Skip to main content
Skip table of contents

06-10-2023 - Versie 2023-21Belangrijke mededelingen

Opbouw vakantiegeld over opgebouwde of opgenomen vakantiedagen

Voor flexwerkers met uitzendbeding (IA en IIA) wordt vakantiegeld altijd opgebouwd over de opbouw van vakantiedagen. Voor flexwerkers zonder uitzendbeding (IB en IIB) heb je de keuze of het vakantiegeld moet worden opgebouwd over de opbouw van vakantiedagen of over de opname van vakantiedagen (zie Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers). Wij zien dat een groot deel van onze klanten ervoor kiest om vakantiegeld op te bouwen over de opbouw van vakantiedagen.

Flexwerkers zonder uitzendbeding (IB en IIB) reserveren vakantiedagen in uren. Deze uren hebben een geldwaarde, afhankelijk van het uurloon van de flexwerker. Bij een loonsverhoging krijgen de opgebouwde vakantiedagen in feite dus een hogere geldwaarde en zou het vakantiegeld ook gereserveerd moeten worden over deze hogere geldwaarde; oftewel bij de opname/uitbetaling van de vakantiedagen en niet bij de opbouw van de vakantiedagen.

Het gevolg van de ingestelde methode die wij op dit moment veel terugzien (opbouw vakantiegeld bij de opbouw van vakantiedagen) is dus dat het vakantiegeld niet gereserveerd wordt over het feitelijk loon. Daarom heb je in Easyflex dus ook de instelling/keuze om vakantiegeld te reserveren over de opgenomen vakantiedagen. Kijkend naar de cao tekst van de ABU en NBBU waar te lezen valt dat de grondslag voor het vakantiegeld het feitelijk loon is, zou je dus beter deze instelling kunnen hanteren.

Overweeg je om deze instelling aan te passen? Lees dan eerst goed de informatie op deze pagina. Het omzetten van de instelling heeft namelijk een aantal directe gevolgen voor het saldo vakantiegeld van je flexwerkers en ook gevolgen voor de procedure die je hanteert bij de overgang van een contract. Ook zou je kunnen overwegen om de instelling met ingang van het nieuwe jaar aan te passen. Zo pas je in ieder geval voor een heel kalenderjaar dezelfde methodiek toe. In het stappenplan van de Jaarwissel zullen wij je hier nogmaals over informeren.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Optie voor 'Wachtwoord tonen' op inlogpagina

Het is nu mogelijk om het ingevoerde wachtwoord op de inlogpagina te bekijken.

Melding: 536476

Melding in urendeclaratie bij opname vakantiedagen indien ORT in de plaatsing van de flexwerker voorkomt

Wanneer in de plaatsing van de flexwerker een looncomponent staat waarbij ORT van toepassing is, krijg je vanaf nu een melding in het tabblad 'Urenspecificatie' van de urendeclaratie wanneer je vakantiedagen opneemt en nog geen bedrag hebt ingevuld bij de ORT-reservering. Via deze melding word je erop geattendeerd dat je een bedrag achter 'ORT-reservering' moet invullen in het tabblad 'Reserveringen' van de urendeclaratie.

Melding: 540257

Tarievenschema kunnen dupliceren binnen de werkmaatschappij

Tarievenschema's die vastliggen in 'Beheer > Loon- en tariefafspraken' konden al gekopieerd worden naar relaties binnen dezelfde werkmaatschappij én naar andere, samenwerkende werkmaatschappijen. Vanaf nu kunnen tarievenschema's ook gedupliceerd worden binnen de Beheersmodule van dezelfde werkmaatschappij. Als je veel te maken hebt met dezelfde cao's (en dus met dezelfde looncomponenten) maar met verschillende tarieven voor groepen relaties, kun je dus een 'model tarievenschema' aanmaken waarin je wel alle betreffende looncomponenten opneemt maar nog geen tarieven. Vervolgens kun je dit 'model tarievenschema' meerdere keren dupliceren en er elke keer een ander tarief of een andere marge aan koppelen. Deze schema's kun je vervolgens weer kopiëren naar relaties waarbij je die betreffende tariefafspraken hanteert.

Melding: 540332

Overzicht 'Journalisering financiële instellingen' uitgebreid met exportbestand

Het overzicht 'Journalisering financiële instellingen' is uitgebreid met een exportbestand. Op die manier kun je dus ook in bijvoorbeeld Excel een lijst raadplegen van alle grootboeknummers met hun gekoppelde looncomponenten en vice versa. Het overzicht toont tevens of het looncomponent operationeel is.

Melding: 540217

Mergefields voor reverse billing instellingen zzp'er

Er zijn nieuwe mergfields toegevoegd om de reverse billing instellingen automatisch te genereren in het desbetreffende document. De nieuwe mergefields zijn te vinden in het handboek.

Melding: 539680

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Collectief aanpassen van 'Uurloon opname reserveringen bij ET-uitruil'

Bij flexwerkers met ET-uitruil heb je op het tabblad 'Vaste beloningen' de mogelijkheid om een afwijkend uurloon voor de opname van reserveringen vast te leggen. Dit uurloon kun je tevens aanpassen middels het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen'. Als je dit overzicht hiervoor gebruikt, werd voorheen het uurloon op het tabblad 'Vaste beloningen' overschreven, ongeacht de ingangsdatum van de vaste beloning en die van het overzicht. Dit gedrag is verbeterd. Er wordt een kopie van de vaste beloning voor ET-uitruil vastgelegd met ingang van de opgegeven ingangsdatum in het overzicht. De reeds vastliggende vaste beloning wordt beëindigd per de dag ervoor.

