Skip to main content
Skip table of contents

BI > Dienstverbanden

Op dit tabblad kun je vastleggen wat de standaard waardes zijn die getoond worden in de Frontoffice bij het aanmaken van een nieuwe arbeidsovereenkomst of plaatsing vanaf 01-01-2020.

Standaard waardes arbeidsovereenkomsten

Je hebt de keuze uit:

 • Uitzenden/payrolling:
  • Uitzendovereenkomst
  • Payrollovereenkomst
  • Periode/keten
 • Oproepovereenkomst:
  • Nee
  • Ja
  • Jaarurennorm
 • BBL:
  • N.v.t.
  • BBL
 • Basisloon per:
  • week
  • 4-weken
  • maand

In de Frontoffice kan altijd nog worden afgeweken van deze standaardinstellingen.

Toegestane waardes arbeidsovereenkomsten

Middels de vinkjes in de checkboxen bepaal je welke opties er ├╝berhaupt gebruikt mogen worden in de arbeidsovereenkomsten in jouw werkmaatschappij (let op! De instelling is dus niet van invloed op de oproepinstelling op het tabblad 'Werk en personeel' in de plaatsing). Maak je bijvoorbeeld alleen maar gebruik van oproepovereenkomsten dan zou je de opties 'Nee' en 'Jaarurennorm' uit kunnen vinken, zodat deze niet per ongeluk gekozen kunnen worden in de Frontoffice. Let op! Een waarde die is vastgelegd als 'Standaard waarde' dient ook altijd aangevinkt te zijn.

Standaardwaardes WW-premie

Bij de flexwerker op het tabblad 'Cao-overig' kan naast de WW-premie ook worden ingesteld of er een schriftelijke overeenkomst aanwezig is. Deze instelling is alleen van toepassing voor overeenkomsten met beding. In dit scherm wordt de standaardwaarde bepaald voor nieuwe situaties; bestaande situaties worden niet gewijzigd. De gekozen instelling wordt meegestuurd in de Loonaangifte.

Contractadvies periode/keten

In de periode/ketenregeling geldt dat er 3 contracten in 3 jaar mogen worden aangeboden. Met deze instelling kan daarvan worden afgeweken. Er kan een maximum van 8 contracten in maximum 6 jaar worden ingegeven. De werking geldt ook voor payrollovereenkomsten, omdat bij Payroll de ketenregeling wordt toegepast. Afwijkende instellingen gelden tevens voor vaste medewerkers. 

Standaard zijn de velden leeg wat betekent dat de wettelijke regeling van 3 contracten in 3 jaar wordt aangehouden. Zodra (een van) de velden wordt gevuld, wordt voor bestaande contracten gekeken naar de nieuwe instelling. Bijvoorbeeld:
- Werknemer heeft reeds drie bestaande arbeidsovereenkomsten o.b.v. lege velden. In standaardregeling wordt het nieuwe advies onbepaalde tijd. Bij afwijkende instelling van bijvoorbeeld 6 contracten in 4 jaar wordt het nieuwe advies een vierde contract.
- Werknemer heeft reeds vier bestaande arbeidsovereenkomsten o.b.v. afwijkende instellingen 6 contracten in 4 jaar. Bij nieuwe afwijkende instelling naar 3 contracten in 5 jaar of het verwijderen van de waardes (waarmee het 3 contracten in 3 jaar wordt) wordt het nieuwe advies onbepaalde tijd.

De instelling heeft geen invloed op uitzendovereenkomsten. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.