Skip to main content
Skip table of contents

Cao-regelingen met periodieken toepassen

Project bevindt zich in pilotfase. In deze documentatie wordt de eerste versie van de functionaliteit beschreven. - 17-11-2023

In de onderliggende pagina’s wordt uitgelegd hoe je in Easyflex een cao-regeling / inlenersbeloning kunt inrichten bij een relatie.
Aan de regeling kunnen de bijbehorende periodieken worden gekoppeld. Hoe en wanneer je een signalering wil krijgen, is zelf in te stellen met de macro editor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.