Melding: 540073

Bij zoeken op factuurnummer van zzp'er in de zoekbalk wordt direct het tabblad met facturen geopend

Wanneer je in de zoekbalk zoekt op een reverse billing factuurnummer, wordt niet meer het algemene tabblad van de zzp'er geopend maar opent direct het tabblad 'Facturen'.

Melding: 540566

Proces overzicht 'Verrekeningen' versneld

Indien je het overzicht 'Verrekeningen' op detailniveau aanmaakte, kon het lang duren voor het proces afgerond was. Dit proces is versneld.

Melding: 536851

Verbetering in journaalposten inkopen t.b.v. Exact Online

Maak je gebruik van het boekhoudpakket Exact Online? Dan wordt de tag 'YourRef' in de Journaalpost inkopen (die je aanmaakt wanneer je gebruik maakt van reverse billing) vanaf nu gevuld met het factuurnummer en dus niet meer, zoals voorheen het geval was, met het journaalpostnummer. In Exact Online wordt deze tag namelijk gebruikt als het betalingskenmerk. Het journaalpostnummer is voor de zzp'er niet relevant en hiermee kan hij of zij ook niet herleiden om welke week/factuur het gaat. Daarom is de inhoud van deze tag gewijzigd.

Melding: 540286

Journalisering van vergoedingen en inhoudingen bij Reverse billing verbeterd

Voorheen werden vergoedingen en inhoudingen in de Journaalpost Inkopen samengevoegd en met elkaar verrekend. Vanaf nu worden vergoedingen en inhoudingen gesplitst weergegeven.

Melding: 540238

Meldingen tonen van ontbrekende flexwerker gegevens bij vastleggen verzekering

Wanneer je een verzekering bij een flexwerker wilt vastleggen, word je door middel van een rode tekst erop gewezen dat er nog persoonlijke informatie mist voor het succesvol aanmelden van de flexwerker. Indien de rode tekst niet zichtbaar is, kan de flexwerker zonder problemen bij de verzekering worden aangemeld.

Melding: 540419

Opgelost

Verkeerde berekening in 'Pensioenaanlevering historisch' bij periode met dagen in nieuw loonjaar

In het overzicht 'Pensioenaanlevering historisch' werd indien de laatste loonperiode dagen van januari bevat de franchise van het nieuwe jaar berekend. Dit is opgelost.

Melding: 540414

Overzicht 'Signaleringen' toont flexwerkers i.p.v. vaste medewerkers

Als je het overzicht 'Signaleringen' aanmaakte op type 'Vaste medewerker' werden er flexwerkers getoond. Dit is opgelost.

Melding: 540578

EF2GO

Meerdere 'werk' uursoorten kunnen gebruiken binnen één dienst

Bij het aanmaken van een dienst kun je nu meerdere uursoorten binnen één dienst selecteren.
Eerst geef je de gehele diensttijd op, daarna kun je regels aanmaken die je verder specificeert door een begin en eindtijd op te geven en te kiezen voor een uursoort.
Het icoontje van de dienst geeft ook aan dat er meerdere uursoorten actief zijn binnen de dienst.

Melding: 5089

Aantekeningenveld voor de relatie kunnen invoeren en wijzigen

Op de relatiekaart is vanaf nu het aantekeningenveld beschikbaar. De aantekeningen kunnen worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd. Aantekeningen die in EF2GO worden toegevoegd zijn ook zichtbaar in de Easyflex Connector en andersom. Ook is het vinkje 'tonen in declaratie' beschikbaar gemaakt. Wanneer dit wordt aangevinkt zal de aantekening ook zichtbaar zijn op de declaraties in de Easyflex Connector. De aantekeningen worden nog niet getoond in de declaraties in EF2GO.

Melding: 4843

Gebruikersinstellingen beschikbaar op bedrijfsinstellingen-niveau

Diverse gebruikersinstellingen zijn vanaf nu ook beschikbaar onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' . Let op, de meeste van deze instellingen zijn alleen van toepassing op de relatiegebruikers, maar de volgende instellingen zijn zowel op de relatiegebruiker als op de intercedent-gebruiker van toepassing: 

Mag facturen inzien
Mag signaleringen inzien
Mag gebruikers aanmaken / wijzigen / verwijderen
Mag eigen planning views aanmaken / bewerken / verwijderen

De instelling op gebruikersniveau blijft leidend. Als een instelling op gebruikersniveau op 'niet ingesteld' staat, zal de instelling op 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen' gevolgd worden. 

Melding: 5759

Toegang per plaatsing: ook inactieve plaatsingen kunnen worden gekoppeld en de toegang per plaatsing is instelbaar op de plaatsingskaart

Maakt je bureau gebruik van toegang per plaatsing voor relaties? Dan is het vanaf nu ook mogelijk om plaatsingen met een einddatum in het verleden of een startdatum in de toekomst te koppelen. Ga naar 'Beheer > gebruikers' en open de gewenste relatie-gebruiker. Wanneer toegang per plaatsing actief is, kunnen plaatsingen worden gekoppeld. Standaard worden alleen actieve plaatsingen getoond. Middels een dropdown boven de tabel kunnen nu ook inactieve plaatsingen of alle plaatsingen (actief en inactief) worden getoond en gekoppeld. Daarnaast is het mogelijk om gebruikers toe te voegen aan de plaatsing op de plaatsingskaart. Open hiervoor de plaatsing en klik op bewerken.

Melding: 5560


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.