Skip to main content
Skip table of contents

15-12-2023 - Versie 2023-27

Belangrijke mededelingen


Percentages Duurzame inzetbaarheid en Sociaal fonds bekend

De percentages voor Duurzame inzetbaarheid en Sociaal fonds (SFU-bijdrage) 2024 zijn bekend. De SFU-bijdrage is verhoogd van 0,075% naar 0,15%. We hebben deze op 8 december 16:30 uur doorgevoerd in Easyflex. Advies is om voor loonjaar 2024 (nogmaals) de kostprijzen te berekenen indien stap 1 van de jaarwissel al is gedaan. Controleer het ook indien je een variabel percentage hebt ingegeven.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Alleenstaande-ouderenkorting toepassen

Vanaf 2024 kunnen ook andere inhoudingsplichtigen dan de SVB de alleenstaande-ouderenkorting (AOK) toepassen. De alleenstaande-ouderenkorting is een heffingskorting voor een werknemer/uitkeringsgerechtigde die:

  • Voor het hele kalenderjaar of een deel daarvan een AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft of daar recht op heeft.

  • En het kalenderjaar geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft omdat hij vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of omdat hij vanwege geloofsovertuiging gemoedsbezwaard is en daarom geen (volledige) AOW-uitkering heeft opgebouwd.

  • Een AOW-uitkering voor gehuwden krijgt, maar niet meer samenwoont omdat de partner bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis woont.

Daarom is het vanaf nu mogelijk om bij ‘Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal-Sociaal > Gegevens voor loonopgave > Loonheffing berekenen’ bij de flexwerker te kiezen uit drie nieuwe opties. Deze zijn alleen beschikbaar indien je een datum kiest in 2024. Een flexwerker kan dit zelf aangeven op zijn loonbelastingverklaring.

Klik hier voor meer informatie over heffingskortingen voor AOW-gerechtigden.

Melding: 33198

De nieuwe ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ is toegevoegd

De nieuwe ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ is toegevoegd aan de templates onder ‘Beheer > Document management > Templates > Bibliotheek. Aan het model 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' heeft de Belastingdienst vanaf 2024 een extra vraag toegevoegd: 'Wilt u dat deze werkgever of uitkeringsinstantie ook de alleenstaande-ouderenkorting toepast? ' Die vraag kan de werknemer/uitkeringsgerechtigde beantwoorden met Ja of Nee. Gebruik je een eigen loonbelastingverklaring met mergefields, vergeet deze dan niet aan te passen.

Melding: 33198

Standaard verzendwijze voor facturen en loonspecificaties

De standaard verzendwijze voor facturen en loonspecificaties is bij een nieuwe inschrijving momenteel altijd ‘Via website/balie’. Vanaf nu kun je in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen en Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties de standaard verzendwijze ook instellen op ‘Per post’. De standaard verzendwijze is dus alleen van invloed op nieuwe inschrijvingen.

Na de inschrijving kan er uiteraard altijd nog afgeweken worden van de standaardinstelling uit Beheer, bijvoorbeeld als je de loonspecificaties of facturen per e-mail wilt verzenden. De verzendwijze ‘Via e-mail’ kan niet als standaardwaarde gekozen worden in Beheer, omdat voor deze verzendwijze een e-mailadres verplicht is. Het voordeel van de standaard verzendwijze ‘Per post’ ten opzichte van ‘Via website/balie’ is dat de loonspecificaties en facturen getoond worden op het rapport van de overzichten ‘Loonspecificaties flexwerkers’ en ‘Facturen relaties’. Stel dat je wel graag de standaard verzendwijze ‘Via e-mail’ wilt hanteren, dan kun je aan de hand van dit rapport dus zien bij welke flexwerkers of relaties je de verzendwijze nog niet hebt aangepast.

Voor de jaaropgaven is geen beheersinstelling gemaakt. De standaard verzendwijze voor de jaaropgaven is gelijk aan die van de loonspecificatie.

Melding: 4137

Flexwerkers in batch aanmelden of afmelden voor zorgverzekering

Er zijn twee nieuwe batch acties beschikbaar in ‘Matching’, waarmee flexwerkers in batch aangemeld of afgemeld kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Je kunt deze batch acties onder andere gebruiken als je overstapt van verzekeraar. Meld je flexwerkers in één keer af bij de oude verzekeraar en meld ze vervolgens weer aan bij de nieuwe verzekeraar.

