Skip to main content
Skip table of contents

21-04-2022 - Versie 2022-08

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Belangrijke mededelingen

Connector 1.x, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 worden niet meer ondersteund per 1 oktober 2022

Enige tijd geleden hebben we onze nieuwe Easyflex Connector 2.x gelanceerd. Daarom gaan we de oude Easyflex Connector 1.x uitfaseren per 1 oktober 2022. Als je momenteel nog gebruik maakt van de Connector 1.x krijg je bij het openen van de Easyflex Connector automatisch een melding om de software te updaten. Op deze manier kun je heel eenvoudig updaten naar de nieuwste versie. Afhankelijk van hoe je (desktop) computer of laptop is ingericht, kan het zijn dat je voor het installeren van updates contact dient op te nemen met je systeembeheerder. Krijg je de melding niet of ondervind je andere problemen? Neem dan contact met ons op via support@easyflex.nl of de chat. We helpen je graag verder!

Ook ondersteunen we vanaf 1 oktober 2022 het gebruik van Windows 7 of Windows Server 2008 R2 niet meer. Als je deze besturingssystemen nog gebruikt kun je vanaf 1 oktober niet meer inloggen in Easyflex. Microsoft heeft de ondersteuning voor Windows Server 2008 R2 beëindigd per 14 januari 2020 en ook Windows 7 wordt sinds sinds deze datum niet meer ondersteund.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

'Voorschermpje' voor contractadviezen wordt niet meer getoond indien er voor elke waarde slechts één keuze beschikbaar is

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Dienstverbanden / Cao-overige > Contractadvies
Melding: 537424

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Dienstverbanden' kun je instellen wat de toegestane waardes zijn bij het opvragen van een contractadvies of vastleggen van een arbeidsovereenkomst. De beschikbare keuzes uit 'Beheer' kunnen in de 'Frontoffice' geselecteerd worden in een 'voorschermpje' bij het opvragen van contractadvies. Indien er voor elke waarde (Uitzenden/Payrolling, Oproepovereenkomst, BBL) slechts één keuze beschikbaar gesteld is, kan er in het 'voorschermpje' geen keuze gemaakt worden en dus was het tonen van dit scherm overbodig. Vanaf nu wordt het scherm niet meer getoond indien er in 'Beheer' voor elke van de opties slechts één keuze beschikbaar is.

Afwijkende tarieven per looncomponent vastleggen voor doorleen- en ZZP-plaatsingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Tabblad: Lonen en tarieven
Melding: 537259

Om beter inzicht te krijgen in de marge van doorleners en ZZP'ers is het vanaf nu mogelijk om bij doorleen- en ZZP-plaatsingen voor de de urencomponenten (normale uren, overwerkuren en onregelmatige uren) afwijkende inkooptarieven in te voeren. In de plaatsing bij 'Lonen en tarieven' kan het afwijkend inkooptarief worden vastgelegd in het detailscherm van de betreffende looncomponenten. Dit afwijkend inkooptarief zie je vervolgens terug in de kolom 'Flexwerker' van de loon- en tariefafspraak. Voor het afwijkende inkooptarief is een nieuw mergefield gegenereerd, terug te vinden op de pagina voor 'Lijsten'. 

Daarnaast is de opmaak van het detailscherm van loon- en tariefafspraken in de plaatsing veranderd, zodat er meer looncomponenten zichtbaar zijn.

Autorisatierol kunnen vastleggen voor aanmaken doorleen- en ZZP-plaatsingen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie flexwerkers
Melding: 537259

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers' kan een autorisatierol worden vastgelegd voor het aanmaken van doorleen- en ZZP-plaatsingen. Als er geen rol is geselecteerd zijn er geen beperkingen.

Overzichten 'Betalingen (saldilijst)' en 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' zijn uitgebreid met het registratienummer van de flexwerker

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Betalingen (saldilijst) en Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Melding: 536779

De PDF's van de overzichten 'Betalingen (saldilijst)' en 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' zijn uitgebreid met het registratienummer van de flexwerker. Je vindt het registratienummer in de 2e kolom.

