Skip to main content
Skip table of contents

Jaarwissel 2022-2023

De jaarwissel bestaat uit 3 stappen. In de procesbeschrijving 'Algemeen 2022-2023' worden de wijzigingen voor 2023 getoond. De percentages voor de sociale verzekeringen en reserveringen + de minimumlonen voor 2023 kun je terugvinden bij 'Downloads 2022-2023'. 

In de procesbeschrijvingen wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om ervoor te zorgen dat loonjaar 2023 operationeel wordt en dat loonjaar 2022 afgesloten wordt. Wij adviseren je om de stappen nauwkeurig uit te voeren.

Wil je stap 1 liever uitbesteden? Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel door Easyflex uit te laten voeren. Indien je hiervan gebruik wilt maken, kun je onderstaande opdrachtbevestiging invullen, ondertekenen en vervolgens sturen naar easy2serve@easyflex.nl. Let op: Om stap 1 van de jaarwissel uit te laten voeren heeft Easyflex per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2023 nodig.

Opdrachtbevestiging jaarwissel (E2S).pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.