Skip to main content
Skip table of contents

FO > Vacaturereacties

Op dit tabblad krijg je een overzicht van alle reacties op de aanvragen die op internet staan. Je kunt zo in één oogopslag zien wanneer er op welke aanvraag gereageerd is en door wie er is gereageerd. Wanneer je op een reactie klikt krijg je detailinformatie te zien van degene die heeft gereageerd. Je kunt direct de flexwerker aanmaken. Vanuit het overzicht kun je rechtstreeks naar de relatiekaart van de geselecteerde aanvraag. Ook kun je direct naar de geselecteerde aanvraag en eventueel naar de flexwerker, deze moet dan wel bekend zijn in je administratie. Wanneer je een e-mailadres hebt vastgelegd bij 'Beheer > Locaties' worden vacaturereacties ook naar het vastgelegde e-mailadres gestuurd.  Dit scherm kan gemaximaliseerd worden. Daarnaast worden filterinstellingen onthouden. 

Sortering
Hier kun je sorteren op aanvraagnummer, achternaam flexwerker, bedrijfsnaam relatie, locatiecode en meldingsmoment. Je kunt bij alle opties voor aflopend of oplopend kiezen.

Status
Hier kun je filteren aan de hand van status van de vacaturereactie. Bij n.v.t. worden alle inschrijvingen getoond.

Rayon
Hier kun je sorteren op rayon.

Wanneer je kiest voor sortering op rayon, is het niet mogelijk om te sorteren op locatie.

Locatie
Hier kun je sorteren op locatie.

Wanneer je kiest voor sortering op locatie, is het niet mogelijk om te sorteren op rayon.

Detailinformatie

In dit onderdeel worden gegevens getoond van degene die gereageerd heeft.

Meldingsmoment
De datum en tijd van de reactie worden getoond.

Naam
Het geslacht, de voorletters, eventuele voorvoegsels en de achternaam.

Adresgegevens
Straatnaam en huisnummer, de postcode, de woonplaats die de sollicitant heeft opgegeven en het land waar de flexwerker woont

Geboortedatum
De geboortedatum van de flexwerker 

CV
Indien de flexwerker een CV heeft toegevoegd kan deze hier geopend worden

Telefoon/mobiel/e-mail
De sollicitant is verplicht één communicatiemiddel in te voeren. Dit kan zijn/haar telefoonnummer zijn maar ook een mobiel telefoonnummer of een e-mailadres.
Met de icoontjes achter het ingevoerde telefoonnummer, mobielnummer of e-mailadres kun je de kandidaat direct bellen, sms-en en/of mailen (indien beschikbaar en/of mogelijk voor jouw werkmaatschappij).

Kent ons van
Hier kan de sollicitant opgeven waarvan hij/zij de uitzendorganisatie kent.

Opmerking
De sollicitant kan hier een extra opmerking invoeren, bijvoorbeeld op welk tijdstip men het beste te bereiken is of een korte motivatie betreft de vacature. Deze opmerkingen worden overgenomen in het tabblad 'memo' wanneer de flexwerker daadwerkelijk wordt ingeschreven.

Aantekening
Hier kun je zelf een aantekening invoeren, bijvoorbeeld of de reactie al is behandeld. Deze aantekeningen worden overgenomen in het tabblad 'memo' wanneer de flexwerker daadwerkelijk wordt ingeschreven.

Status
Hier kun je als medewerker een status toekennen aan de vacaturereactie. Hierbij heb je de keuze uit 'Nieuw', 'Contact opgenomen' en 'Afgerond'. 

Zoeken

Business unit
Je kunt hier een selectie uitvoeren op Business unit.

Relatiebeheerder
Je kunt hier een selectie uitvoeren op de relatiebeheerder van de aanvraag.

Let op: indien onder 'Zoeken' filterinstellingen actief zijn wordt hiervoor een waarschuwing getoond. 

Knoppen

Relatie
Door het activeren van deze knop ga je naar het dashboard van de relatie. Daarnaast kun je naar de notificaties van de relatie navigeren. 

Aanvraag
Door het activeren van de knop ga je naar het scherm aanvragen en plaatsingen in de relatie.

Flexwerker
Indien de flexwerker al staat ingeschreven, ga je door het activeren van de knop naar het dashboard van de flexwerker. Daarnaast kun je naar de notificaties van de flexwerker navigeren. 


Aanmaken flexwerker
Door het activeren van de knop 'Aanmaken flexwerker' worden de gegevens in Easyflex vastgelegd. Automatisch wordt de medewerker die deze knop activeert de relatiebeheerder van de flexwerker. Easyflex toont nu de algemene gegevens van de flexwerker. Als er nog verplichte velden moeten worden vastgelegd worden deze geel getoond. Na het invullen van deze verplichte velden kies je voor 'Opslaan' en de gegevens van de flexwerker zijn vastgelegd. Ook alle opleidingen en werkervaringen worden vastgelegd.

Let op: Bij het aanmaken van de flexwerker worden de volgende gegevens gecontroleerd:

-      E-mailadres
-      Telefoonnummer
-      Mobiel nummer
-      Postcode en huisnummer (domicilieadres)
-      Voorletters en achternaam

Indien in Easyflex een flexwerker aanwezig is met overeenkomstige gegevens wordt dit bij het aanmaken van de flexwerker getoond. Je kunt er vervolgens voor kiezen om de flexwerker te koppelen aan een bestaande flexwerker, of om door te gaan met het aanmaken van een nieuwe flexwerker.

Verwijderen
Met de knop verwijderen kun je een vacaturereactie uit Easyflex verwijderen. 
Let op: Dit is alleen mogelijk indien je hiervoor de juiste autorisatie hebt zoals vastgelegd in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Privacy’. Indien hier niets is vastgelegd, kan niemand de vacaturereactie verwijderen. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.