Melding: 3884

Een tweede e-mailadres kunnen vastleggen voor de reverse billing factuur

Via ‘Frontoffice > Flexwerker > Zzp > Reverse billing' is het nu mogelijk om een tweede e-mailadres vast te leggen voor je reverse billing facturen. Wanneer een reverse billing factuur wordt aangemaakt wordt deze automatisch naar beide e-mailadressen verstuurd.

Melding: 33271

Plaatsingsnummer toegevoegd aan ‘Uitvoer samenstellen’ in Matching

Wanneer je een match maakt op relaties of flexwerkers en je daarbij via ‘Uitvoer samenstellen’ informatie over de plaatsing wilt toevoegen, kan vanaf nu ook het plaatsingsnummer geselecteerd worden.

Melding: 33260

Zoeken in Backoffice > Betalingsverkeer

Het is vanaf nu mogelijk om in het tabblad ‘Backoffice > Betalingsverkeer’ te zoeken naar flexwerkers, bijvoorbeeld flexwerkers die voorkomen in het geselecteerde betaalbestand. De opmaak van de filterinstellingen in het tabblad is tevens aangepast om de zoekbalk te kunnen toevoegen.

Melding: 2476

Passieve documenttypes worden rood gemarkeerd in Frontoffice > Documentenbeheer > Nog te behandelen documenten

Passieve documenttypes uit ‘Beheer > Document management > Documentbeheer’, worden vanaf nu rood gekleurd in ‘Frontoffice > Documentenbeheer > Nog te behandelen documenten’. Sommige van onze klanten maken ‘Eigen documenttypes’ aan, met dezelfde omschrijving als ‘Vaste documenttypes’. Het ‘Vaste documenttype’ wordt in dat geval op ‘Passief’ gezet. In Frontoffice bij het koppelen van documenten was echter niet zichtbaar welk documenttype het ‘passieve vaste documenttype’ was, en welk documenttype het ‘actieve eigen documenttype’ was. Daarom worden passieve documenttypes vanaf nu rood getoond en een hinttekst maakt duidelijk of het om een ‘Vast documenttype' of een 'Eigen documenttype’ gaat.

Melding: 2527

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost


APG fout 352 (dubbele pensioenverzekeringverhouding in dezelfde inkomstenperiode) is opgelost

Bij een bepaalde volgorde van verlonen van arbeidsongeschiktheid met afwijkende soort inkomstenverhouding en reguliere uren konden er dubbele deelfondsen in de pensioenaanlevering komen. Dit leidde tot onverwerkbare fout 352 bij APG. Deze dubbele deelfondsen komen nu niet meer voor.

Melding: 3918

EF2GO


Opleidingen en werkervaring toevoegen aan de flexwerkerkaart

Op de flexwerkerkaart is een nieuw tabblad ‘Opleidingen en werkervaring' toegevoegd. Het tabblad is alleen zichtbaar voor intercedenten. Op dit tabblad worden de opleidingen en werkervaringen, die in de connector bij flexwerkers zijn toegevoegd, getoond. De opleidingen en werkervaringen worden éénmaal per dag (’s nachts) bijgewerkt. Opleidingen en werkervaringen die zijn toegevoegd in de connector zijn dus de volgende dag zichtbaar in EF2GO. Het is helaas (nog) niet mogelijk om opleidingen en werkervaring in EF2GO vast te leggen.

Melding: 1136

Sollicitaties zijn toegevoegd aan aanvragen, de flexwerker- en relatiekaart

Binnen de aanvraag en op de flexwerker- en relatiekaart is een tabblad ‘Sollicitaties' toegevoegd. Het tabblad is toegevoegd vóór het tabblad 'plaatsingen’ en alleen zichtbaar voor intercedenten. Op dit tabblad kan je de meest recente sollicitatiestatus ophalen uit de connector. Het is helaas (nog) niet mogelijk om nieuwe sollicitatie(s) en statussen in EF2GO vast te leggen.

Melding: 6285, 6347 en 6361

Uursoorten in planning tonen aan flexwerker

Als intercedent kan je al enige tijd bij het aanmaken van diensten meerdere uursoorten binnen één dienst selecteren. Deze uursoorten worden vanaf heden ook getoond aan de flexwerker, zowel in de mobiele weergave als in de mobiele app.

Melding: 6319

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.