Skip to main content
Skip table of contents

09-12-2022 - Versie 2022-25


Belangrijke mededelingen

Loonjaar 2023 beschikbaar. Het nieuwe loonjaar kan ingericht worden.

Het loonjaar 2023 is beschikbaar. Dit wil zeggen dat alle premies en percentages zijn ingericht. Om het loonjaar operationeel te maken kun je de volgende procesbeschrijving raadplegen: Jaarwissel 2022-2023.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Overzicht PAWW compensatie uitgebreid met optie om verschil automatisch recht te trekken in verloning

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: PAWW compensatie
Melding: 538938

In versie 2022-21 (11-11-2022) is het overzicht 'PAWW compensatie' in productie genomen. Middels dit overzicht controleer je of er verschillen zijn ontstaan tussen de bijdrage en de compensatie PAWW. Het overzicht is nu uitgebreid met de mogelijkheid om direct automatisch een declaratie aan te laten maken waarin het verschil middels een vergoeding of inhouding wordt rechtgetrokken. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten. Hier lees je meer over het overzicht en de werking van deze nieuwe optie.

Reverse billing factuur uitgebreid met aanduiding 'Bemiddelaar' en naam van de opdrachtgever

Module: Beheer/Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen/ZZP
Tabblad: Crediteuren/Facturen
Melding: 538961

Op de reverse billing factuur is bovenaan het adres van het uitzendbureau/de bemiddelaar de aanduiding 'Bemiddelaar' toegevoegd. In de basis van de factuur is onder het declaratienummer en periodenummer de naam van de opdrachtgever, inclusief de aanduiding 'Opdrachtgever', toegevoegd. Mocht dit niet wenselijk zijn kun je voor beide toevoegingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren' bij 'Niet vermelden van' de opties afzonderlijk aanvinken om deze niet meer weer te geven op de reverse billing factuur.

Uren op reverse billing factuur specificeren per dag en kostenplaats

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: ZZP
Melding: 539031

Op tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > ZZP > Reverse billing' is de factuurinstelling 'Gewerkte uren op factuur' toegevoegd. Je kunt hier kiezen voor 'Cumuleren per declaratie', 'Cumuleren per week' en 'Specificeren per dag'. Deze instelling is van toepassing op de reverse billing facturen die gegenereerd worden voor de betreffende ZZP'er. Ook zullen de uren op de reverse billing factuur per kostenplaats gespecificeerd worden als er gebruik wordt gemaakt van kostenplaatsen.

Rekenregels 2023 beschikbaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Pro forma loon
Tabblad: Pro forma loon
Melding: 538686

De rekenregels van 2023 staan in Easyflex. Vanaf nu kun je in 'Frontoffice > Pro forma loon' en bij de flexwerker op het tabblad 'Pro forma loon' pro forma's bekijken voor 2023 als dit loonjaar operationeel is.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Verbeterde fasesignalering middels overzicht 'Signalering overgangsregeling'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signalering overgangsregeling
Melding: 539130

Het kon voorkomen dat niet alle fasesignaleringen op het rapport van het overzicht 'Signalering overgangsregeling' werden getoond. Daarom is er een aanpassing doorgevoerd, wat kan resulteren in meer signaleringen. Wanneer je het overzicht reeds aangemaakt hebt adviseren we je om dit nogmaals te doen met dezelfde peildatum, om op die manier te controleren of er nog meer flexwerkers zijn die per 02-01-2023 (of later) instromen in fase B/3. 

Voor looncomponent 'PAWW bijdrage' kan vanaf 2023 NeWML worden toegepast

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 538699

Voor het loonjaar 2022 was bij 'PAWW bijdrage' het veld 'NeWML' standaard ingesteld op 'Nee' en kon dit niet worden gewijzigd. Vanaf loonjaar 2023 is dit wel mogelijk. Met de waarde 'Ja' verlaagt de PAWW bijdrage het NeWML en zorgt dus in feite voor meer netto ruimte.

