Op dit tabblad kun je het reserveringenbeleid van de werkmaatschappij vastleggen. De flexwerker gerelateerde reserveringen worden benoemd. Je bepaalt hier hoe de feestdagenreservering wordt toegepast (collectief of individueel) en of negatieve saldi van reserveringen zijn toegestaan. Je dient eerst het tabblad 'loonjaren' te verwerken, voordat je het reserveringenbeleid kunt vastleggen ( Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren). Wanneer je dit nog niet hebt gedaan, geeft Easyflex je hiervan een melding.

Feestdagenreservering

Je dient vast te leggen op welke wijze de feestdagenreservering wordt toegepast. Dit kan op individuele of collectieve basis zijn. Indien individueel, dan wordt deze reservering voor iedere flexwerker apart gereserveerd. De flexwerker kan dan op een feestdag uit dit tegoed geld opnemen. Tevens kan de flexwerker ook geld opnemen uit dit tegoed wanneer het geen feestdag is. Indien collectief, dan wordt het bedrag niet voor iedere flexwerker apart gereserveerd, maar wordt het bedrag in de collectieve reserveringspot opgenomen. De flexwerker kan nu alleen op feestdagen uit deze collectieve reserveringpot geld opnemen.

Je kunt deze keuze per jaar ingeven en wanneer het loonjaar operationeel is, kun je deze keuze niet meer wijzigen.

Negatief reserveringssaldo

In principe kan er niet méér uit een reservering worden opgenomen dan er is opgebouwd. Negatieve saldi komen dan in principe niet voor. Er zijn echter uitzonderingen en binnen Easyflex kun je specifiek opgeven voor welke flexwerkers negatieve saldi wel zijn toegestaan. Voor feestdagen is deze optie alleen van toepassing wanneer de feestdagenreservering individueel is.

De flexwerkers zijn daarom ingedeeld in:

  • flexwerkers zonder contract (flexwerkers die werken op basis van het uitzendbeding)
  • flexwerkers met contract voor bepaalde tijd
  • flexwerkers met contract voor onbepaalde tijd

Je kunt nu per reservering opgeven of negatieve reserveringssaldi zijn toegestaan of niet. Deze gegevens zijn niet jaargebonden.

Invoeren/wijzigen van standen voor reserveringen 

Voor flexwerkers of vaste medewerkers is het mogelijk om handmatig reserveringsstanden (saldo) vast te leggen. Dit is alleen mogelijk als je een autorisatierol hebt vastgelegd. Als je geen autorisatierol vastlegt en toekent aan een medewerker, is het voor geen enkele gebruiker mogelijk om handmatig reserveringsstanden vast te leggen. Om de standen van de vaste medewerkers aan te kunnen passen dien je de autorisatie vast te leggen in ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers'.

Tabel loonheffing automatisch uitbetaalde reserveringen

Het is mogelijk om voor de uitbetaling van het vakantiegeld de witte tabel te gebruiken in plaats van de bijzondere beloningen tabel. Dit kun je hier per loonjaar instellen. Standaard staat de instelling op 'Bijzondere beloningen'. De witte tabel wordt bij de flexwerker alleen toegepast op het vakantiegeld wanneer op het tabblad 'Betalingen' het vinkje aan staat om automatisch vakantiegeld uit te betalen én wanneer er in hetzelfde tijdvak uren worden uitbetaald. Wanneer je in een tijdvak een bepaalde loonbelastingtabel hebt gehanteerd is het niet mogelijk om in hetzelfde tijdvak een andere tabel te gebruiken.