Mogelijkheid tot exporteren van overzicht van betalingen aan flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 537428

In het scherm 'Betalingen' bij de flexwerker staat rechtsonder het overzicht van betalingen aan de flexwerker. Vanaf nu kunnen die gegevens worden geëxporteerd.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Heraanlevering van loonaangifte niet meer mogelijk

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonaangiften
Melding: 535097

In het overzicht 'Loonaangifte' was het voorheen mogelijk om een heraanlevering te doen van een periode die reeds was aangegeven. Deze optie is niet meer mogelijk, omdat dit kan leiden tot gegevens die niet meer overeenkomen. Voor verzoeken voor een heraanlevering kan contact worden opgenomen met het Service Center, zodat kan worden bepaald of een heraanlevering de juiste actie is.

Opgelost

Overzicht 'Bedrijfsinstellingen (parameters)' liet niet altijd de juiste status (in- of uitgeschakeld) van aftrekposten zien

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen (parameters)
Melding: 534783

Het overzicht 'Bedrijfsinstellingen (parameters)' liet niet altijd de juiste status van aftrekposten zien. Er kon dus onterecht vermeld worden dat een aftrekpost in een bepaald jaar ingeschakeld was, terwijl de aftrekpost in feite uitgeschakeld was en vice versa. Dit probleem is opgelost. Het overzicht laat weer de juiste status zien.

Locatie toegevoegd aan exportbestand van overzicht 'Verjaardagen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verjaardagen
Melding: 537868

Een kolom met de locatie van de flexwerker is toegevoegd aan het exportbestand van het overzicht 'Verjaardagen'. Deze kolom bevindt zich tussen de kolommen 'Land' en 'Geboortedatum'.

Opnieuw aanmaken van factuur werkt weer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie > Facturen
Melding: 537897

Het opnieuw aanmaken van facturen werkte niet meer. Dit probleem is opgelost. Facturen kunnen weer opnieuw aangemaakt worden om bijvoorbeeld de achtergrond lay-out of opmaak te updaten.

Scherm 'Aangiften en meldingen' van de flexwerker toont weer juiste gegevens

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Aangiften en meldingen
Melding: 534405

Het tabje 'Aangiften en meldingen' laadde in sommige gevallen de gegevens van een andere periode in. Dit is opgelost. Het scherm toont weer de juiste gegevens.

EF2GO

Looncomponent 'vast loon uren' direct zichtbaar in de urendeclaratie

#880
Vanaf nu is het looncomponent 'vast loon uren', net als 'loon normale uren', ook direct zichtbaar in de urendeclaratie. Het is niet meer nodig eerst de looncomponenten uit te klappen met de '+'-knop

Overzicht van aanvragen

#2162 #2163
Vanaf nu is het mogelijk een lijst van aanvragen in te zien in EF2GO. Ga naar het nieuwe menu-item 'aanvragen' om de aanvragen in te zien. In deze lijst is het mogelijk te zoeken, sorteren en filteren. Met het loepje kunnen de details van de aanvraag worden ingezien.

Notificeren van werkmaatschappij-instellingen

#2234
Wanneer een instelling wordt aangepast op werkmaatschappij-niveau, wordt dit vanaf nu genotificeerd onder 'Beheer > notificaties'.

Uit Easyflex verwijderde middelen niet meer zichtbaar bij uitgifte van een middel in EF2GO

#2268
Middelen en middeltypes die zijn verwijderd uit Easyflex (Connector) zijn vanaf nu niet meer zichtbaar wanneer een nieuw middel wordt uitgegeven in EF2GO.

Bijlagen bij urendeclaraties: tonen welke keuze is gemaakt voor zichtbaarheid

#2326
Wanneer een flexwerker of relatie een bijlage toevoegt aan de urendeclaraties kan deze kiezen of de bijlage voor iedereen zichtbaar is of alleen voor zichzelf en de intercedent. Indien de bijlage niet voor iedereen zichtbaar was werd dit aangegeven door middel van een slotje bij het document. Dit is aangepast. Vanaf nu is door middel van een oogje (zichtbaar voor iedereen) of een doorgestreept oogje (zichtbaar voor uploader en intercedent) zichtbaar welke keuze is gemaakt.

Aanpassing dashboard blokje 'plaatsingen': alleen actieve plaatsingen

#2328
Het blokje 'plaatsingen' op het dashboard is aangepast. Vanaf nu worden hier alleen de aantallen actieve plaatsingen getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.