Skip to main content
Skip table of contents

14-07-2023 - Versie 2023-15


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Grootboeknummers importeren en exporteren

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Rekeningschema
Melding: 539464

Vanaf nu is het mogelijk om het rekeningschema te exporteren en importeren om nieuwe grootboeknummers toe te voegen of te wijzigen. Op deze manier is het mogelijk om meerdere grootboeknummers in één keer te wijzigen of toe te voegen. Volg de stappen van de procesbeschrijving om deze wijzigingen door te voeren.

Matchen op vaste medewerkers

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 538739

Vanaf nu is het in 'Frontoffice > Matching' mogelijk om een match te maken op vaste medewerkers. Bij het aanmaken van een nieuwe match kan bij 'Selectie' worden gekozen voor 'Vaste medewerker (handmatig)'. Indien in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers' een autorisatierol vast ligt voor het selecteren van vaste medewerkers, dan is dit alleen mogelijk voor gebruikers die de betreffende rol hebben. De selectieobjecten en batch-acties werken hetzelfde als bij een match voor flexwerkers.

Tarievenschema uit beheer kopiëren naar relatie

Module: Beheer
Onderdeel: Loon- en tariefafspraken
Melding: 539873

Vanuit 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' is het vanaf nu mogelijk om een tarievenschema te kopiëren naar een relatie. Middels de knop 'Kopiëren' kun je één of meerdere tarievenschema's kopiëren naar meerdere relaties.

Autorisatie voor vastleggen historische arbeidsongeschiktheid

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Autorisatie flexwerkers / Arbeidsongeschiktheid
Melding: 539987

Vanaf nu kun je een autorisatie instellen om historische arbeidsongeschiktheidsmeldingen te mogen vastleggen bij flexwerkers. Je legt deze autorisatie vast in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers. Indien er geen autorisatie is vastgelegd hebben alle medewerkers de rechten om historische arbeidsongeschiktheidsmeldingen vast te leggen.

Autorisatie voor volledig inhouden i.p.v. tot toegestaan minimum

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Autorisatie betalingen
Melding: 539736

Om te voorkomen dat bij het vastleggen van een inhouding bij 'Bedrag inhouden' de verkeerde optie gekozen wordt, is er in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie betalingen' een autorisatie gemaakt die ervoor zorgt dat men als de gebruiker niet geautoriseerd is enkel kan kiezen voor 'Ja, tot toegestaan minimum’ of wanneer de gebruiker wel geautoriseerd is ook voor 'Ja, volledig’. Standaard staat de nieuwe autorisatie aangevinkt met de rol 'N.v.t.' wat betekent dat iedere gebruiker nog voor 'Ja, volledig' kan kiezen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Overzicht 'Facturen (historisch)' uitgebreid met Kvk-nummer en btw-nummer

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Facturen (historisch)
Melding: 540176

Het CSV-rapport van het overzicht 'Facturen (historisch)' is uitgebreid met twee kolommen. Aan de rechterkant zijn de kolommen 'KvK-nummer' en 'btw-nummer' aansluitend toegevoegd.

Overzicht 'Bedrijfsinstellingen (parameters)' alleen nog beschikbaar voor één jaartal

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen (parameters)
Melding: 540127

Tijdens het aanmaken van het overzicht 'Bedrijfsinstellingen (parameters)' met de instelling 'Jaar: Alle', kon het voorkomen dat het overzicht niet werd afgerond, omdat er te veel gegevens werden ingeladen. Om dit te voorkomen is het vanaf nu alleen nog maar mogelijk om een jaartal te selecteren.

Overzicht 'Arbeidsongeschiktheid' uitgebreid met informatie over nieuwe ziekmeldingen binnen vier weken

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 540173

Het CSV-rapport van het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid' is uitgebreid met de kolom 'Voorgaande ziekmelding < 4 weken geleden'. Zoals de naam al zegt kun je in de kolom voortaan zien of een flexwerker binnen 4 weken weer een nieuwe arbeidsongeschiktheidsmelding heeft vastliggen.

Opgelost

Weer juiste reisafstanden en -tijden in overzicht 'Aanvragen en plaatsingen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 540254

In het CSV-document van het overzicht 'Aanvragen en plaatsingen' werden niet de juiste reisafstanden en reistijden weergegeven. Dit is opgelost. Ook kijkt het overzicht voortaan naar het woonadres van de flexwerker en geeft het alleen een resultaat wanneer zowel het adres van de relatie als het woonadres van de flexwerker adressen in Nederland zijn.

EF2GO

EF2GO Middelen

Module: Middelen
Tabblad: Middelen - Planning
Melding: 2840

Vanaf heden is middelenplanning beschikbaar! Creëer je eigen middelenstructuur en plan middelen zoals auto’s, huizen en gereedschap gemakkelijk in. Met deze volledige en overzichtelijke bezetting op het planbord kun je eenvoudig en efficiënt plannen!

Interesse? Neem contact met ons op 0162-690410.

Locatie-afscherming beschikbaar voor inschrijf- en aanmeldformulieren

Module: Beheer
Tabblad: Registraties
Melding: EF2GO-4905

Vanaf nu is het mogelijk de inschrijfformulieren, aanmeldformulieren en relatie-inschrijfformulieren af te schermen per locatie. Ga naar 'beheer > registraties' en open het gewenste formulier. Vink 'locatie-afscherming' aan en stel in voor welke locaties het formulier beschikbaar is. De formulieren zijn nu alleen beschikbaar voor intercedenten (en eventueel relaties) met toegang tot de gekozen locaties. Wanneer locatie-afscherming niet is aangevinkt blijven de formulieren voor alle locaties beschikbaar.

Automatisch e-mail vanuit batchactie: e-mailadres instelbaar per batch

Module: Batchacties
Onderdeel: contracten, plaatsingsdocumenten
Melding: EF2GO-5083

In de batchacties voor het aanmaken van contracten en plaatsingsdocumenten is het mogelijk de documenten direct per e-mail te versturen. Het te gebruiken standaard e-mailadres kan worden ingesteld in 'beheer > bedrijfsinstellingen > algemene instellingen > Verstuur in batch aangemaakte documenten automatisch naar e-mailadres'. Vanaf nu is het ook mogelijk in de batch actie zelf een e-mailadres in te voeren of het standaard e-mailadres voor die batch te wijzigen. Dit kan bij het aanmaken van een nieuwe batchactie.

Naam van de intercedent zichtbaar bij notificaties

Module: Flexwerkers
Tabblad: Notificaties
Melding: EF2GO-5191

Vanaf nu is op het tabblad 'notificaties' op de flexwerkerkaart zichtbaar wie de notificatie heeft vastgelegd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.