailen bij deze template standaard aan. Voor alle huidige templates is deze instelling nu op 'Nee' gezet. Dit is te wijzigen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

In wereldwijde betaalbestanden is het valutatype toegevoegd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Betalingen 
Melding: 529650

In betaalbestanden van het type 'Bank wereldwijd' ontbrak de valuta. Dit is opgelost. Vanaf nu is in wereldwijde betaalbestanden de euro als valuta opgenomen. 

Opgelost

Bij het aanmaken van overzicht 'automatisch uitbetalen' werden dagen niet juist weergeven

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Automatisch uitbetalen
Melding: 529602

Indien het overzicht 'Automatisch uitbetalen' werd aangemaakt met 'Periode voor verwerking: datum' dan toonde het overzicht in sommige gevallen een onjuist resultaat. Dit probleem is opgelost. 

Vastleggen notificatie via 'Flexwerkers > Sollicitaties' weer mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Sollicitaties
Melding: 529580

Als je via ‘Frontoffice > Flexwerkers > Sollicitaties’ en ‘Frontoffice > Sollicitaties > Sollicitaties fw’ een notificatie wilde vastleggen lukte dit niet omdat de knop ‘Opslaan’ niet werkte. Dit is opgelost en je kunt via deze weg weer een notificaties vastleggen.

Easyflex2GO

versie 0.0.73 t/m 0.0.81

Mogelijkheid om urendeclaraties in te voeren en te versturen

Vanaf nu is het mogelijk om urendeclaraties beschikbaar te stellen voor flexwerker of relaties. De flexwerker of de relatie kan dan via hun account uren in het portaal in voeren en accorderen. Deze uren zijn vervolgens in Easyflex in te zien.

Bijlage toevoegen bij urendeclaratie

Vanaf nu is het mogelijk voor een flexwerker of relatie om een bijlage toe te voegen aan de urendeclaratie. Hierbij is het mogelijk om aan te geven wie deze bijlage mag inzien.

Versturen van e-mail indien een urendeclaratie is verzonden

Vanaf nu is het mogelijk om een e-mail te versturen aan flexwerker, relatie of intercedent wanneer een flexwerker of relatie een urendeclaratie heeft ingediend.

Bulgaars toegevoegd

Het is vanaf heden mogelijk om de Bulgaarse taal toe te voegen aan de talen. Dit is een aanvulling op de talen Nederlands, Engels en Pools.

Filteren op flexwerkerstatus en debiteurennummer

Vanaf nu is het mogelijk om een filter in te stellen op flexwerkerstatus bij plaatsingen en op debiteurennummer bij relatie overzicht.

Controle op invoerveld van loonheffing

Wanneer er loonheffing gegevens worden vastgelegd zal er een controle plaatsvinden op de juistheid van de invoer.

Mogelijkheid tot afschermen van gegevens

Vanaf heden is het mogelijk om voor verschillende rollen gegevens af te schermen. 


Externe koppeling met Valicare mogelijk 

Met de credits van Valicare is het mogelijk om binnen Easyflex2go een flexwerker online te screenen op o.a.  identificatie, diploma, arbeidsverleden, social media en VOG.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.