Skip to main content
Skip table of contents

FO > Sollicitaties

Binnen dit onderdeel kun je een overzicht opvragen van alle vastgelegde sollicitaties van de werkmaatschappij. Je kunt zo in één oogopslag zien hoeveel sollicitatiegesprekken er zijn gepland, hoeveel gesprekken er momenteel in behandeling zijn en/of afgewikkeld. Vanuit een geselecteerde sollicitatie kun je rechtstreeks naar de betreffende relatiekaart of naar de betreffende flexwerkerkaart. Je activeert hiervoor de knop 'Relatie' of de knop 'Flexwerker'. Door het activeren van de knop 'Sollicitaties FW' wordt direct het tabblad 'Sollicitaties' geopend van de betreffende flexwerker. Door het activeren van de knop 'Sollicitaties RL' wordt direct het tabblad 'Sollicitaties' geopend van de betreffende relatie.

Wanneer je voor de eerste keer het onderdeel 'Sollicitaties' opent, staan alle filterinstellingen op 'N.v.t.'. Wanneer je één of meerdere filterinstellingen hebt geselecteerd, worden deze door Easyflex per medewerker bewaard. De volgende keer bij het openen van het onderdeel 'Sollicitaties' worden deze eerder geselecteerde filterinstellingen direct getoond. Uiteraard kun je deze filterinstellingen altijd wijzigen.

Filterinstellingen

Locatie FW en RL

Je kunt de vastgelegde sollicitaties sorteren per locatie. Je kunt een keuze maken uit alle locaties van uw werkmaatschappij of 'N.v.t.'. Omdat het mogelijk is dat een flexwerker van de ene locatie gaat solliciteren bij een relatie van een andere locatie van uw werkmaatschappij, is het ook mogelijk om hierop te filteren. Zo kun je altijd alle sollicitaties blijven monitoren.

Vanaf 

Je kunt, afhankelijk van je sortering, zoeken op alle sollicitaties vanaf een bepaalde datum, een bepaalde achternaam van een flexwerker of een bepaalde zoeknaam van een relatie.

Business unit

Je kunt hier filteren op sollicitaties van een bepaalde business unit.

Relatiebeheerder

Je kunt de vastgelegde sollicitaties sorteren op relatiebeheerder van de flexwerker.

Processtatus

De status van het sollicitatieproces.

Je kunt filteren op de meest recente processtatus van de sollicitatie

Status sollicitatie

Ook betreffende de status van de sollicitatie kun je een filter instellen. 

Medewerker

Hier kun je een medewerker selecteren, je krijgt dan alle sollicitaties te zien die zijn vastgelegd door deze medewerker. Nadat er filterinstellingen zijn ingegeven, worden de sollicitaties op het scherm getoond. Per regel (sollicitatie) worden de volgende gegevens getoond:

 • Vastgelegd op
  De datum waarop de sollicitatie is vastgelegd.
 • Locatie
  De locatie waartoe de flexwerker behoord wordt getoond. Als u met de muis boven de locatiecode hangt toont Easyflex een hint met daarin de volledige locatienaam.
 • Relatie
  De relatie waarbij de sollicitatie is vastgelegd wordt getoond.
 • Flexwerker
  De flexwerker welke bij de sollicitatie is vastgelegd wordt getoond.
 • Aanvraag / functie
  Als er een aanvraag / functie is gekoppeld aan de sollicitatie, wordt deze getoond.
 • Datum
  De datum van de laatste actie binnen de sollicitatie wordt getoond.
 • Laatste processtatus
  De processtatus van de laatste actie wordt getoond.
 • Status (S)
  De status van de sollicitatie wordt getoond. Het vakje is wit wanneer de status 'Actueel' is en grijs wanneer deze is 'Afgewikkeld'.

Relatie

Wanneer je een bepaalde sollicitatie selecteert en je activeert de knop 'Relatie' wordt de betreffende relatiekaart geopend. 

Sollicitaties RL

Wanneer je een bepaalde sollicitatie selecteert en je activeert de knop 'Sollicitaties RL' wordt direct het tabblad 'sollicitaties' geopend van de betreffende relatie. 

Flexwerker

Wanneer je een bepaalde sollicitatie selecteert en je activeert de knop 'Flexwerker' wordt de betreffende flexwerkerkaart geopend. 

Sollicitaties FW

Wanneer u een bepaalde sollicitatie selecteert en u activeert de knop 'Sollicitaties FW' wordt direct het tabblad 'sollicitaties' geopend van de betreffende flexwerker. 

Aanvraag

Alleen als er een aanvraag / functie is gekoppeld aan de sollicitatie is deze knop beschikbaar. Als u de knop activeert wordt direct het tabblad 'Aanvragen en plaatsingen' geopend.

Detailinformatie

Als je een sollicitatie selecteert, wordt onder in het scherm detailinformatie betreffende de sollicitatie getoond en de gegevens van de laatste actie. Zo hoef je niet telkens de gehele sollicitatie in te zien maar worden u in één oogopslag de details van de sollicitatie getoond. De detailinformatie van de sollicitatie bestaat uit:

 • Relatie
  De naam en plaats van de relatie waar de flexwerker is voorgesteld wordt getoond.
 • Flexwerker
  De naam van de geselecteerde flexwerker wordt getoond.
 • Aanvraag
  Indien er een aanvraag is gekoppeld aan de sollicitatie worden hier de naam en het nummer van de aanvraag getoond.
 • Vastgelegd op
  De datum waarop de sollicitatie is vastgelegd wordt getoond.
 • Status
  De status van de sollicitatie wordt getoond.

De detailinformatie van de laatste processtatus bestaat uit:

 • Medewerker
  De medewerker welke de sollicitatie heeft vastgelegd wordt getoond.
 • Datum / tijd
  De datum en de tijd van het sollicitatiegesprek wordt getoond.
 • Actie / resultaat
  De actie of het resultaat van het sollicitatiegesprek wordt getoond.
 • Aantekening
  Eventueel vastgelegde aantekeningen worden getoond.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.