Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Sollicitaties

Op dit tabblad worden de sollicitatiegesprekken getoond van de flexwerker. Bij de relatie is ook een tabblad beschikbaar met sollicitaties. Door het selecteren van een relatie in dit tabblad, verschijnen de gegevens van de flexwerker automatisch in het tabblad 'sollicitaties' bij de relatie. Daarnaast worden alle sollicitaties ook getoond in het onderdeel 'Frontoffice > Sollicitaties'.

Overzicht sollicitaties

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde sollicitaties. De sollicitaties worden getoond op volgorde van actiedatum, de sollicitatie met de minst recente actiedatum wordt bovenaan getoond. Zodra er binnen een sollicitatieproces meerdere statussen zijn vastgelegd wordt alleen de meest recente status getoond. De voorgaande status(sen) kun je inzien binnen het onderdeel 'Sollicitatieproces'.

Het overzicht met sollicitaties toont de volgende gegevens:

 • Actiedatum
  De actiedatum van het betreffende sollicitatieproces wordt getoond.
 • Laatste processtatus
  De meest recente status binnen de sollicitatieprocedure.
 • Flexwerker
  De flexwerker die heeft gesolliciteerd.
 • Aanvraag/functie
  Indien er een aanvraag/functie is geselecteerd dan wordt deze getoond.
 • Laatste contact
  Het onderwerp van de meest recente notificatie wordt getoond.
 • Datum
  De datum van het laatste contact wordt getoond.
 • Prioriteit
  De prioriteit van de sollicitatie (Zie 'Algemeen').
 • S (status)
  De status van de sollicitatie. Het vakje is wit wanneer de status 'Actueel' is en grijs wanneer deze is 'Afgewikkeld'.

Sollicitatie

Algemeen

Wanneer je kiest voor een nieuwe sollicitatie middels de knop 'Nieuw', opent Easyflex automatisch het zoekscherm voor flexwerkers. Hierin kun je de betreffende flexwerker zoeken welke een sollicitatie heeft lopen/afgerond. Je kunt de zoekvolgorde instellen op 'Achternaam' , 'Nummer' of 'Woonplaats'.

Flexwerker

De naam van de flexwerker welke je hebt geselecteerd wordt getoond. Als je de 'I' knop activeert wordt de kaart van de betreffende flexwerker geopend.

Adresgegevens

Het bezoekadres van de flexwerker wordt getoond.

Aanvraag/functie

Indien gewenst kun je hier een aanvraag van de relatie selecteren. 

Status

Standaard krijgt een nieuwe sollicitatie de status 'Actueel'. Je kunt deze handmatig wijzigen in 'Afgewikkeld'.

Contactpersoon

Wanneer er bij de relatie contactpersonen zijn vastgelegd kun je hier één van deze contactpersonen selecteren.

Aantekening

In dit veld kun je vrije tekst ingeven. Bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder je de flexwerker hebt voorgesteld.

Prioriteit

Standaard krijgt de sollicitatie de prioriteit 'Normaal'. Je kunt deze handmatig wijzigen in 'Laag' of 'Hoog'. Als je de door jou ingevoerde gegevens wilt opslaan activeer je de knop 'Opslaan. Je moet nu een keuze maken uit de volgende drie opties:

 • "Aanbieden" automatisch aanmaken
 • "Voorgesteld" automatisch aanmaken
 • Proces niet automatisch aanmaken

Indien je een proces automatisch laat aanmaken zal er door Easyflex een sollicitatieproces worden vastgelegd. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.