Opgelost

Verlaging wachtdagcompensatie bij toepassing ET regeling wordt weer correct getoond op loonstrook

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers / Urendeclaraties
Tabblad: Loonspecificaties / Pro forma loonspecificatie
Melding: 539159

Bij flexwerkers die zich in fase A/1-2 bevinden, en waarbij sprake is van wachtdagcompensatie kon het voorkomen dat de verlaging van de wachtdagcompensatie bij de toepassing van de ET regeling niet meer juist op de (pro forma) loonstrook werd getoond. Dit is opgelost.


EF2GO

Geavanceerde handtekening beschikbaar in EF2GO

Module: Ondertekeningen
Onderdeel: Start ondertekening
Melding: 3190

Vanaf nu is het mogelijk om in EF2GO gebruik te maken van de, door ICT recht goedgekeurde, geavanceerde digitale handtekening. Wil je gebruikmaken van deze optie? Ga dan naar 'Beheer > koppelingen > ondertekeningen' en kies bij 'Actieve onderteken niveaus' voor 'geavanceerd'. Wanneer je niets instelt blijft alleen de basishandtekening actief. Wanneer je kiest voor de geavanceerde handtekening zal iedere handtekening als geavanceerde digitale handtekening worden gestart. Het is ook mogelijk beide niveaus in te stellen. In dat geval krijg je bij de start van een nieuwe ondertekening de keuze tussen 'basis' en 'geavanceerd'.
Bij gebruik van de geavanceerde handtekening is two factor identificatie middels e-mail en sms verplicht. Ook wordt het ondertekende document gesealed met een beveiligingscertificaat.

Let op: bij gebruik van de geavanceerde handtekening ben je als bureau zelf verantwoordelijk voor het fysiek controleren van de identiteit van de ondertekenaars aan de hand van legitimatie.

Aan het gebruik van de geavanceerde handtekening zijn kosten verbonden. Neem voor vragen hieromtrent contact op met onze salesafdeling via sales@easyflex.nl

Loonschema in EF2GO gekoppeld aan tarievenschema

Module: Plaatsingen
Onderdeel: Start plaatsing
Melding: 2400

Wanneer in Easyflex (connector) een loonschema aan een tarievenschema is gekoppeld, wordt deze koppeling vanaf nu ook gehonoreerd in EF2GO. Wanneer je een tarievenschema selecteert waaraan in Easyflex een loonschema is gekoppeld, zal dit loonschema automatisch worden geselecteerd en kan deze niet worden gewijzigd. Om het loonschema te wijzigen zal eerst het tarievenschema moeten worden gedeselecteerd.

Knop 'reserveringen' voor flexwerkers verbergen in de urendeclaraties

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Uren declareren
Melding: 3629

De knop 'reserveringen' is vanaf nu niet meer standaard beschikbaar voor de flexwerker in de urendeclaraties. Ga naar 'beheer > bedrijfsinstellingen > algemene instellingen > declaraties' en zet de instelling 'Knop 'reserveringen' tonen aan flexwerker in urendeclaraties' op 'ja' om de knop wel te tonen aan de flexwerkers.

Let op: standaard is deze knop vanaf nu niet meer zichtbaar. Wil je de knop wel beschikbaar houden voor flexwerkers, zet de instelling dan op 'ja'. Deze instelling geldt alleen voor urenregistratie. Voor tijdsregistratie urendeclaraties is de knop niet beschikbaar.

Instellingen 'Mag urendeclaraties wijzigen' en 'Mag urendeclaraties accorderen' honoreren

Module: Beheer
Onderdeel: Gebruikers
Melding: 3637

Wanneer voor een relatie-gebruiker de instelling 'Mag urendeclaraties wijzigen' aan stond en de instelling 'Mag urendeclaraties accorderen' uit, was het wijzigen van urendeclaraties niet mogelijk. Dit is nu opgelost.

E-mailadres met meer dan 35 karakters vastleggen op de flexwerkerkaart

Module: Flexwerkers
Onderdeel: Flexwerker
Melding: 3363

Voor het e-mailadres ten behoeve van communicatie en het e-mailadres ten behoeve van de loonspecificatie op de flexwerkerkaart is het vanaf nu ook mogelijk een e-mailadres met meer dan 35 karakters vast te leggen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.