Skip to main content
Skip table of contents

07-02-2019 - Versie 2019-03

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Adres van een flexwerker kunnen verwijderen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Algemeen
Melding: 524294

In verband met de AVG is het vanaf nu in bepaalde situaties mogelijk om het adres van een flexwerker te verwijderen. Bij de flexwerker op het tabblad 'Flexwerkers > Algemeen' zijn verwijderknoppen toegevoegd achter het domicilieadres en achter het woon- en correspondentieadres. Lees hier meer over het verwijderen van adressen.

Diverse updates in de tabbladen 'Vacaturereacties' en 'Inschrijvingen website'

Module: Frontoffice
Tabblad: Vacaturereacties en Inschrijvingen website
Melding: 528171

De tabbladen 'Frontoffice > Vacaturereacties' en 'Frontoffice > Inschrijvingen website' worden de komende weken geupdate. Zo is het tabblad 'FO > Vacaturereacties' voorzien van een nieuwe lay-out. De detailinformatie van een vacaturereactie staat vanaf nu aan de rechterkant van het scherm, in plaats van onderin. Ook zijn er enkele nieuwe functionaliteiten en autorisaties toegevoegd aan beide tabbladen, waarover je hieronder meer leest. Houd de komende weken de Easy update pagina in de gaten voor alle vernieuwingen.

Status toevoegen bij Inschrijvingen website

Module: Frontoffice
Tabblad: Inschrijvingen website
Melding: 528180

Vanaf nu is het mogelijk om een status toe te voegen aan een inschrijving bij 'FO > Inschrijvingen website'. Gekozen kan worden tussen de statussen 'Nieuw', 'Contact opgenomen' en 'Afgerond'. Op de status kan worden gefilterd.

Autorisatie mogelijkheid voor verwijderen inschrijvingen website, vacaturereacties en CV-inschrijvingen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Privacy
Melding: 528253

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy' zijn de opties: 'Verwijderen inschrijvingen', 'Verwijderen vacaturereacties' en 'Verwijderen CV-inschrijvingen' toegevoegd. Indien hier een rol wordt vastgelegd, kan alleen een medewerker met deze rol reacties en/of inschrijvingen verwijderen. Indien er geen rol is vastgelegd kunnen alle medewerkers de reacties en/of inschrijvingen verwijderen. Indien de autorisatie helemaal niet is aangevinkt, kan niemand de reacties en/of inschrijvingen verwijderen.

Webservice, webpageservice en dataservice documentatie aangepast 

De documentatie van onze webservice, webpageservice en dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij Documenten > Easyflex documenten.

Verbeterd

Instelling 'Tabel voor uitbetaling vakantiegeld' hanteert de instelling die tijdens verloning van toepassing was

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Reserveringenbeleid
Melding: 528626

Wanneer er in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid' gewisseld werd in het toepassen van de loonheffing tabel voor het automatisch uitbetalen van reserveringen, gaf dit problemen met herrekenen en het verlonen van extra declaraties . Vanaf nu geeft dit geen foutmeldingen meer bij de verloning.

Overzicht urendeclaraties verwerkt uitgebreid met totalen

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt
Melding: 520873

Het resultaat van het PDF bestand van het 'Urendeclaraties verwerkt' is uitgebreid met totalen per looncomponent type en per declaratietijdvak. Per flexwerker wordt nu per declaratie een totaal per looncomponent type getoond en per flexwerker wordt een geheel totaal per looncomponent type getoond. Verder is het overzicht uitgebreid met een algemeen totaal per looncomponent type.

Opgelost

Periodiek signalering per 1 januari of 1 juli ipv eerste maandag. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: CAO-overige
Melding: 528578

Wanneer een flexwerker die verloond is volgens de ABU CAO recht heeft op een periodiek, werd dit gesignaleerd per 1 januari of 1 juli. De signalering moest zijn per de eerste maandag van januari of juli. Dit is opgelost.

Flexwerker met datachecker bestanden kan verwijderd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Verwijderen
Melding: 528122

Als bij een flexwerker nog bestanden waren vastgelegd onder 'Flexwerkers > Datachecker' faalde het verwijderen van de flexwerker. Dit is opgelost.

ORT reservering wordt niet meer dubbel getoond op het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Urendeclaraties verwerkt
Melding: 527591

In sommige gevallen toonde het overzicht 'Urendeclaraties verwerkt' een uitbetaling van ORT reservering dubbel. Dit is opgelost.

Fout in berekening maximaal productloon in aanlevering APG pensioen opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 528275

Bij een APG pensioenaanlevering werd het productloon niet altijd afgekapt op de maximum grondslag zoals ingesteld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'. Dit veroorzaakte foutcode 113 in de aanlevering. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.